Korea Atsimo : Fanaovana Aterineto Sady Fisotroana Kafe Tsy Tia Reny

(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2009)

Tovovavy koreàna iray no nanokatra trano fisotroana kafe sy fanaovana aterineto nomeny anarana hoe ‘Anti-Mother Cafe’  (Fanaovana Aterineto Sady Fisotroana Kafe Tsy Tia Reny ) ary marobe ireo tanora nanaraka azy. Araka ny hita amin'ilay anarany, nataon'ireo tanora izy io hitsikeràna ny reny niteraka azy ireo. Betsaka ny tanora nanaraka azy ary somary mahavaky fo ny kiana nataon-dry zareo. Nikatona tampoka ilay toerana rehefa avy niteraka fihetsehampo goavana teny anivon'ny fiarahamonina koreana sy nitarika fifantohantsaina bebe kokoa. Ny koreàna sasany niasa loha tamin'ny hoe very ilay fanahy nampiray sy ny fanajàna ny ray aman-dreny, izay nolalain'ny fiarahamonina koreàna fatratra tokoa, raha ny sasany kosa indray niombon-kevitra tamin'ireo tanora. Nahatsiaro ho voakasika manokana ireo mpisera amin'ny aterineto ka nametraka ny fanontaniana momba izay antony azo anazavàna io fankahalàna ny ray sy reny niteraka io ary momba izay olana nahatonga azy ireo hiova tahaka izany.

Ny rarintsaina azo tamin'ny fianarana no heverin'ny maro amin'ireo mpisera amin'ny aterineto ho hitondra nankany amin'ny fahatapahan'ny fifandraisan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny.

1:

오늘 인터넷을 하다가 엄마 안티카페라는게 있는걸 알게 되었습니다. 어떤 여학생이 만든 카페라는데 지금은 비공개로 됐다는 말도 들었습니다. 어머니와 굉장히 친해서 스스럼 없이 지내는 필자로써는 이해하기 힘든 현상입니다만 최근 우리나라 학생들의 생활패턴을 지켜보자면 그럴수도 있겠다 싶습니다. 그렇다고 그 사람들이 옳다는건 아니지만요. 요즘엔 초등학생들도 학원을 평균 3-4개를 다닌다는군요. 피아노, 태권도등 예체능계는 물론 영어, 수학, 논술 등 이른바 공부학원들도 많이 디닌다네요. 학생들에 따라선 과외도 한다는 말도 들었습니다

저희집은 3남매입니다. 제일 위로 형이 있고 그 다음에 누나 제가 막내지요. 저희 형은 컴퓨터, 서예학원을 다녔고 누나는 피아노와 가야금 저는 미술, 검도, 서예학원에 다녔네요. 저희 삼형제가 학생시절 내내 다닌 학원들 다 모아서 7개군요. 요즘 학생들은 학원 7개를 동시에 다니기도 한담니다. 어떻게 보면 저희 부모님에 저희를 방목한 것일지도 모르죠. 특히 저같은 경우는 형, 누나에 비해 성적이 현저하게 낮았어도 공부로 스트레스 주신적이 없었습니다. 제가 스스로 공부할 때를 기다리셨죠. 그 땐 잘 몰랐지만 지금은 그런 부모님의 배려가 얼마나 어렵고 소중한지 알게 되었습니다. 끝까지 저를 믿어주시고 저를 기다려 주셨던 거죠

아까도 말했듯이 요즘 학생들은 학원 3-4개를 동시에 다님니다 학교수업보다 학원수업이 더 힘들다는 학생들의 말을 들을때마다 저의 어린시절과 너무 큰 차이를 느껴 혼란스럽기만 합니다. 성적이 좋지않게 나오자 엄마한테 미안하다고 하는 중학생의 이야기에서 과연 저 아이들에게 순수함이란게 남아 있는가 남아있다면 내가 알고있는 순수함과 어떤 차이가 있길래 이런 이질감이 느껴질까 합니다. 아침에 일어나서 학교수업이 끝나고 학원수업을 마치고 집에오면 10시가 넘는 어린 학생들의 일상 물론 저도 고등학교땐 늦은 시간까지 자율학습을 하고 왔지만 초, 중학생들도 이러한 생활을 한다는 사실에 당혹스럽기만 합니다.[..]

