Faha-11 taona am-ponja: Tafatafa niarahana tamin'ny zanakavavin'ilay Vietnamiana mpanohitra, Tran Huynh Duy Thuc

Tran Huynh Duy Thuc. Sary: Facebook

Ity lahatsoratra nasiam-panovana ity dia avy amin'ny Tetikasa 88, tranonkalam-baovao mahaleotena manoratra momba an'i Vietnam, ary naverina navoaka tato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty.

Iray amin'ireo mpanohitra politika malaza indrindra ao Vietnam Atoa Tran Huynh Duy Thuc ary manana vina fanavaozana ara-politika feno ho an'ny firenena.

Injeniera sady mpandraharaha avy ao an-tanànan'i Ho Chi Minh izy. Nanorina ny EIS, orinasa tolotra finday aterineto mahomby any Vietnam izay manana sampana roa any Singapaoro sy any Etazonia izy. Io no orinasa Vietnamianina voalohany nampiditra teknolojia avo lenta tany ivelany. Nanorina ny vondrona fikarohana Chan izy mba handalinana ny toekarena, politika, ary ny fiarahamonina Vietnam sy ny firenena hafa. Nibilaogy olana ara-tsosialy, ara-politika sy ara-toekarena any Vietnam eo ambanin'ny anarana Tran Dong Chan izy.

Manamarika ny faha-10 taona nidiran'i Thuc an-tranomaizina haharitra 16 taona ny taona 2019, sazy an-tranomaizina adaladala nampiasaina hanasaziana manam-pahaizana sy matihanina amin'ny fandraharahana mahomby izay mikarakara sy miady ho an'ny fireneny. Ny 29 Novambra 2019 no tsingerintaona faha-11 nidiran'i Thuc am-ponja. Nanana fotoana nanaovana fanadihadiana an'i Ramatoa Tram Tran, zanakavavin'ny Andriamatoa Tran Huynh Duy Thuc ny Tetikasa 88, mba hahafantarana bebe kokoa momba ny fepetra iainany ankehitriny, ny fahasalamany, ary koa izay dingana fampiakarana fitsarana ambony ataon'ny fianakaviana sy Atoa Thuc.

Ny Tetikasa 88: Azonao atao ve ny milaza aminay bebe kokoa momba ny fahasalaman'Atoa. Thuc? Manakorontana ny fiainana andavan'andron’ Atoa Thuc any am-ponja ve ny mpiasan'ny fonja?

Tram Tran: Currently, my father’s health is still stable. Even though he is in prison, he still tries to exercise, follow a vegetarian diet, and eat moderately in order to stay healthy. At one time, the time my father was allowed to spend outside of the cell and the time he was allowed to use electricity was reduced, so he did not have enough lighting for reading. But my family sent complaints and fought along with my father so that he could use a battery-operated flashlight to read books and to spend time outside. Thanks to the constant attention and voice of the community at home and abroad, now he has been able to use his flashlight and be outside his cell for the time allowed by the law. However, my father is still facing a lot of difficulties that hinder his mental wellness.

Tram Tran: Mbola miorina mafy ny fahasalaman'ny raiko amin'izao fotoana izao. Na dia any am-ponja aza izy, dia mbola miezaka manao fanatanjahan-tena, manaraka sakafo tsy misy hena, ary misakafo mahalala onony mba hisian'ny fahasalamana. Indray andro, dia nahena ny fotoana namelàna ny raiko hivoaka ivelan'ny fonja sy ny fotoana hamelàna azy hampiasa herinaratra, ka tsy nanana fahazavana ampy ho an'ny vakiteny izy. Saingy nandefa fitarainana sy niady ho an'ny raiko ny fianakaviako mba hahafahany mampiasa jiro mandeha bateria hamakiana boky sy handaniana fotoana an-tokotany. Noho ny fijerena sy ny feon'ny vondron'olona tao anatiny sy tany ivelany, dia afaka nampiasa jiro sy mivoaka an-tokotanin'ny fonja mandritra ny fotoana omen'ny lalàna izy. Na izany aza, dia mbola miatrika zava-tsarotra maro ny raiko izay manelingelina ny fahasalamany ara-tsaina.

