Rakibolana Kely

Indraindray mety tsy ho azontsika mpamaky ny voasoratra amin'ity pejin-tranonkala ity koa ho karazana fitadidiana sy rakitra ity takelaka ity. Raha misy ny teny malagasy mety tsy ho azontsika, satria fandikana avy amin'ny teny anglisy na frantsay no mahazatra, dia ato isika mitsikilo hoe teny vahiny inona no nadika ho teny malagasy manao ahoana?

Mizara roa izy ka misy ny avy amin'ny teny anglisy (na frantsay) mankany amin'ny teny malagasy dia hisy ihany koa ny teny malagasy mankany amin'ny teny anglisy (na frantsay).

Teny anglisy na frantsay mankany amin'ny teny malagasy:

Agro-foresterie = fambolena/fiompiana miaraka amin'ny voliala
Allumette = Afokasoka
Accélérateur = tsindritsoriaka
Accumulateur = fijobon'aratra
Account Receivable = Kaonty azo ekena
Accruals = vola miangona
Actuals = Fandaniana misy
Advocate = mpanandra-peo
Affaire = Raharaha
Affaire = Asa
Aggregator = Fampivangongoana
Alternative = safidy, azo isafidiana, fiandry
Amortissement = Fanatotonganam-bidy
Animaux Sauvages = Biby mpiriorio
Approche = Fitomotra
Apps = Kinova
Artificiel = Voatrolombelona
Assistance = Fanoloran-tanana
Asset freeze = fangejam-pananana
Association = Fiaraha-mientana
Audit = Fanamarinan-kaonty
Audit = Fanamarinam-bola
Avatar = solontava
Backup = Fitsimbinana
Bassin-versant = deboka fikorianan-drano
Billing = Lazambidy
Binaire = roa fototra
Bioactif = Akoravelona manana ny asany
Biodiversité = tontolon-javamiaina
Blackmail = kendaroroka
Bobine = Antsody
Bonus = Tombo-tolotra
Boycot = ankivy
Brainstorming = vakijejy
Briquet = Afokasika
Cadrage = fanoritan-joro
Capacite = fahafahana
Carrosserie = vatam-piara
Carter = trano-menaka
Case memoire = efi-tahiry
Chambre à air = atim-pingotra
Chantage = kendaroroka,
Chantage = takalo mindrana
Clause = Fepetra
Clavier = kitendry
Clearance = Fanamarinana feno fa tsy ahiahiana
Code of Business Ethics = Fitsipi-pitondram-piaina
Commande = Fibaiko
Commitments = Famato
Commitments = Adidy
Compliance = Fampanaraham-penitra
Concept = tsirin-kevitra
Contenu = rakitra ( votoaty)
Context = odidina
Contractor = Mpandraiki-barotra
Contrast = Fampiadian-doko
Contrat = Fifanekena
Control = Andrimaso
Control = Fizahana
Control = Fitsirihana
Conviction = Finiavana
Critere = Masontsivana
Crucial = saropady
Cylindre = horonana
Dataset = fehezan-drakitra
Débouché = lalam-barotra
Démarreur = mpamelona
Déontologie = malinasa
Desert = tany ngazana
Design = tefiendrika
Despote = mpanao didy jadona
Developpement durable = Fandrosoana lovainjafy.
Digital = Tsivalo
Digital = ankihy
Disque d'embrayage = kapila-ketsika
Documentaire = fanao tahirin-kevitra
Donnee = soratra fototra, lahatahiry
Dossier = Antonta-taratasy
Dotation = Tolobola
Download = Mitroka
Due diligence = Fanamarinana ilaina
Echelle = Mari-pandrefesana
Ecosystem = rohivoary
Ecotourisme = fizahan-tontolo iainana
Electronic filing = Fitanana an-tsoratra ara-elektronika
Embrayage = hetsika
Engagement = Firotsahana
Essentiel = foto-pahavelomana
Essuie-glace = fafa-fitaratra
Etalage = talantalana
Ethique = tandrohasina
Ethique = Fitondram-piaina
Expert = Mpahairaha
Extremiste = mpitrifana
Fierte = hambo
Fil = Foly
Filière = lalam-pihariana
Finances publiques = fiadidiana ny volam-panjakana
Flèche = tondrolalana
Follow = Zohio
Fondamental = kitro ifaharana
Forecast = Fitsinjovana
Fringe = Sara ankolaka
Gel des avoirs = fangejam-pananana
Génétiques = karazan-taranaka
Gicleur = tsiririny
Good Received Note (GRN) = Naoty naharaisana entana
Harassment = Antsojay
Header = Ambonin-dohateny