‘토요일에도 공부를 시켜 자살하고 싶다’ 엄마안티 카페에 올라온 글의 일부입니다. 성적이 잘 나오지 않으면 엄마가 걱정할까봐 시험때 컨닝한 여중생. 그리고 그 아이에게 한번도 성적 스트레스를 준적이 없다고 생각하는 엄마. 물론 이 카페에 가입한 학생들이 모두 지나친 공부 스트레스로 인한 불만을 표출하기 위해 가입한 것은 아닐것 입니다. 부모란 존재에 대해 잘못된 인식으로 인한 현상일 수도 있습니다. 하지만 그들 모두 어린 아이들이고 그들의 행동의 모든 책임은 그 아이들의 부모에게 있다고 봅니다. 그 아이들의 부모가 자기들의 아이들을 믿고 자기 아이들에게 믿음을 줬더라면 과연 그 아이들이 이러한 카페를 만들었을까요?[…]

Androany aho no nahalàla ny fisian'ny ‘Anti-Mother Cafe’ tety anaty aterineto, ankizivavy no nanokatra azy io, saingy efa nakatona sahady. Tena mifankahazo am-po izaho sy ny reniko, tena nahatohina ahy araka izany ilay vaovao, saingy takatro ny antony mahatonga ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao. Tsy hoe manohana ireo rehetra nataony ho marina aho akory. Amin'izao fotoana izao, mandeha aminà toeram-pianarana 3 na 4 tsy miankina ny ankizy, ankoatry ny sekoly ianarany. Toy ny fianarana piano sy taekwondo, mamonjy fampianarana manokana koa ry zareo, ohatra teny anglisy, matematika na sorakaliana. Misy ny sasany no manana mpampianatra manokana. 3 izahay no zakan'i Dada sy Neny. Manana anadahy iray sy zokivavy iray aho. Namonjy fampianarana solosaina sy manao sorakaliana ilay anadahiko. Ny rahavaviko indray nandalo tamin'ireo toerana fianarana piano sy ‘harpe’ nentindrazana koreàna. Izaho nandalo tamin'ireo ivontoerana fianarana zavakanto, filalaovana sabatra (escrime) sy sorakaliana. Rehefa atambatra dia toeram-pianarana 7. Saingy amin'izao fotoana izao, mpianatra iray no mandalo ivontoerana 7 ho azy ireny. Tamin'izany fotoana izany dia toa tsy nifantoka loatra tamin'ny fanabeazana ahy sy ny anadahiko sy ny rahavaviko no fahitàko ireo ray aman-dreniko. Raha ny momba ahy manokana, ratsy be ny vokatra azoko tany an-dakilasy raha mitaha amin'ny an'ny anadahiko sy ilay rahavaviko, saingy tsy mba nametraka teritery tamiko izy ireo. Navelan-dry zareo aho hahatsiaro tena hoe vonona hianatra. Tamin'izay fotoana izay, tsy nahafantatra aho saingy tsapako kosa hoe be fitiavana ireo ray aman-dreniko. Natoky ahy  hatramin'ny farany ry zareo ary niandry ahy.
Saingy amin'izao fotoana izao, toeram-pianarana 3-4 no alehan'ny ankizy. Ankoatry ny any amin'ny sekoly ofisialy ianarany, milaza ry zareo fa misedra olana vokatr'ireo fampianarana any amin'ireo toeram-pianarana tsy miankina. Tena betsaka ny fahasamihafàna hitako miohatra amin'ny fahazazàko. Rehefa nandre aho hoe nisy mpianatry ny ambaratonga faharoa nangataka fifonana tamin'ny reniny satria tsy dia tsara loatra ny vokatra azony tany an-tsekoly, dia nanontany tena aho raha toa ireny ankizy ireny ka tena bado tokoa. Mifoha maraina ry zareo. Rehefa avy nanapitra ny androny tany an-tsekoly, dia lasa indray mandeha any amin'ireo toerampianarana tsy miankina ary tafody ao an-trano aorian'ny amin'ny 10 ora alina. Nandeha ho azy, fony aho tany amin'ny kilasy famarànana. Rehefa nahafantatra aho hoe ireo ankizy any amin'ny ambaratonga fototra sy ny faharoa dia efa izany sahady no iainany, tena tohina aho  […]

