Mba misy zavatra tsara ve any AFrika?

Izany no fanontaniana miharo fandranitana voarain'i Kizzie, izay mpitoraka blaogy avy any Sudan vao tsy ela:

We were in America and a famous Jewish-American human rights activist/writer/professor invited us for lunch. We talked and talked about the middle east/Islam/immigration/human rights issues and when my professor suggested they ask me something about Africa because I'm from there and I know alot about my beloved continent. This is what she told me ” Does anything good ever happen there?”. I can't describe how I felt at the time because its too complicated. I'm not sure if I felt angry or sad. I think I felt both. I also felt her Afro-pessimism rub on me. I felt it clinging to my skin and as I tried reminding myself of the good things in my continent .I still couldn't recover to my old-self.

… Africa is not darfur,rwanda, dictatorships,underdevelopment or even AIDS.

Tany Amerika izahay ka nasain'izay Jiosy-Amerikana izay mpandalasy mpanoratra ary mpampianatra momba ny zon'olombelona izay hisakafo. Niresaka maharitra izahay momba ny moyen-orient/Silamo/momba ny vahiny/ny zon'olombelona. Nony avy eo dia nasain'ilay profesora nanonaniana zavatra momba an'i Afrika aho satria moa aho avy any sady mahalala zavatra maro momba io kaontinanta mamiko io. Dia izao no nolazainy ahy “Mba misy zavatra tsara mitranga ihany angaha any?”. Tsy haiko izay ilazana ny fihetsem-poko tamin'izay fotoana izay fa toa nifangaro be ihany. Tsy haiko na tezitra na nalahelo. Angamba izy roa. Toa tsapako nionjona tamiko koa ny eritreriny momba ny zava-dratsy mipoitra avy ao Afrika. Nidilotra ny hoditro izany teo am-piezahana nitady izay zava-tsoa ao amin'ilay kaontinantako. Tena mbola tsy tafaverina tamin'ilay izaho aho.

… i Afrika dia tsy darfur, rwanda, tsy diktatiora, tsy fandrosoana, eny tsy SIDA koa.

Miresaka Darfur ihany dia nolazain'i Black Kush ao amin'ny blaoginy ny fikaonan-doha iray momba ny fandriam-pahalemana izay hitadiavana izay hampitsaharana ny fifanandrinana:

What had exactly been agreed in the meetings remain to be seen. Which of the rebel movements are attending? How about SLM leader Abdel Wahid el Nur?

Inona marona moa tamin'izay nifanarahana nandritra ny fihaonana no mbola tokony hojerena. Iza amin'ireo vondron'ny mpikomy no nanatrika? Ary ahoana ny momba an'i Abdel Wahid el Nur izay lohan'ny SLM?

Napetrany tao koa ity sariitatra ity:

Little.Miss.Dalu, indray, izay Sudanese mipetraka any Amerika, dia nanoratra lahatsoratra roa mahaliana, ny voalohany dia mikasika ny fanavakavahana amin'ny samy Sudanese, ary ny faharoa dia mikasika azy manokana amin'ny maha Sudanese Amerikana azy.

Hevitra momba ny fanavakavahana:

I'm going to be absolutely honest here, even though it's not going to be fun to hear. Or rather read. But, generally speaking, Sudanese folks are very ethnocentric

… I had some Arab Sudanese friends and we clashed a lot when it came to religion and race, which in retrospective is really ridiculous because we were just kids! Now I know our clashes and the shit we said to each other were things handed down to us from our parents. I once beat the hell out of a kid because he used the term abeed/abid [slave] on me, and another time slapped a girl, who I was friends with by the way, because she said my skin color was like zift (tar).

… We are ALL SUDANESE DAMMIT.