Highest risk = tena saropady indrindra
Inflation = fitotongan'ny sandam-bola
Inflation = Sondro-bidim-piainana
Influence = mora mahataona, fitaomana, tontolon-daza
Influence = dindo
Infusion = tambavy
Ingredient = tsirairaim-pangaro
Instability = tsy fahamarinan-toerana
Instruction = torolalana
Intrans = enti-mamokatra
Jante = tanja-kodia
Jatropha = tanatanapotsy
Journalime d'investigation = fanaovan-gazety mpamaky bantsilana
Lament = nivala-ketraka
Layout = rindran-tseho
Levier = fanainga
Line of Credit drawdown (LOC) = Fakana vola tsikelikely amin'ny trosa azo alaina
Lingua franca = teny iraisana.
Logique = fanjohin-kevitra
Luinguistique = haivolana
Maintenance = fikolokoloana
Maître d'oeuvre = mpiantoka asa
Maître d'ouvrage = tompon-draharaha
Malle arrière = vata ivoho
Manufacturing overhead (MOH) = Vesatra ankapobeny famokarana asa
Memoire = tahiry
Memoire = Asakaroka
Memoire centrale = tahiry foibe
Memoire programme = tahiry fandaharana
Methodologie = Haipaika
Monitoring = fijerena akaiky
Multilinguisme = fimaroanteny
New feature = karazam-bokotra vaovao
Node = vona mpampitohy.
Non-citizen = Olom-pehezina
Norme = Fenitra
Open data = angona misokatra
Opportunité = hararaotra
Ordre du jour = lahadinika
Organe = Rantsa-mangaika
Organigramme = Soridrafitra
Oversight = fanarahamaso akaiky
Package = Fonosana
Paid Time Off = Andro ialan-tsasatra andraisan-karama
Parechoc = Arodòna
Phare = fanilo
Phenomène = Nampihorikorika (nampihorakoraka)
PIB = Harinkarena Anatiny
Piston = fanoto-vy
Plan d'action = Fandaharan'asa
PNB = Harinkarena Faobe
Pneu = hodim-pingotra
Pompe à eau = fitrofan-drano
Pompe à essence = fitrofan-dasantsy
Pompe à huile = fitrofa-menaka
Precaire = marefo
Proces verbal = fitanana an-tsoratra
Process, Procedure = Paika
Procurement Planning Committee = Komity laminisa famatsiana
Procureur General = Lehiben'ny fampanoavana
Programme = fandaharan'asa
Project = kinasa
Radiateur = toeran-drano
Range = Sehatra
Redevabilite = tamberin'andraikitra
Ressort = vimiaina
Ressources = Hoenti-manana, otrikarena
Rétroviseur = taratrivoho
Risk Management = Fifehezana ny sampona
Risque = Sampona
Risque = Tandrevaka
Sauvegarde = Fitsimbinana
Scanning = misavahao; misavasoritra
Science Morale = haifomba
Segment = perabe (peratra lehibe)
Service = mpanao raharaha
Service = tolotra
Silencieux = tsentsi-tadìny
Signe = marika
Silhouette = salovantava
Slides = tohivakantsary
Sociolinguistique = haiteny amamonina
Soumissionnaire = mpanao tolobidy
Soupape = leda
Spot-check = fanopaza-maso
Spot-check = Fitsirihana
Stable = marin-toerana
Stand = tranoeva
Standard of living = fari-piainana.
Standart Operating Procedures = Rakipaika fampiasa mahazatra
Stereotype = Fitsarana an-tendrony
Stereotype = Fitsaratsaram-poana
Stereotype = Fomba fijery mahazatra
Style = Angaly, fiangaly.
Subscribe = zohio
Supervisor = Mpifehy ny mpiasa
Tabloïd = gazety misary gaigy
Termes de référence = Rijan-teny fitarihana
Think tank = Vondrona mpandinika
Think tank = mpihevi-draharaha
Threat = ambana
Three-way match = fampifanandrifiana lalantelo
Threshold = Farafetra
Timeline = tohivakam-potoana
Tweet = Sioka
Tweet = bitsika
Tyrant = tsy refesi-mandidy
Unethical = Tsimifaditrovana
Upload = Manesika
User ID = Mari-pamantarana mpikirakira
Users = Mpikirakira
Veilleuse = fanala
Ventilateur = foforana
Version = Hiaka
Volant = familiana
Voyage d'etudes = Dia fibeazana
Vulgaire = tsy maotona
Waiver = Famaham-pepetra
Webpage = pejin-tranonkala
Website = haba-tranonkala
Wireless = onjam-pifandraisana

