Tranomboky Feminista Ao Meksika Manana Fikasana Hanolotra Zava-Baovao Ho An'ny Vehivavy

Fotografía de perfil de la Biblioteca Feminista en Facebook, publicada masivamente en las redes.

“Sady tsy fitiavana no tsy andevo.” Sary: Tranom*boky Feminista / Facebook

Ny Tranomboky Feminista dia vondrona  ao amin'ny Facebook izay vehivavy Meksikana roa no nitantana azy efa ho herintaona mahery kely izao. Ankehitriny, manana mpanaraka mihoatra ny 9000 ny vondrona. Naorina ny Tranomboky mba  hanangonana vaovao momba ny feminisma sy ny zon'ny vehivavy:

Compilamos materiales feministas y de mujeres creadoras, para compartir con el mundo. Queremos difundir cultura feminista en toda su diversidad y aportes en la construcción de otros mundos posibles.

Manangona fitaovana momba ny feminisma sy ny vehivavy mpamorona izahay mba hizarana azy manerana izao tontolo izao. Tianay ny hanaparitaka ny kolontsaina feminista miaraka amin'ny fahasamihafana rehetra sy ny fandraisany anjara amin'ny fananganana tontolo azo atao hafa azo tanterahina.

Niresaka tamin'ny mpitantana roa ao amin'ny vondrona ny Global Voices, mitafatafa momba ny feminista sy feminisma, ny hetahetam-baovao mari-pototra, sy ny maha zava-dehibe ny andraikitra.fizarana ilay vaovao. Ao amin'ny firenena tahaka an'i Meksika, izay mampatahotra indrindra ny fahatetehan'ny ny famonoana vehivavy sy ny fanararaotana vehivavy, dia miezaka ny hanaitra ny olana lalim-paka eo amin'ny kolontsaina sy ny dina isan-karazany ny tetikasa toy ny Tranom-boky Feminista  .

Na izany aza, midika zava-dehibe lavitra noho ny fanindriana  bokotra fanaparitahana ao amin'ny Facebook ny fizarana vaovao. Midadasika ny habetsaky ny vaovao hita amin'ny aterineto ary tsy mijery mihoatra ny lohateny sy ny sary matetika ny mpamaky. Izany no mahatonga ny Tranomboky hampirisika ny hevitra hoe “andraikitra amin'ny famoahamboky.” Voafantina tsara sy voavaky ary voamarina ny soratra, ny vaovao, ny sary, sy ny lahatsoratra novokarin'ny Tranomboky alohan'ny amoahana azy ao amin'ny Facebook.

Ny Mpiandraikitra ny Tranomboky

Toy ny tranga niseho tamin'ireo mpikatroka maro hafa,  nanomboka nandinika ny andraikitry ny lahy sy ny vavy sy ny fihetsiketsehana feminista amin'ny alalan'ny  zavatra niainany manokana ny mpitantana ny vondrona.

Mifandray amin'ny olan'ny fikarakarana ny vatana, ny fahavitan-tena ara-tsakafo, sy ny hevitra momba ny fahafahana manoloana ny fanjakana sy ny tsindrin'ny tsena ny ny fikasan'ny mpanorina ny vondrona hanangana ny feminisma. Nanoka-tena ho amin'ny fombam-piainana hafa itondrana ny zom-pirenena sy ny ady amin'ny fankahalana sy ny fanararaotana atao amin'ny vehivavy ihany koa ny mpandray anjara amin'ny vondrona:

Me tuve que volver feminista por supervivencia. Cuando trabajas en asuntos de economía solidaria no te imaginas que vas a tener un compañero que te acose. Pero es el golpe de la realidad. La misoginia y el machismo atraviesan los movimientos que se consideran alternativos al sistema y nuestras posibilidades participación quedan sujetas a estos prejuicios y violencias. Fui pareja del dirigente de un colectivo y me expulsaron por no querer continuar la relación. Tuve respuestas muy duras, incluso de amigos cercanos, que me decían que mi palabra no tenía valor por haberme acostado con él. De ahí, por supervivencia, empecé a buscar. Es necesario encontrar ideas que te saquen del riesgo de pensar que estas cosas son normales.