Tsy hisorona aho eto, na dia hoe tsy hahafaly aza ny hihaino – na ny marimarina kokoah amaky – izay holazaiko. Fa amin'ny ankapobeny, ny Sudanese dia tena tsy mivelatra

… Nanana namana Sudanese Arabo aho fony kely fa nifandona matetika izahay nony tonga teo amin'ny resaka finoana sy volon-koditra, rehefa dinihana dia toa tsy nisy antony satria tsinona mbola ankizy izahay! Fa amin'izao dia tsapako fa ireny ady sy zavatra rehetra nolazainay ireny dia zavatra nalentika tao andohanay avy amin'ny ray amandreny. Indray andro dia nidaroka mafy ankizy iray aho satria nampiasa ny teny hoe abeed/abid [andevo] tamiko izy, ary andro iray hafa koa dia namelaka ankizivavy iray, izay namako ihany, aho satria nolazainy hoe mitovy amin'ny zift (tahaka ny goudron) ny lokon'ny hoditro.

… SUDANESE mitovy daholo nefa izahay.

Momba ny maha Sudanese Amerikana azy:

… I consider myself Sudanese foremost, but to my relatives home, who I don't even know but force myself to speak to occasionally, I am all American. To Americans here, I'm that Sudanese girl. For me it's both and sometimes neither (that's where the whole citizen of the world hippie shit comes in).

Izaho alohan'ny rehetra dia mieritreritra ny tenako ho Sudanese, fa eo anatrehan'ireo fianakaviako, izay iezahako iresahana na dia tsy fantatro aza, dia Amerikana tanteraka aho. Ho an'ny Amerikana aty indray, dia ilay Sudanese kely aho. Ho ahy dia na izy roa miaraka na indraindray tsy misy izy (ary izay no mahasosotay an'ity resaka nationalité nationalité ity)

Drima, of The Sudanese Thinker indray dia nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Khartoum, a City of Sharp Contrasts” (Khartoum, ilay tananan'ny tsy fitoviana miavaka) mikasika ny fidorohana alikaola sy zava-mahadomelina, fiainam-biby mitranga ao ambadiky ny varavara-mihidin'ity renivohitr'i Sudan.

SudaneseReturnee indray dia faly, na dia hoe sahirantsaina aza niverina nody tao Juba.

Ary avy ao Juba etsy andanin'izany, Doctor Konyokonyo dia nanoratra lahatsoratra mikasika ny SIDA ao atsimon'i Sudan:

The down side is always that apathy sets in and many young people just shrag it off as just another disease too. But is it? Long time ago in the mid 80s, it is considered a disease of Congolese in Sudan, mainly prostitutes etc. Only those who visit these places get it. It is a sad fact which is still the case in South Sudan.

The Abstinence is impossible in the young, the Being faithful hard for the married, and the Condom? It is not always available! Well, there are those who think it takes the “sweetness” out of the sex!

Ny zavatra mampalahelo dia misy ny fiolonolonana ary ny ankamaroan'ny tanora dia manasokajy azy ity ho toy ny aretina tsotra rehetra. Izany ve nefa? Efa ela tamin'ny taona 80 tany, dia noeritreretina ho aretin'ny Congolese izy io tao Sudan, indrindra fa ny mpivarottena sns. Ireo izay mandalo amin'ireny toerana ireny ihany no voany. Mampalahelo fa mbola izany no mitranga any atsimon'i Sudan.

Tsy vitan'ny tanora ny mifehy tena, ilay hoe mba mihanona amin'ny vadiny. Ary ny Kapaoty? Matetika dia tsy mahita! Eny e, misy koa ireo izay mieritreritra hoe manala ny tsiron'ny fahafinaretan'ny nofo ilay izy!

Zoulcolm X indray dia tezitra noho ny manjo ny Sudanese any Egypt:

The news about egyptian soldiers shooting sudanese refugees while trying to cross the borders to Israel really pissed me off. cuz during the last year hundereds of egyptians arrived to work in Khartoum, they took over small jobs like construction and resturants services..those workers are not put in ghettoes, they are treted well, in simple words, they are having a good life.

… sudanese immigrants in Cairo streets suffer something more than getting shot to death at the borders, or kicked by egyptian police force, or facing stupid egyptians racism. they are also killing each other yub, blieve it or not, sudanese immigrants started forming their own gangs in the streets of Cairo.