Avy amin'ny teny malagasy mankany amin'ny teny anglisy na frantsay:

Adidy = Commitments
Afokasika = Briquet
Afokasoka = Allumette
Ambana = Threat
Andro ialan-tsasatra andraisan-karama = Paid Time Off
Angaly, fiangaly. = Style
Angona misokatra = Open data
Ankivy = Boycot
Ankihy = Digital
Antsody = Bobine
Asa = Affaire
Asakaroka = Memoire
Biby mpiriorio = Animaux Sauvages
Bitsika = Tweet
Dia fibeazana = Voyage d'etudes
Dindo = Influence
Efi-tahiry = Case memoire
Fahafahana = Capacite
Fakana vola tsikelikely amin'ny trosa azo alaina = Line of Credit drawdown (LOC)
Famaham-pepetra = Waiver
Famato = Commitments
Fampanaraham-penitra = Compliance
Fampifanandrifiana lalantelo = Three-way match
Fampivangongoana = Aggregator
Fanamarinam-bola = Audit
Fanamarinana feno fa tsy ahiahiana = Clearance
Fanamarinana ilaina = Due diligence
Fanamarinan-kaonty = Audit
Fanarahamaso akaiky = Oversight
Fanatotonganam-bidy = Amortissement
Fandaharan'asa = Plan d'action
Fandaharan'asa = Programme
Fandaniana misy = Actuals
Fandrosoana lovainjafy. = Developpement durable
Fanjohin-kevitra = Logique
Fanoloran-tanana = Assistance
Fanopaza-maso = Spot-check
Fanoritan-joro = Cadrage
Farafetra = Threshold
Fari-piainana = Standard of living
Fehezan-drakitra = Dataset
Fiadidiana ny volam-panjakana = Finances publiques
Fiaraha-mientana = Association
Fibaiko = Commande
Fifehezana ny sampona = Risk Management
Fijerena akaiky = Monitoring
Fikolokoloana = Maintenance
Fimaroanteny = Multilinguisme
Finiavana = Conviction
Firotsahana = Engagement
Fitanana an-tsoratra = Proces verbal
Fitanana an-tsoratra ara-elektronika = Electronic filing
Fitomotra = Approche
Fitondram-piaina = Ethique
Fitotongan'ny sandam-bola = Inflation
Fitsimbinana = Backup
Fitsimbinana = Sauvegarde
Fitsinjovana = Forecast
Fitsipi-pitondram-piaina = Code of Business Ethics
Fitsirihana = Control
Fitsirihana = Spot-check
Fizahana = Control
Foly = Fil
Fonosana = Package
Haba-tranonkala = Website
Haifomba = Science Morale
Haipaika = Methodologie
Haiteny amamonina = Sociolinguistique
Haivolana = Luinguistique
Hambo = Fierte
Hararaotra = opportunité
Harinkarena Anatiny = PIB
Harinkarena Faobe = PNB
Hiaka = Version
Hoenti-manana = Ressources
Kaonty azo ekena = Account Receivable
Kendaroroka = Blackmail
Kendaroroka = Chantage
Kinasa = Project
Kitendry = Clavier
Kitro ifaharana = Fondamental
Komity laminisa famatsiana = Procurement Planning Committee
Lahadinika = Ordre du jour
Lazambidy = Billing
