Fanambaràna ny fifidianana filankevi-pitantanan'ny Global Voices 2023 – manondroa olona mialoha ny 30 marsa!

Scrabble tiles spelling out the word VOTEFifidianana filankevi-pitantanana GV indray ity! Nahafeno ny telo taona niasany indray ny solontenantsika ato amin'ny vondrom-piarahamonina [mg] ho ao amin'ny Filankevi-pitantanana Global Voices amin'ity faran'ny volana marsa 2023 ity, koa tonga ankehitriny ny fotoana ifidianantsika ireo solontenantsika vaovao miisa telo.

Indro ny antsipiriany ao amin'ny Fanontaniana miverimberina matetika (FAQ):

MOMBA NY FIFIDIANANA

Nahoana ny GV no manao fifidianana biraom-pilankevi-pitantanana?

Nanokana toerana telo ny Filankevi-pitantanan'ny Global Voices ho an'ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina izay nofidian'ny vondrom-piarahamonina GV. Ny toerana iray ametrahana nifanaraka arak'asa GV isan-taona, ary ny toerana roa hafa an'ny volantera GV. Miasa ao amin'ny filankevi-pitantanana mandritra ny telo taona ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina.

Rahoviana no anatontosana ny fifidianana 2023?

Hotontosaina amin'ny 10-15 avrily 2023 ny fifidianana. Tahaka izao ny fandaharam-potoanan'ny hetsika rehetra amin'ny fifidianana:

 • 30 Marsa – Fara-fanendrena
 • 31 Marsa – Fanambaràna ireo kandidà
 • 31 Marsa- Avrily – Fanentanam-pifidianana
 • 10-15 Avrily  – Fotoam-pifidianana
 • 16 Avrily – Fanambaràna ny voka-pifidianana
 • 19-21 Avrily  – Fihodinana faharoa (raha tsy maintsy atao)
 • 22 Avrily – Fanambaràna ny voka-pifidianana fihodinana faharoa

Iza no mikarakara ny fifidianana?

Efa notondrain'ny birao filan-kevi-pitantanana ny tale mpanantanteraky ny GV, Ivan Sigal, sy ny talempitantanan'ny GV, Georgia Popplewell, ho tompon'andraikitry ny fifidianana. Vokatr'izany dia tsy handrotsa-bato amin'ny fifidianana birao Ivan sy i Georgia.

Ahoana no hamaritana izay mpandresy?

Amin'ny fifidianana ny Mpifanaraka arakasa dia horaisina ho mpandresy ny kandidà mahazo vato be indrindra. Amin’ny fifidianana volantera, ireo kandidà roa voalohany mahazo vato be indrindra no horaisina ho mpandresy.

FOMBA FANENDRENA

Iza no afaka hifaninana ho solontenan'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny birao filankevi-pitantanana?

Raha te hirotsaka ho mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana ianao dia tokony ho mpikambana tsara laza ao amin'ny Vaomieran'ny vondrom-piarahamonina Global Voices.

Ny toeran'ny Solontenan'ny Mpifanaraka arakasa dia azon'ny mpikambana rehetra tsara laza ao amin'ny Vaomieran'ny vondrom-piarahamonina GV ifaninanana ary mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:

Ny toeran'ny solontenan'ny volantera dia azon'ny mpikambana rehetra tsara laza ao amin'ny Vaomieran'ny Vondrom-piarahamonina GV ary mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:

1) TSY mitarika sampan-draharahan'ny Global Voices (i.e. Newsroom, Rising Voices, Lingua), (izany hoe tsy Tonian-dahatsoratra ao amin'ny Newsroom, Mpitantana Fandikan-teny), ary tsy mitana toerana ifanarahana arakasa isan-taona ato amin'ny GV.

2) nanao iray na maromaro amin'ireto manaraka ireto tao anatin'ny taom-piasana farany (izany hoe nanomboka tamin'ny marsa 2022):

 • namoaka lahatsoratra na fandikan-teny in-efatra fara-fahakeliny tao amin'ny tranokalan'ny GV tao anatin'ny taom-piasana farany
 • nandray anjara tamin'ny tetikasa fikarohana GV na fandaharam-piarahamiasa

Iza no afaka manolotra kandidà?

