Teny ierana

Ekenay , ankatoavinay, takianay ny fahafahana milaza, ny fiarovana ny zo hilaza sy ny zo hihaino.

Takianay ny zon’ny isam-batan’olona sy ny daholo be hànana ny fitaovana filazàna sy fampielezana rehetra.

Noho izany, ezahanay homena izany fitaovana izany izay rehetra te-hampilaza ary koa izay te-hihaino azy ireo.

Noho ny fandrosoana ara-tekinika ankehitriny, tsy ampelatanan’ireo vitsy an’isa irery intsony ny fitaovana famoahana sy fampielezana. Tsy voagejan’izy ireo intsony ny fahafahana misaina, miteny, mifandray sy mifanakalo hevitra. Tsy azon’ny mpitondra sy manam-pahefana ferana intsony koa izany fahafahana izany. Zon’ny tsirairay izao ny fahafahana manoratra ; zon’ny tsirairay ny mitantara izay tiany ho tantaraina amin’izao tontolo izao.

Ezahanay ny fanorenana tetezamita hampifandray ny olona, hihoatra ny fefy sy hantsana ara-kolotsaina sy ara-pitenenana mampisaraka azy ireo, hifankahalalàny kokoa. Ezahanay ny hampivelatra sy hanamafy ny fiaraha-miasa, hitomboan’ny vokatry ny asa.

Inoanay tokoa fa ny fifandraisana mivantana no lalam-pahombiazana. Ny fehim-pifandraisan'ny teratany samihafa fiaviana dia manana hery manokana, ho an’ny tsirairay sy ara-politika, mahery vaika tokoa.

Inoanay marimarina fa ny adihevitra mihoatra ny faritry ny tany isan’isany no fitaovana mahomby indrindra hanorenana ampitso vaovao, hanjakan’ny fahafahana sy ny rariny, hamokarana harena maharitra sy marim-pototra – ho an'ny tsirairay eto amin'ity planeta ity.

Na miasa sy misaina ary miteny amin’ny fomba samihafa ara-piaviana aza izahay, ny zo sy zava-kendrena kosa no itambarana: Ny teny ierana dia ny hifanaja, hifanampy, hifampihaino, hifampianatra.

IZAHAY NO “FEON’ IZAO TONTOLO IZAO”We believe in free speech: in protecting the right to speak — and the right to listen. We believe in universal access to the tools of speech.

To that end, we seek to enable everyone who wants to speak to have the means to speak — and everyone who wants to hear that speech, the means to listen to it.

Thanks to new tools, speech need no longer be controlled by those who own the means of publishing and distribution, or by governments that would restrict thought and communication. Now, anyone can wield the power of the press. Everyone can tell their stories to the world.

We seek to build bridges across the gulfs that divide people, so as to understand each other more fully. We seek to work together more effectively, and act more powerfully.

We believe in the power of direct connection. The bond between individuals from different worlds is personal, political and powerful. We believe conversation across boundaries is essential to a future that is free, fair, prosperous and sustainable – for all citizens of this planet.

While we continue to work and speak as individuals, we also seek to identify and promote our shared interests and goals. We pledge to respect, assist, teach, learn from, and listen to one other.

We are Global Voices.