Ms. Tram Tran, Mr. Tran Huynh Duy Thuc’s daughter

Ny Tetikasa 88: Afaka nahazo loharanom-baovao ivelany ve i Mr. Thuc? Vao haingana izay, mpikatroka maro, mpanao gazety mahaleotena, na olo-tsotra koa aza no nampahorian'ny governemanta eo an-toerana noho ny fanehoana hevitra.

Tram Tran: Regarding the access to outside information, the prison rules still allow my father to watch three official news channels and read official newspapers during his daily activities time. In addition, my family has still been trying to buy more newspapers and books to send regularly to my dad in the monthly parcels. Every month, my father is allowed to call home for about five minutes, and everyone in the house tries to quickly update him the situation outside, then asks about each other’s health, but cannot exchange much more. So, in recent times, the family has not had the opportunity to know his comments about the situation of increasing persecution these days.

However, a long while ago, my father told the family that in 2019 the anti-Chinese movement will take place strongly and loudly. And up to the present time, people have seen that it is happening with the typical example of the current struggle in Hong Kong. He said that facing this present time, one cannot help but feel insecure and discouraged. But Vietnamese people who lost hope should keep their faith. This moment in time is like the freezing point – at 0.99 degrees Celcius the water still looks like water, but as soon as the temperature reaches 0 degrees Celcius, it will freeze immediately. The change of the world will happen in the same way.

Tram Tran: Mikasika ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao ivelany dia mbola mamela ny raiko hijery ny fantsom-baovao telo ofisialy sy mamaky gazety ofisialy mandritra ny fotoanany andavanandro ny fitsipiky ny fonja. Ankoatra izay, dia mbola miezaka mividy gazety sy boky bebe kokoa ny fianakaviako mba handefa izany tsy tapaka ho an'ny raiko amin'ny entana isam-bolana. Avela miantso any an-trano mandritra ny dimy minitra isam-bolana ny raiko, ary miezaka manome vaovao farany ho azy momba ny zava-misy any ivelany ny rehetra ao an-trano, ary avy eo izy manontany momba ny fahasalaman'ny tsirairay, saingy tsy afaka mifanakalo hevitra maharitra kokoa. Ka tato ho ato ny fianakaviana tsy nahita hirika hahafantatra ny heviny momba ny fitomboan'ny fanenjehana amin'izao andro izao.

Na izany aza, efa ela izay, nilaza tamin'ny fianakaviana ny raiko fa amin'ny taona 2019, dia hisy hetsika anti-Shinoa matanjaka sy mafy. Ary hatramin'izao, dia ankehitriny efa hitan'ny olona fa ohatra miavaka maneho izany ny tolona any Hong Kong. Nilaza ihany koa izy fa amin'ny fiatrehana ny fotoana ankehitriny dia ho tsapan'ny olona fa tsy voaaro ry zareo ary ho kivy. Fa tokony hihazona ny finoany ny vahoaka Vietnamiana fanantenana. Toy ny fotoana mampivaingana anaty hatsiaka izao fotoana izao – amin'ny 0,99 degre Celcius dia toa mbola rano ihany ny rano, fa hivaingana avy hatrany izany raha vao mahatratra 0 degre Celsius. Hitranga toy izany koa ny fiovan'izao tontolo izao.

Ny Tetikasa 88: Afaka mitsidika sy mifandray amin'Atoa Mr. Thuc araka ny tokony izy ve ny fianakaviana? Misy ve ny sakantsakana amin'ny fanomezana azy ny vaovao farany ara-politika sy ny toe-draharaha famoretana ankehitriny ao Vietnam? Mbola afaka mahazo taratasy sy lahatsoratra nosoratan'i Atoa Thuc ve ianareo?

Tram Tran: From the end of 2018 until now, letter communication between my father and the family has been repeatedly intervened in and restrained by the prison management. Before that, he could write letters and attach them with several commentaries and articles concerning the political conditions of Vietnam and the world.