Afaka manendry kandidà izay olona efa namoaka ranty tao amin'ny tranokalan'ny GV.

Ahoana no hanendrena olona iray?

Azonao atao ny mandefa fanendrena amin'ity famenoan-taratasy ity. Alohan'ny hanendrena olona iray dia ataovy izay hahazoana antoka fa:

 1. voamarina fa mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny Vondrom-piarahamonina Global Voices izy ireo
 2. manaova fangatahana ny faneken'izy ireo

Afaka manolotra ny tenany ve ny kandidà?

Eny, tonga soa ny olona hanolotra ny tenany ho kandidà!

Azo atao ve ny mirotsaka fanindroany ho solontena amin’ny biraom-pilankevi-pitantanana?

Eny. Ny mpikambana ao amin'ny biraon'ny Global Voices dia afa-miasa hatramin'ny fe-potoana roa.

Inona avy ireo adidin’ny solontenan’ny biraom-pilankevi-pitantanana?

Andraikitry ny solontenan'ny biraon'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny GV ny miantoka fa manao izay mety indrindra ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina GV ny fikambanana, amin'ny alàlan'ny fanaovana ireto:

 • Manatrika ny fivorian'ny birao amin'ny alàlan'ny antso an-tsary inefatra isan-taona
 • Mavitrika hihaino ny heviny, ny filany ary ny ahiahin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina
 • Manao izay hihainoana ireo mpikambana tsirairay ao amin'ny vondrom-piarahamonina manan-kambara sy manan-koresahana ary maneho izany eo anivon'ny birao filankevi-pitantanana
 • Miasa amin'ny maha-mpitondratenin'ny vondrom-piarahamonina azy eo amin'ny sehatry ny filankevi-pitantanana sy amin'ny maha-mpitondra ny fomba fijerin'ny vondrom-piarahamonina azy eo amin'ny birao filankevi-pitantanana
 • Manohy manoratra na mandika tantara, mandray anjara amin'ny tetikasa na mandray anjara amin'ny fomba ara-materialy hafa amin'ny Global Voices mandritra ny fe-potoam-piasany

FANENTANANA

Ahoana no hanatanterahan’ireo kandidà ny fanentanana?

Hamaly andiam-panontaniana maromaro ao amin'ny Blaogin'ny vondrom-piarahamonina ireo mpifaninana, arahan'ireo fitaovana fanohanana mety, ao anatin'izany ny horonan-tsary, sary, hafatra am-peo, sns.

Asaina avy eo ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina hanontany ireo kandidà ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra bilaogin'ny kandidà tsirairay. Raha tsy manana kaonty bilaogin'ny vondrom-piarahamonina ianao dia angataho ny tonian-dahatsoratrao na ny mpikambana ao amin'ny ekipa atidoha hanangana iray ho anao.

Afaka mampiasa ny lisitry ny mailaka GV ve ny kandidà hanaovana fanentanana?

Eny, afaka mampiasa ny GV Community Google Group ny kandidà hanaovana fanentanana, rehefa voamarika mazava hoe “[Hafatra Fanentanana Fifidianana GV]” ny fifandraisana.

Mety ho voahintsana ve ny kandidà iray?

Eny. Hiharan'ny fanilihana avy hatrany amin'ny fifidianana izay kandidà manaisotra, manimba na manelingelina amin'ny fomba isankarazany ny fitaovana fanentanan'ny kandidà hafa, na mandidy olona hafa hanao izany amin'ny anaran'izy ireo.

FANDROTSAHAM-BATO

Iza no afaka mifidy?