Tsy maintsy nivadika ho feminista aho hiavotan-tena. Rehefa miasa amin'ny olan'ny firaisan-kina ianao eo amin'ny toe-karena, dia tsy azonao an-tsaina fa hanana mpiara-miasa hanohintohina anao ianao. Nefa izany no zava-misy. Mitranga amin'ny hetsika izay heverina ho solon'ny rafitra ihany koa ny tsy fitiavana sy ny fankahalana vehivavy ary voagejan'ireo fitsarana an-tendrony sy ny herisetra ny fahafahantsika mandray anjara. Mpitarika fikambanana ny mpiara-miasa tamiko teo aloha, ary noroahina tao amin'ny vondrona aho rehefa tsy te hanohy ny fifandraisana. Niaina ny tsy rariny aho, na dia tamin'ireo namako akaiky aza, izay nilaza tamiko fa zava-poana ny teniko noho ny fiarahako taminy. Izany no antony, ho fiavotan-tena, ​​nanombohako ny fikarohana. Mila mitady hevitra ianao  mba tsy hieritreretanao intsony fa ara-dalàna ny fitondrana anao toy izany.

Manana hafanam-po amin'ny tranga mitovy amin'izany ao anatin'ny vondrona fiarovana ny vehivavy ny  mpiara-miasa hafa voalohany tao amin'ny tranomboky. Maro amin'ireo fikambanana, hoy izy, no manana lesoka rehefa tonga amin'ny fotoana hanaovana asa mivaingana:

Tuve la oportunidad de trabajar en un hospital, pero la experiencia me mostró que los grupos que se identificaban como de defensa por las mujeres no siempre trabajaban de modo solidario.

Nanana fahafahana hiasa amin'ny toeram-pitsaboana aho, nefa ny zava-nitranga nampiseho tamiko fa tsy manana ny fanahin'ny firaisan-kina matetika ny vondrona manao ny tenany ho miaro ny vehivavy.

Ny Tranomboky Feminista dia manana fikasana ny hamorona sehatra-virtoaly, na hita vatana- ahafahan'ny vehivavy miaramizara sy miara-mifampidinika. Mino ny mpitantana ny vondrona fa izany dingana tsotra izany no mety ho fiandohan'ny fiovana maro ilaina:

Creo mucho en el poder que existe en los espacios para y de mujeres. No es que piense que los espacios mixtos sean malos, pero los espacios autogestionados por mujeres con los que yo me he topado son espacios en los que he aprendido mucho, donde no solo hay trabajos teóricos, sino de crítica y de autocrítica. Este proceso es difícil, aún trabajando en organizaciones dedicadas a la sociedad civil. Creo existe resistencia a trabajar temas de género, he encontrado personas quienes con una sólida formación en Derechos Humanos les da flojera el tema, piensan que intentas hablar únicamente de mujeres y que pretendes excluir a los hombres. Desde la sociedad civil organizada, solemos caer en el error de querer analizar la realidad sin cuestionar privilegios.

Mino ny fisian'ny hery ao amin'ny tahala ho an'ny sy nataon'ny vehivavy aho.  Tsy mino aho hoe ratsy ny toerana ifaneraseran'ny lahy sy ny vavy, fa sehatra nianarako zavatra maro ny notantanin'ny vehivavy efa nihaona tamiko, izay  tsy ny asa teorika ihany no hita, fa ny tsikera sy ny fitsikeran-tena. Sarotra izany paika izany, na dia miasa ao amin'ny fikambanana natokana ho fiarahamonim-pirenena aza. Heveriko fa misy ny sakatsakana asa eo amin'ny resaka  vehivavy, efa nahita olona manana fototra matanjaka eo amin'ny zon'olombelona aho, ​​izay mampiseho ny tsy fahalianany amin’ ity lohahevitra ity, ary lazainy fa tsy miresaka afa-tsy ny momba ny vehivavy ianao ary mikasa ny hanilika ny lehilahy. Amin'ny maha anisan'ny fiaraha-monina sivily voarafitra ahy, dia matetika isika no mandiso ny fikasana ny hamakafaka ny zava-misy, nefa tsy manontany akory ny tombontsoany.

