Mamaly ny lehiben'ny tafika Thailandey ilay mpikatroka Hong Kong Joshua Wong

Ilay mpikatroka Joshua Wong mihazona taratasy fanangonan-tsonia. Sary avy amin'ny pejy Facebookn'ny inmediahk.net.

Avy amin'ny Prachatai, tranonkala fampahalalam-baovao tsy miankina any Thailandy ity lahatsoratra nasiam-panovana ity, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fizarana votoaty. Tamin'ity tafatafa ity dia namaly ny fiampangana nataon'ny lehiben'ny tafika Thailandey Apirat Kongsompong i Joshua Wong hoe nitsidika an'i Thailandy imbetsaka izy ary nandrisika ny tanora Thailandey hanao fihetsiketsehana.

“Raha ao anatin'ny ady mangatsiaka vaovao isika, dia Berlin vaovao i Hong Kong.” Nolazain'ny jeneraly Apirat Kongsompong, lehiben'ny tafi-panjaka Thailandy tamin'ny lahateny ho an'ny mpianatra miaramila tamin'ny 11 Oktobra 2019 ny horonan-tsary misy an'i Joshua Wong manome ity fanambarana ity.

Nandritra ny lahateny, dia nilaza i Apirat fa very faritany in-14 i Thailandy ary niangana tamin'ny ady mangatsiaka, saingy ankehitriny kosa dia miatrika fanamby ara-piarovana, voarakitra ao anatin'ny horonantsary izy. “Tiako ny miato kely amin'ny sarin'ity olona ity mandritra ny fotoana fohy. Ity sary ity dia mampiseho an'i Joshua Wong, mpitarika nilaza hoe “Raha ao anaty ady mangatsiaka vaovao isika,  dia Berlin vaovao i Hong Kong”. Tsy nilaza izany aho, Andriamatoa Wong no nilaza izany », hoy i Apirat.

Avy eo nanao fampitahàna teo amin'ny tanora Thailandey sy Hong Kong ny jeneraly Apirat ary niampanga an'i Joshua Wong ho miezaka mampifandray azy sy i Thanathorn Juang fandraruangkit, ilay mpitarika ny antoko mandroko mankany amin'ny Hoavy.

First of all, Hong Kong is an island. Now it is properly a part of China. Everybody sitting here may have been to Hong Kong, an attractive city and a city for shopping. But I ask what happened to make it that today no one wants to go to Hong Kong? But somebody went there, and took a picture and posted it for us to see.

Voalohany dia nosy i Hong Kong. Ankehitriny dia ampahany iray an'i Shina izy. Mety efa tany Hong Kong ny rehetra mipetraka eto, tanàna mahaliana sy tanàna iray fiantsenana i Hong Kong. Saingy manontany aho hoe inona no nitranga satria tsy misy olona maniry ho any Hong Kong ankehitriny? Saingy nisy olona nankany, naka sary ary nandefa izany hojerentsika.

(Nilaza i Thanathorn Juanguokruangkit tany am-boalohany fa nankany amin'ny Fetibe Open Future nokarakarain'ny Economist tany Hong Kong izy, ary nihaona tamin'i Joshua Wong ary niresaka fohy taminy nandritra ny 5 minitra. Tafaporitsaka ny sary nalaina tamin'izany fotoana izany, ka nitarika tsikera avy amin'ny olona maro fa tsy fitiavan-tanindrazana sy hetsika fitsabahana izany.)

[VAKIO: Ho fanampin'izany, dia vakio ny fandrakofana manokana nataon'ny Global Voices momba ny fiakaran'ny herin'ny tafika Thailandey taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 sy ny fampielezan-kevitra mitohy ho amin'ny fanavaozana demaokratika nataon'ireo hery politika isan-karazany, ao anatin'izany ireo vondrona mpianatra sy tanora mpikatroka]

Nitohy nandritra ny minitra maromaro ny resaka nataon'i Apirat momba an'i Hong Kong ,nanao fanambarana maro izy:

“Joshua Wong came to Thailand for I don’t know how many times. Who did he meet? What kind of people did he meet? When they met, what was the secret agenda? Were they conspiring to do something? Plus, there is also a visit which looks like encouragement, support.”