Izay rehetra mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ka mahafeno ireto fepetra manaraka ireto no afaka mandrotsa-bato amin'ny fifidianana:

1) efa mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina na nandray anjara tamin'ny tetikasa Global Voices iray nandritra ny telo volana farafahakeliny, na nifanaraka arakasa isan-taona tato amin'ny Global Voices

2) efa namoaka ranty tato amin'ny tranokalan'ny GV indray mandeha fara-fahakeliny tao anatin'ny dimy taona farany (izany hoe nanomboka ny 1 martsa 2018)

Tsy ho ela dia hahazo mailaka manamarina ny fahafahany mifidy ireo mahafeno ny fepetra.

Raha tsy azonao antoka fa mahafeno fepetra hifidy ianao dia miangavy anao hanatona ireo mpitantana ny fifidianana ho fanamarinana.

Ahoana ny fomba handrotsaham-bato?

Ny latsa-bato dia hatao amin'ny alalan'ny seha-pifidianana an-jotra. Handefa torohay bebe kokoa sy torolalana amin'ny antsipiriany momba ny fifidianana rehetra izahay  rehefa akaiky ny datin'ny fifidianana.

Ny rehetra ve no hifidy ny solontenan'ny mpifanaraka arakasa sy ny solontenan'ny volantera?

Eny. Izay rehetra afaka mifidy dia handrotsa-bato telo: iray amin'ny fifidianana ny mpifanaraka arakasa, ary ny roa ho amin'ny fifidianana ny volantera.

Ahoana no hamaritana ny mpandresy?

Amin’ny fifidianana ho solotenan’ny mpifanaraka arakasa dia horaisina ho mpandresy ny kandidà mahazo vato be indrindra. Amin’ny fifidianana ho solontenan'ny volantera dia ireo kandidà roa voalohany mahazo vato be indrindra no horaisina ho mpandresy.

Inona no mitranga raha misy ny ady sahala?

Raha misy ny fitovian'isa, dia hanao fifidianana fihodinana faharoa isika eo amin’ireo kandidà nahazo vato mitovy.

MOMBA NY BIRAO FILAN-KEVI-PITANTANANA

Inona ilay birao filan-kevi-pitantanan'ny Global Voices?

Tahaka ireo orina tsy mitady tombontsoa hafa rehetra, ny GV dia fehezin'ny filankevi-pitantanana. Hitanao ato ireo mpikambana ao amin'ny birao amin'izao fotoana.

Manao ahoana ny firafitry ny filan-kevi-pitantanan'ny Global Voices?

Misy toerana sivy ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Global Voices amin'izao fotoana. Ny roa amin'ireo toerana ireo dia natokana ho an'ny mpanorina ny GV (Ethan Zuckerman sy Rebecca MacKinnon), ny telo ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina GV ary efatra ho an'ny olon-kafa nofidin'ny biraon'ny filankevi-pitantanana. Ireo mpikambana efatra ao amin’ny birao ivelany ireo dia atolotra sy fantenan'ny birao filankevi-pitantanana mbola mijoro. Ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina GV kosa indray dia nofidian'ny vondrom-piarahamonina GV.

Impiry ny birao filan-kevi-pitantanana no mivory?

Mivory indray mandeha isaky ny telo volana ny birao filan-kevi-pitantanan'ny GV, izany hoe in'efatra isan-taona. Ny ankamaroan'ny fivoriana dia atao antso an-tsary.

Iza ireo solontena ao amin'ny filan-kevi-pitantanana amin'izao fotoana?

Tamin'ny volana marsa 2020 ny vondrom-piarahamonina GV no nifidy an'i Mohamed ElGohary ho solontenan'ny nifanaraka arakasa ary nifidy an'i Arzu Geybullayeva sy i Annie Zaman ho solontenan'ny volantera.

Firy taona no iasan'ny mpikambana ao amin'ny filan-kevi-pitantanana?

Ankoatra ireo mpiara-manorina ny GV, dia telo taona avokoa ny fe-potoam-piasan'ny mpikambana rehetra ao amin'ny birao filankevi-pitantanan'ny GV.

Raha misy hafa tianao anontaniana momba ny fifidianana dia miangavy alefaso mailaka any amin'i Georgia.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

 • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
 • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.