Ity asa ity, hoy ny mpitantana ny vondrona: dia mamaly ny filàna azo tsapain-tànana:

Es complicado, pero también es maravilloso encontrar personas que sintonizan con tus ganas de crear cosas. Cuando me invitaron [a la creación del grupo] me dije “¡sí!”, porque aunque tengo compañeras que trabajan con temas de feminismo comunitario, no compartimos un espacio de trabajo. Crear un espacio virtual para coincidir y mantenerse creando ideas también fue muy bueno . La dinámica es estimulante.

Sarotra ilay izy, nefa koa mahafinaritra ny mahita olona mifandray tadin-dokanga momba ny faniriana mba hamorona zavatra. Rehefa nasaina aho [ tamin'ny fananganana ny vondrona] dia niteny hoe “Eny!”, satria, na dia nanana mpiara-miasa izay niasa miaraka tamin'ny fikambanana momba ny olan'ny feminisma aza aho, dia tsy miaraka miasa amin'ny toerana iray izahay. Tena tsara ihany koa ny mamorona sehatra virtoaly mba hizarana sy  hamoronan-kevitra hatrany. Mahaliana ny fihetsehana amin'izany dingana izany .

Mandratra ny Feminisma

Nihomehy ilay mpiandraikitra ny tranomboky amin'ny hevitra ratsy sy ny ady miavaka izay niseho teo amin'ny sehatra natokana ho an'ny feminisma. Efa manasongadina ny hetsika ny faniratsirana aterineto, ny valinteny mahery vaika, ary ny hetsi-panoherana . Taorian'ny fifandonana sasany, nanapa-kevitra ny Tranomboky Feminista ny tsy hamaly ny fanehoan-kevitra izay tsy mitondra amin'ny adihevitra mahasoa:

El feminismo es un antídoto contra lo que te tiene anestesiada para soportar la abrumadora cantidad de violencias misóginas que vives todos los días. Duele hacerte consciente, pero es la única forma de encontrar que es lo que te está lastimando. Te das cuenta de que lo que te pasaba y dolía no es “natural” o “normal”. Lo intuías, pero no te atrevías ni a nombrarlo. Te das cuenta de que lo han vivido y lo viven las mujeres desde hace siglos y que muchas han luchado para liberarse y liberarnos a todas. Cada vez que descubro las historias y palabras de las mujeres antes de mí, me siento reconfortada e inspirada. Nos hace falta conocer más de nuestra historia, la de nosotras. Ésa fue la inspiración para la Biblioteca feminista..

Ny Feminisma dia fanefitra hanoherana ireo zavatra  izay maha-ketraka anao hizaka ny habetsahan'ny herisetra vokatry ny fankahalana vehivavy hiaretanao isan'andro. Maharary ny fahatsapana izany, nefa izay no hany fomba hahitana ny antony mahatonga anao hijaly. Hahatsapa ianao fa ny zava-nitranga izay nanome anao fanaintainana dia tsy “voajanahary” na “ara-dalàna.” Nisy zavatra manindry mandry ianao, nefa tsy  sahy akory ianao nanome anarana izany. Mahatsapa ianao fa niady mafy mba ho afaka sy hanafaka antsika rehetra ny vehivavy niaina izany nandritra ny taonjato maro dia maro. Isaky ny mahita ilay tantara aho sy ny teny momba ny vehivavy eo anatrehako, mahatsapa  tony sy mavitrika aho. Mila mahafantatra bebe kokoa momba ny tantarantsika isika -momba ny antsika manokana. Izany no aingam-panahy ao ambadiky ny Tranomboky Feminista.

Ny ankamaroan'ny zavatra nivoaka tao amin'ny Tranomboky ihany koa dia fitaovana miteraka aingam-panahy. Nozaraina ihany koa ireo tranga sy  tantara niseho tamin'ny faritra samihafa tamin'ny kaontinanta izay tian'ny maro vokarina indray. Ohatra iray amin'izany ny tantaran'ny ny fananganana ny “Sekolin'ny Vehivavy Lohalaharana.” (Ny lahatsary voalohany nivoaka an-tserasera tao amin'ny  YouTube fantsona Education in Motion .) Raha ny marina,  izay no zavatra manaraka izay tian'ny mpiandraikitra ny tranomboky ho tanterahana: fanatanterahana fitarihandalana iombonana mba hanampiana ny vehivavy hiaro ny zony.

Nesorin'ny Global Voices noho ny antony fiainana manokana sy fiarovana ny anaran'ireo mpitantana ny Tranomboky Feminista.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.