“Importantly, the people who came out were all young. I’d like to ask young students if one day some disappointed people, instigators and agitators, people who use social media, people who use propaganda, come to brainwash you to go out like in Hong Kong, would you do it? Given pictures of the incidents of burning the city in 2010 – 2011, I feel that young students are very susceptible, and must be strong citizens who will have to know the truth.”

“Tonga tany Thailandy i Joshua Wong, tsy fantatro hoe impiry. Iza no nihaona taminy? Karazan'olona manao ahoana no nifanena taminy? Rehefa nihaona izy ireo, dia inona no tetipanorona? Niray tetika hanao zavatra ve izy ireo? Fanampin'izay, misy ihany koa ny fitsidihana izay toa fanentanana, fanohanana. ”

“Zava-dehibe fa tanora daholo ny olona nivoaka. Te hanontany ny mpianatra tanora aho hoe indray andro any raha misy olona diso fanentanana, mpanakorontana sy mpanakotaba, olona izay mampiasa ny haino aman-jery sosialy, olona mampiasa propagandy, tonga hanasa ny atidohanao mba hanao tahaka ny ao Hong Kong, hanao izany ve ianao? Raha jerena ny sary misy ny zava-nitranga tamin'ny fandoroana ny tanàna tamin'ny taona 2010 – 2011, tsapako fa mora tohina ny mpianatra tanora ary tsy maintsy ho olom-pirenena matanjaka mila mahalala ny marina. 

Nanosika ny Vaomiera parlemantera ho an'ny fiarovam-pirenena hiantso an'i Apirat mba ho tonga hanatrika fakàna am-bavany ilay lahateny. Tian'ny vaomiera atao fakàna am-bavany tsiambaratelo izany. Na izany aza, zava-dehibe ihany koa ny valin-teny avy amin'i Joshua Wong. Nifandray tamin'i Joshua Wong tamin'ny alàlan'ny mailaka ny Prachatai ary nahazo raki-peo 10 minitra izahay namaliany ireo fanontanianay momba ny toe-draharaha farany eto Hong Kong.

Prachatai (P): Azonao omena vaovao farany momba ny fihetsiketsehana ao Hong Kong ve?

Joshua Wong (JW): The Hong Kong protests have continued for more than four months, which shows our discontent and our course on free election and democracy. When the Hong Kong government turns such a global city into a police state with mob violence, it will just trigger more people with solidarity.

Joshua Wong (JW): Mbola nitohy nandritra ny efa-bolana mahery ny fihetsiketsehana tao Hong Kong, izay mampiseho ny hatezeranay sy ny làlanay ho amin'ny fifidianana sy demaokrasia malalaka. Rehefa mamadika ny tanàna manerantany ho fanjakan'ny polisy ahitana herisetram-bahoaka ny governemanta Hong Kong, dia hitarika vahoaka bebe kokoa ho amin'ny firaisankina izany.

P: Nanonona anao imbetsaka ny Lehiben'ny Tafika Thailandey tato ho ato. Nambarany fa efa ampahan'i Shina i Hong Kong. Afaka manome anay ny hevitrao ve ianao?

JW: Even [if] Hong Kong is under the rule of Beijing, we should deserve autonomy and that’s the promise of the Sino-British joint declaration. That’s the international treaty registered in the United Nations. I wish [the] Thai Army Chief could realize the importance of guarantee[ing] people freedom and democracy and human rights. Those are the universal value[s] that we believe in.

JW: Na dia eo ambany fifehezan'i Beijing aza i Hong Kong, dia tokony mendrika ny fizakan-tenanay izahay ary izany no fampanantenan'ny fanambarana miaraka nataon'ny Shinoa sy ny Britanika. Izany no fifanarahana iraisam-pirenena voasoratra ao amin'ny Firenena Mikambana. Maniry aho mba hahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fiantohana [ny] fahalalahan'ny vahoaka sy ny demaokrasia ary ny zon'olombelona ny Lehiben'ny tafika Thailandey. Ireo no soatoavina manerantany inoanay.

P: Nilaza izy fa mijaly noho ny fihetsiketsehana i Hong Kong ary nangataka ny tanora Thailandey mba tsy hanao toy izany. Afaka manome hevitra momba izany ve ianao?

JW: Hong Kong is suffering from the threat from Beijing. And when the Army Chief asked Thai youth not to do the same, my only response is if the government in Thai[land] does the same, the youth in Thai[land] they will do the same as Hong Kong youngsters did in the past four months. So it depends on the authorities instead of depend[ing] on us.

