Kandida amin'ny fifidianana Biraon'ny Filankevi-Pitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak'asa: Mong Palatino

Mong Palatino.

Mong Palatino moa dia avy ao Manila, Philippines. Efa hatrany amin'izy nianatra tany amin'ny kolejy i Mong no mpikatroka ary efa nisy fotoana naha-filohan'ny Sendika Nasionalin'ny Mpianatra ao Filipina azy, talohan'ny nidirany ho solontenan'ny antoko Kabataan (Tanora) indroa miantoana tao amin'ny Lapan'ny Antenimieran'i Filipina. Tonian'ny GV Azia Atsimo Atsinanana i Mong ary efa hatramin'ny jona 2006 izy no tato amin'ny Global Voices.

Nangatahana hamaly ireto andiam-panontaniana manaraka eto ambany ireto ireo kandidà rehetra amin'ny fifidianana 2020. Aza misalasala manontany zavatra hafa amin'i Moon ao amin'ny fanehoan-kevitra ambanin'ny lahatsoratra teny anglisy!

Inona no tena nanosika anao hiditra amin'ny biraon'ny filankevitra GV?

I’ve assumed many roles in our organization from being a volunteer author in 2006, editor in 2008, a member of the local hosting committee of the 2015 Cebu summit, and a collaborator in various GV-related projects and so the prospect of serving in the board inspires me to welcome this unique opportunity to share my ‘veteran’ insight in helping steer the future of our community.

Efa nanatontosa anjara asa maro tato amin'ny fikambanantsika aho ka nanomboka tamin'ny mpanoratra volantera tamin'ny taona 2006, tonia tamin'ny taona 2008, mpikambana tao amin'ny komity fandraisana ny vovonan'i Cebu tamin'ny taona 2015 ary mpiara-miasa tamin'ireo tetikasa maro mifandraika amin'ny GV ka izany no mahatonga ny aingam-panahy hanompo ao amin'ny filankevipitantanana fa hirika tsy manampaharoa izao hizarana ny fomba fijerin'ny menavazana hanampiana amin'ny fitarihana amin'ny hoavin'ny vondrom-piarahamonintsika.

Talenta, fahaiza-manao, fifandraisana ary traikefa tahaka ny ahoana no azonao atolotra ny Global Voices amin'ny anjara toeranao ao amin'ny biraon'ny filankevitra GV ?

Aside from my familiarity with the history and newsroom dynamics of GV, I am actively involved in monitoring free speech threats in the Asia-Pacific and I’ve been working with various groups and networks in responding to these challenges.

Ankilan'ny fahazarako amin'ny tantara sy ny fahavitrihan'ny efi-panoratan'ny GV, dia mavitrika aho amin'ny fanaraha-maso ny fandrahonana mahazo ny fahalalaham-pitenenana eto Azia-Pasifika ary niasa niaraka tamin'ny vondrona sy tambajotra isankarazany amin'ny famaliana ireny fanamby ireny.

Rehefa mitodika mankany amin'ny telo taona manaraka ianao, araka ny hevitrao, inona no tokony ho laharam-pahamehan'ny GV amin'ny ankapobeny amin'ny maha fikambanana azy?

Strengthening the newsroom components of its various projects such as Advox and Rising Voices, and this entails more active participation from community members, and seeking partnerships.

Fanamafisana izay mandrafitra ny efi-panoratana amin'ireo tetikasa isankarazany toy ny Advox sy Rising Voices, ary hitondra fahavitrihana bebe kokoa avy amin'ny mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina izany, sy fitadiavana fiaraha-miombona antoka.

Lafiny manao ahoana no tena mahaliana anao indrindra amin'ny asan'ny GV ?

Story production because it involves collaboration with community members. It reflects the GV mission of amplifying voices, bridging perspectives, and building a community of writers and translators.

Famokarana tantara satria mampisy fiaraha-miasa amin'ny mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina izany. Mitaratra ny iraky ny GV amin'ny fanamafisana ny feo, fampifandraisana fitodiham-pijery, ary fananganana vondrom-piarahamonin'ny mpanoratra sy mpandikateny.

Inona no zavatra tianao ho azo ato amin'ity biraon'ny filankevitra ity, na eo amin'ny sehatry ny asa na manokana?

I’m not really sure, but I’ll definitely bring with me my experience as a GV member for almost 14 years. And I plan to serve on the board, if that wonderful opportunity is given to me, as a way of improving my work in the newsroom, and inspire others to devote more commitment to GV projects.

Tsy tena matoky tanteraka aho, fa ho entiko kosa ny fizàran-draharahako amin'ny maha-mpikambana ahy tanatin'ny efa ho 14 taona. Ary mikasa aho ny hanompo ao amin'ny filankevitra, raha omena ahy izany hirika mahafinaritra izany, ho fomba hanatsaràna ny asako ao amin'ny efi-panoratana, sy hanome aingam-panahy amin'ny hafa hirotsaka bebe kokoa amin'ny tetikasan'ny GV

Ahoana no fomba handrindranao ny asanao ao amin'ny biraon'ny filankevitra amin'ny andraikitrao manokana na ny asanao hafa?

My work with GV has taught me how to balance priorities, and it has guided me on how to pursue similar advocacies and projects. In many ways, my other professional and personal commitments also espouse what GV has been advocating as a community news group. What is common is the shared goal of defending free speech and making sure the civic space remains open for everybody, especially for the marginalized members of society.

Ny asa niarahako tamin'ny GV no nampianatra ahy handanjalanja izay laharam-pahamehana, ary nitari-dalana ahy izany amin'ny fomba hanohizana ireo fanandratateny sy tetikasa mitovitovy aminy. Amin'ny fomba maro, ireo firotsahako arakasa sy manokana hafa dia mivady ihany koa amin'izay nanandratan'ny GV teny amin'ny maha-vondrom-baovaom-piarahamonina azy. Ny zavatra iraisana dia ny fitovian'ny tanjona hiarovana ny fahalalaham-pitenenana ary manao izay hiantohana fa mbola misokatra ho an'ny rehetra ny sehatra sivika, indrindra ho an'ireo mpikambana anjorombalan'ny fiarahamonina.

Fomba fiasa tahaka ny ahoana no ampiasainao hirotsahana sy hihainoana ny vondrom-piarahamonina mba hisoloana tena azy ireo amin'ny fomba mahomby eo amin'ny ambaratongam-pitantanana?

The process initiated by the Community Council is very useful, effective, and its lessons can be further distilled in reaching out and hearing the perspectives of community members. Also, since I will be the representative of other editors on the board, I can reach out to them personally to hear their views on organizational matters.

Tena ilaina sy mahomby ny zotra natomboky ny Vaomieran'ny Vondrom-piarahamonina, ary mety hotanihana ny lesona avy aminy amin'ny fanatrarana sy fihainoana ny fitodiham-pijerin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Ary rehefa ho solontenan'ny tonia hafa ao amin'ny filankevi-pitantanana aho, dia ho afa-miresaka manokana amin'izy ieo hihaino ny fijeriny amin'ny resaka fandaminam-pikambanana.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.