However, in July 2018, when the authorities found out that these letters contained his opinions and ideas, they quickly intervened, unlawfully read the letters prior to postage, and reportedly destroyed every one of them. Not long after that, even letters that only concerned family matters were intentionally prevented from being sent.

Moreover, even letters and parcels that the family sent to Mr. Thuc were also subjected to heavy scrunity. The authorities opened the packages and read every information in the letter or the parcel. Letter communication used to be the most important form of communication between my father and the family. Many of his observations and opinions were well-received by Vietnamese public.

Since being repeatedly harassed, the family had to abandon this method of communication.

Tram Tran: Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2018 ka hatramin'izao, dia imbetsaka notsabahana sy noferan'ny fitantanana ny fonja ny fifandraisana an-taratasy eo amin'ny raiko sy ny fianakaviako. Talohan'izay dia afaka nanoratra taratasy izy ary nametaka ireo hevitra sy lahatsoratra maromaro momba ny toe-draharaha ara-politika ao Vietnam sy izao tontolo izao ao anatin'izany.

Ny volana Jolay 2018 anefa, rehefa nahalala ny manam-pahefana fa ahitana ny heviny sy ny fomba fijeriny ireo taratasy ireo, dia niditra an-tsehatra haingana izy ireo ary namaky ny taratasy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna alohan'ny handefasana azy, ary voalaza fa namotika azy rehetra ireo. Tsy ela taorian'izay, dia na ny taratasy mahakasika ny raharaham-pianakaviana azy dia fanahy inaiana tsy nalefa.

Ankoatra izany, na ny taratasy sy ny entana izay nalefan'ny fianakaviana ho an'Andriamatoa Thuc aza dia niharan'ny fanarahamaso mafy. Nanokatra ireo fonosana ny manam-pahefana ary namaky ny vaovao rehetra tao anaty taratasy na entana. Ny fifandraisana an-taratasy no endrika fifandraisana lehibe indrindra eo amin'ny raiko sy ny fianakaviako. Maro tamin'ny fandinihany sy ny heviny no noraisin'ny besinimaro ao Vietnam.

Noho ny tsy fitsaharana ho voantohintohina dia voatery niala tamin'izany fomba fifandraisana izany ny fianakaviana.

Ny Tetikasa 88: Ahoana ny fandehan'ny fandravana ny raharaha amin'ny sazin’ Atoa Thuc? Raha ny zava-misy eto amintsika, dia ny  sampam-pitsarana ara-panjakana iray ihany, toy ny Fitsarana Tampony Entim-bahoaka, ny Fampanoavana Tampony Entim-bahoaka, ny Fitsarana Avo Entim-bahoaka, na ny Fampanoavana Ambonny Entim-bahoaka no afaka mampiditra ny fandravana ny raharaha?

Tram Tran: The appeal for the cassation review has been sent to all competent authorities for a long time, but our family has not received any response from them up until now.

This legal fight is not strictly a cassation matter either. On 7 July 2018, my father made a “Request for remission of remaining penalties,” based on Article 63 of the Criminal Code 2015’s new approach to national security crimes, which only punishes a person who intended to commit the crime of overthrowing the people’s regime with one to five years of imprisonment.

We believe that the Criminal Code 2015 has created a very important right on the path of demanding justice for those who have been wrongfully convicted of “overthrowing the people’s regime,” especially in the case of my father. He already made a formal request for legal assistance from attorneys to carry out necessary procedures in accordance with the 2015 Criminal Procedure Code.

On 8 April 2019, my grandfather – Mr. Tran Van Huynh – sent a petition to the Standing Committee of the National Assembly and the Chairperson of the National Assembly to ask them to perform the function of supervising the implementation and application of laws in accordance with the Constitution.

Tram Tran:  Efa ela no nalefa tany amin'ireo manampahefana tompon'andraikitra rehetra ny fampiakarana ho any amin'ny fandravana, saingy tsy mbola nahazo valiny avy amin'izy ireo hatramin'izao ny fianakavianay.