… but why is that happenin? why we don't have egyptian gangstaz here in Khartoum? is it because they're not black? they came here and took our jobs and they having a good time, but my people go to egypt and be treated like shit and die for nothing.

Nankarary ny foko mihitsy ny vaovao mikasika ny miaramila ejipsiana izay nitifitra ireo sodané niampita ny sisin-tany ho ao Israely. Satria nandritra ny taona lasa dia anjatony maro ny ejipsiana no tonga hiasa ao Khartoum, lasan'izy ireo ny asa madinidinika toa ny fanamboaran-trano, restaurants… ary ireo mpiasa ireo dia tsy natokana tamin'ny ghetto fa nilamina tsara, azo lazaina hoe, niaina fiainana tsara.

…Ireo sudanese mpila ravinahitra izay eny andalambe eny Cairo aza moa mbola mijaly mafy noho ireo izay voatifitra teny amin'ny sisin-tany, dakain'ny mpitandro filaminana ejipsiana, na miatrika ny fanavakavahana ataon'ny ejipsiana. dia mifamono koa ry zareo, na tsy hino ahy aza ianareo, dia efa manomboka manangana vondron'olondratsy kely ny mpivahiny sudanese ao Cairo.

Path2Hope indray kosa dia malahelo noho ny nandaozan'ireo olona izay fantany izay maty vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitsabo ao Sudan:

The extortionist, sorry I meant doctor examines her after she has paid the required fee for his “services.”

… the genius comes to a conclusion, “she has suffered a stroke”.

… They arrived a few days later in Jordan, where the doctors proceeded to give them one shock after the other. The good news was that she never had a stroke but the effect of the medication on her aging body had done measurable damage but there was hope – there always is. After all, she only had a lack in calcium.

… It’s been almost a month since she passed away, her body couldn’t handle the effects of the wrong medicine. Ina lil-lah wa ina ilehi raje’oun (we belong to Allah and to HIM we shall return).

Nanao ny fitarafana azy ity mpisoloky, dokotera mantsy azafady, rehefa avy nandoa ny vola nilaina tamin'ity “asa” izy.

… dia izao no vokatry ny fitarafany, “nisy zavatra nahakenda azy”.

… Andro vitsivitsy taty aoriana dia tonga tany Jordan izy ireo ary nokapokapoin'ny dokotera. Soa ihany fa tsy kenda izany mihitsy izy fa ny fanafody nohaniny no tsy zakan'ny vatany izay efa antitra ihany ka nahatonga fahavoazana saingy mbola misy fanantenana – misy foana. Tamin'ny farany dia hita fotsiny hoe tsy ampy kalsioma izy.

… Efa ho iray volana izao no nahafaty azy, tsy zakan'ny vatany intsony ny vokatry ny fanafody diso. Ina lil-lah wa inah ilehi raje'oun (an'Andriamanitra isika ka any aminy ihany no hiverina)

Nisy kosa nefa zavatra mba nahafaly an'i Path2Hope :

Walking around the neighborhood I detect the strong scent of “hilu-mur’ (Sudanese juice) and every house I enter people are hanging out their “shermoot” to dry (meat that is later dried and grinded to add to food) all these are tiny reminders that Ramadan is just around the corner. I’ve always loved Ramadan, there is something truly magical about this month especially if you happen to find yourself in a Muslim country.

Nitsangatsangana tao an-tanàna aho dia naheno fofona “hilu-mur’ (zava-pisotro Sudanese) ary izay trano rehetra nidirako dia nisy “shermoot” nihantona nahahy (hena izay hahahy ary tetehina hifangaro amin'ny sakafo) ireo rehetra ireo dia mampatsiahy fa efa ho avy ny Ramadan. Tiako foana ny Ramadan, misy zavatra mahatalanjona tokoa ity volana ity indrindra rehefa sendra mipetraka amin'ny firenena Silamo ianao.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.