JW: Mijaly noho ny fandrahonana avy any Beijing i Hong Kong. Ary rehefa nangataka ny tanora Thailandey mba tsy hanao toy izany ny Lehiben'ny tafika, ny hany valinteniko dia raha toa ka manao toy izany ny governemanta any Thailandy, dia hanao tahaka ny nataon'ny tanora Hong Kong tao anatin'ny efa-bolana lasa ny tanora any Thailandy. Noho izany dia miankina amin'ny manampahefana izany fa tsy miankina aminay.

P: Nilaza ny Lehiben'ny tafika Thailandey fa efa tany Thailandy imbetsaka ianao ary tsy fantany hoe iza no nihaona taminao ary inona no fandaharam-potoananao. Efa nanao fitsidihana tany Thailandy ve ianao?

JW: I have never visited Thailand in the past few years, especially after being detained in Bangkok airport and being blacklisted by the Thai government in 2016. So, it is fake news. And it is a fake accusation to say that I have been to Thailand many times. The only travel to Thailand for me was [when I was] around 10-years-old having a family trip with my parents to Bangkok and that’s all.

JW: Mbola tsy nitsidika an'i Thailandy aho tato anatin'ny taona vitsy, indrindra taorian'ny nitazonana ahy tao amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok ary nampidirin'ny governemanta Thailandey lisitra mainty tamin'ny taona 2016. Koa vaovao sandoka izany. Ary fiampangana sandoka hilazana fa efa tany Thailandy matetika aho. Ny hany dia nataoko tany Thailandy dia [fony aho tamin'ny 10 taona] niaraka tamin'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniko tany Bangkok ary izay ihany.

P: Eo ambanin'ny fanafihana i Thanathorn Juangturuangkit, mpitarika ny mpanohitra ao Thailandy noho izy naka sary niaraka taminao vao haingana sy niresaka taminao nandritra ny 5 minitra. Inona no hevitrao momba izany?

JW: I think it’s unreasonable because even [if] we share the same thoughts and recognize the importance of freedom and democracy, it does not mean that we can’t have any kind of communication. And we just show the white terror and how the Thai government does not respect the voice of dissident, does not respect the voice of free election.

JW: Heveriko fa tsy mitombina izany satria na dia mitovy hevitra aza izahay ary mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fahalalahana sy ny demaokrasia, dia tsy midika izany fa tsy afaka manana fifandraisana izahay. Ary mampiseho fotsiny ny fampihorohoroana fotsy sy ny fomba tsy fanajan'ny governemanta Thailandey ny feon'ny tsy mitovy hevitra, sy ny tsy fanajana ny feon'ny fifidianana malalaka fotsiny izahay.

P: Manao ahoana ny ho avin'i Hong Kong?

JW: And the future of Hong Kong should be in the hand[s] of Hong Kong people. We deserve the right to determine our own destiny instead of being dominated by the authorities. We just hope that Hong Kong can be the place with freedom and democracy. And we can be the one [who] could determine our own future when Hong Kong is suffering. In fact, more than three thousand activists were arrested, and activists face sexual harassment, and torture in police station[s]. Not only protesters, even first aid workers, journalists, and nurse[s] or doctors were all arrested. Which just shows the crackdown on human rights.

JW: Ary tokony ho eo an-tanan'ny vahoaka Hong Kong ny hoavin'i Hong Kong. Mendrika hanana zo hamaritra ny hoavinay izahay fa tsy fehezin'ny manam-pahefana. Manantena fotsiny izahay fa afaka ho toerana miaraka amin'ny fahafahana sy ny demaokrasia i Hong Kong. Ary afaka ny ho vahoaka [izay] mamaritra ny hoavinay manokana rehefa mijaly i Hong Kong. Raha ny marina, dia mpikatroka telo arivo mahery no nosamborina, ary miatrika fanorisorenana ara-nofo sy fampijaliana any amin'ny biraon'ny polisy ireo mpikatroka. Tsy ny mpanao fihetsiketsehana fotsiny ihany, fa samborina ihany koa ireo mpiasa mpamonjy voina, mpanao gazety sy mpitsabo mpanampy. Izay mampiseho fotsiny ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.