Tsy resaka fandravana raharaha ihany ity ady ara-pitsarana ity. Tamin'ny 7 Jolay 2018, nanao “Fangatahana hanafoanana ny sazy sisa tavela” ny raiko, “mifototra amin'ny Andininy faha-63 amin'ny fomba vaovao amin'ny heloka bevava amin'ny fiarovam-pirenena ao amin'ny Fehezan-dalàna ady heloka bevava nivoaka tamin'ny 2015 ny raiko, izay manasazy olona iray nikasa ny hanao heloka bevava hanongana ny fitondram-bahoaka. amin'ny sazy herintaona hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.

Mino izahay fa namorona zo manan-danja mankany amin'ny lalan'ny fitakiana rariny ho an'ireo izay voampanga tamim-pahadisoana tamin'ny “fanonganana ny fitondrana entim-bahoaka” ny Fahezan-dalàna Heloka Bevava nivoaka tamin'ny taona 2015, indrindra amin'ny raharaha mahakasika ny raiko. Efa nanao fangatahana ofisialy momba ny fanampiana ara-pitsarana tamin'ny mpisolovava izy mba hanatanterahana ireo dingana ilaina mifanaraka amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Heloka bevava taona 2015.

Tamin'ny 8 aprily 2019, nandefa fanangonan-tsonia tany amin'ny Komity Maharitra ao amin'ny Antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny Antenimieram-pirenena ny dadabeko – Andriamatoa Tran Van Huynh – mba hangataka azy ireo hanao asa fanarahamaso ny fanatanterahana sy ny fampiharana ny lalàna mifanaraka amin'ny ny Lalàm-panorenana.

Ny Tetikasa 88: Inona no tanjon'ny fampiakarana  ny raharaha? Fantatr’ Andriamatoa Thuc ve izany, ary inona ny heviny?

Tram Tran: Our objective is to require the regime to abide by the laws and legislations enacted, which must be applied and respected in practice. That is why my father strongly opposed the biased and arbitrary judgment, and our family will consistently use the law to protect his rights and demand justice. Whether by appeal for cassation review or by a resubmission request, we will fight until his release, to ensure that human rights are honored in Vietnam.

The appeal for cassation review and resubmission of penalties was actually carried out in accordance with my father’s wishes. This is his way to fight for democracy: protect human rights through the rule of law. The family and my father have learned about many special amnesty opportunities for him. My father understands the values ​​of this method, but he still wants to fight and be freed by using the law. He believes that, only then, his case can become a precedent and a premise for the law to be truly respected. That, in turn, will bring the chances of freedom to many other prisoners of conscience, who were also punished because of their fight for human rights.

Tram Tran: Ny tanjonay dia ny hitaky amin'ny fitondrana mba hanaja ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery, izay tsy maintsy ampiharina sy hajaina raha mihatra. Izany no nahatonga ny raiko nanohitra mafy ny fitsarana miangatra sy mitanila, ary hampiasa tsy tapaka ny lalàna ny fianakavianay mba hiarovana ny zony sy hitakiana ny rariny. Na amin'ny fampiakarana fitsarana ambony ho amin'ny fandravana na amin'ny famerenana indray ny fangatahana, hiady izahay mandra-pivoaka azy, mba hiantohana fa omena voninahitra ny zon'olombelona any Vietnam.

Notanterahina araka ny fanirian'ny raiko ny fampakarana ny fandravana sy ny fandinihana indray ny sazy. Io no fombany hiadiana ho amin'ny demaokrasia: miaro ny zon'olombelona amin'ny alàlan'ny fampanjakana ny lalàna. Efa nahafantatra ireo hirika hahazoana famotsorankeloka manokana ho azy ny fianakaviana sy ny raiko. Fantatry ny raiko ny lanjan'ity fomba ity, nefa mbola te hiady izy ary ho afaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny lalàna. Mino izy fa, amin'izay fotoana izay ihany, ho santatra ny raharaham-pitsarana hanajana tokoa ny lalàna. Izany indray no hitondra lalana maro amin'ny fanafahana ireo voafonja maro hafa noho ny feon'ny fieritreretana, izay nosaziana ihany koa noho ny ady ho fandalàna ny zon'olombelona.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.