“Mila hamono tena aho fa hatramin'ny andro Sabotsy avy no terena hianatra.” Tsongo avy amin'ny iray tamin'ireo lahatsoratra voasoratra tao amin'ilay ‘Anti-Mother’ io. Nisy ankizy iray mpianatra tamin'ny ambaratonga faharoa nanao hosoka nandritry ny fanadinana, mba tsy hampiasa saina ny reniny. Misy reny iray mihevitra fa tsy mba nametraka tsindry velively tamin'ireo zanany raha isa azo any an-tsekoly no resahana. Mazava loatra, heveriko fa tsy ireny ankizy rehetra ireny no niditra tao amin'ilay “cybercafé” toerana fanaovana aterineto sy fisotroana kafe mba haneho ny hasosorany sy hitaraina momba ny fianarana. Mety ho soritraretin'ny fomba fijery ratsy ny ray aman-dreny anànan-dry zareo izany. Saingy ankizy sy tanora daholo izy rehetra ireo. An'ny ray aman-dreny ny andraikitra momba ny fitondrantenan'izy ireo. Raha toa ny ray aman.dreny nanana fahatokisana ny zanany ary ireto farany koa nanana fitokisana ny ray aman-dreniny, mety ho mbola nanokatra io “cybercafé” io ve ireny ankizy ireny? […]

2:

[…]학교 교육이 조금만 더 제 자리만 잡아도 사교육문제등의 제반 문제는 대부분 풀린다. 그런데 왜 공교육의 질을 높이기 위한 교사의 자질 향상은 제쳐두고 엉뚱한 데서 해답을 찾으려는지 아리송하기 그지 없다. 학교 교사의 자질 향상에 초점을 맞추는게 최우선이다.[…]

Raha tsara ny rafi-panabeazana, dia mety ho voavaha ny olan'ny fampianarana manokana. Nihatsara ny lentan'ny fampianarana any amin'ny fanjakana saingy andramantsika hatrany ny mitady vahaolana any an-kafa. Fotokevitra iray manana ny lanjany ny fisisihana momba ny hanatsarana ny lentan'ireo mpampianatra.

3:

아이를 한명 키우는 아버지의 입장에서 여러가지 생각이 드는 사건이네요.[…] 교육은 인륜지대계라고 하지만 비정상적인 사교육 열풍은 나라의 성장동력을 떨어뜨립니다. 학부모들이 좀 각성했으면 하는데..참…안타까울 따름이네요. 저런 안티까페를 만든 아이들에게 패륜 운운하기 전에 부모들, 정말로 각성해야 합니다.

Amin'ny maha-ray niteraka iray ahy, nahatonga ahy hanao tsoakevitra maro ilay tranga […] Heverintsika fa ny fanabeazana dia zavadehibe eo amin'ny fiainana, saingy ny isa tafahoatran'ireo toeram-pampianarana tsy miankina manome fanofanana dia lasa mampihisatra ny fahavitrihana hisian'ny fisandratana. Antenaiko fa ireo ray aman-dreny ihany koa dia hisaintsaina momba io tranga io. Alohan'ny hanatsiniana ny ankizy nandeha nanjohy ilay cybercafé, mila misaintsaina ihany koa isika ray aman-dreny.

4:

[…] 요즘의 교육은 그야말로 엄마들의 대리전이라고 불러도 과언이 아닙니다. 내 자식을 남들보다 낫게 하기 위해.라고 말씀들 하시지만. 사실 자녀가 춛분히 그 사실을 인지할수 있도록 이야기 해주는 부모는 거의 없습니다.무조건 학원을 보내고 학교에서 12시 새벽 한시까지 야간학습을 하고[…]

[…]Rehefa mijery ny ankehitrinin'ny fanabeazana aho, dia heveriko fa ady ampitaka ifanaovan'ny samy reny ilay izy. Na ohatra aza isika hilaza fa manao izany mba hahatsara kokoa ny zanatsika miohatra amin'ny hafa, tsy hazavain'ireo ray aman-dreny akory amin'ny zanany izany. Alefany fotsiny ny ankizy handeha any aminà toerampampianarana tsy miankina ary tereny hianatra hatramin'ny misasakalina na amin'ny 1 ora maraina. […]

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.