Lehiben'ny fampanoavana = Procureur General
Manesika = Upload
Marefo = Precaire
Marika = Signe
Marin-toerana = Stable
Mari-pamantarana mpikirakira = User ID
Masontsivana = Critere
Mitroka = Download
Mora mahataona = Influence
Mpahairaha = Expert
mpanandra-peo = Advocate
Mpanao didy jadona = Despote
Mpanao raharaha = Service
Mpandraiki-barotra = Contractor
Mpifehy ny mpiasa = Supervisor
Mpihevi-draharaha = Think tank
Mpikirakira = Users
Mpitrifana = Extremiste
Naoty naharaisana entana = Good Received Note (GRN)
Nivala-ketraka. = Lament
Odidina = context
Olom-pehezina = Non-citizen
Onjam-pifandraisana = Wireless
Paika = Process, Procedure
Pejin-tranonkala = Webpage
Raharaha = Affaire
Rakipaika fampiasa mahazatra = Standart Operating Procedures
Rakitra ( votoaty) = Contenu
Roa fototra = Binaire
Rohivoary = Ecosysteme
Safidy, azo isafidiana = Alternative
Salovantava = Silhouette
Sampona = Risque
Sara ankolaka = Fringe
Saropady = Crucial
Sehatra = Range
Sioka = Tweet
Solontava = Avatar
Sondro-bidim-piainana = Inflation
Soratra fototra, lahatahiry = Donnee
Soridrafitra = Organigramme
Tahiry = Memoire
Tahiry fandaharana = Memoire programme
Tahiry foibe = Memoire centrale
Takalo mindrana = Chantage
Tamberin'andraikitra = Redevabilite
Tanatanapotsy = Jatropha
Tandrevaka = Risque
Tany ngazana = Desert
Tefiendrika = Design
Tena saropady indrindra = Highest risk
Teny iraisana. = Lingua franca
Tohivakam-potoana = Timeline
Tohivakantsary = Slides
Tolotra = Service
Tombo-tolotra = Bonus
Torolalana = Instruction
Tsimifaditrovana = Unethical
Tsirairaim-pangaro = Ingredient
Tsirefesimandidy = Tyrant
Tsirin-kevitra = Concept
Tsivalo = Digital
Tsy fahamarinan-toerana = Instability
Tsy maotona = Vulgaire
Vakijejy = Brainstorming
Vesatra ankapobeny famokarana asa = Manufacturing overhead (MOH)
Voatrolombelona = Artificiel
vola miangona = Accruals
Vona mpampitohy = Node
Vondrona mpandinika = Think tank
Zohio = Follow
Zohio = Subscribe

Tsy voafetra amin'ireo ny dikanteny fa ambangovangony fotsiny ireo ary tianay hohatevenina ihany koa. Raisinay an-tanandroa ny torohevitra na soso-kevitra avy aminareo, irinay indrindra ihany koa ny hanatevenanareo ny rakibolana amin'ny alalan'ny fametrahanareo ny hevitrareo eo amin'ny zoro famelan-kevitra amin'izay lahatsoratra tianao hohatsaraina dikanteny na ny lahatsoratra mivoaka farany mora hahitanay azy raha tsy misy zoro famelan-kevitra ity pejy vakianao ity.

Mankasitraka indrindra