- Global Voices teny Malagasy - https://mg.globalvoices.org -

Drop-in Center: Ahoana no tokony ho fomba fiasan'ny foibe fanarenana

Sokajy: Mediam-bahoaka, Drop-in Center, Rising Voices
A line to a Methadone site, Kiev, Ukraine

Filaharana ao amin'ny toerana fitsinjarana Methadone, Kiev, Okraina 

(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Desambra 2009)

Vao haingana i Pavel Kutsev, mpitarika ny Drop-in Center [1], fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola miezaka mamaha ny olan'ny olona miaina amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina no nizara ny heviny momba ny fahombiazan'ny asa eny amin'ny toerana fanarenana ny olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina [1]. Manomboka amin'ny fitsikerana ny sasany amin'ny asa eny amin'ny ivotoerana fanarenana efa misy i Pavel:

Today in Ukraine almost any rehab center is above all a mechanism for many people to earn money including corrupt bureaucrats who “help” others acquire licenses and paperwork. Often these entrepreneurs attempt to look altruistic, but under this cover of charity there is always a desire just to earn money …

Ankehitriny, any Okraina, saika ny foibe fanarenana rehetra no raisin'ny olona marobe ho rafitra mhazoana vola, anisan'izany ireo mpiasa birao mpanao kolikoly izay “manampy” ny hafa hahazo fahazoan-dàlana sy taratasy. Matetika ireo mpandraharaha ireo no miseho ho tia asa soa, saingy eo ambanin'izany fanehoana asa soa izany, misy foana ny faniriana mba hahazoana vola fotsiny …

Na dia nitsikera ny sasany amin'ireo asan'ny ivon-toerana fanarenana amin'ny ankapobeny aza izy, dia nizara traikefa tsara momba ny fanarenana izay niainan'ny vadiny tany amin'ny iray tamin'ireo toeram-pitsaboana ara-panjakana:

In the middle of 1990's my wife had the chance to go through rehabilitation. As a reward for my excellent article about an effective rehabilitation clinic for a newspaper, my wife was taken in to its rehab program. She was very reluctant to go there at first, but after the program's duration of a month she did not want to leave.

It was a government clinic … Rooms with bathrooms for two people, TVs…

There were wo weeks of detoxication with buprenorphine and other pretty good medications, sauna, water therapy, massage and a gym. A day was filled with events including art-therapy, modeling, paintings, group therapy… Good food, vitamins and with medical tests and treatment of joint pain and arthritis, even dental help… (By the way, in 1997 it cost only $200 per month plus fees for dentistry.) If a person wanted to be a part of any social programs of the center he even could earn a little money there. It was a good deal. After working for half of a year with the center you could save the same amount of money that you spent on the rehabilitation. Many former addicts became staff members of the center. Some of them learned foreign languages and now work in similar programs in the USA, Australia, and Europe.

This was honest social entrepreneurship. I remember my conversation with the head of the center, Dr. Galich. He shared his dream of introducing substitution therapy for people who can not be rehabilitated at the time, those who had 30 years of drug use and a handful of incurable deceases. Dr. Galich also talked about his plan of introducing a kind of a reward program. If a patient agrees to be tested for drugs once every other week for a year and all these tests would are negative, then the person receives twice as much cash back as he spent on the rehab program. The reality is that only 10 out of 100 stay off drugs after the rehab program, so it was a good incentive for patients and still a good business [for the clinic]. I would say it was a good approach both from an ethical and economic standpoint. I am sure this practice would work very effectively.

Tany afovoambonin'ny taompolo 1990s, dia nanana fahafahana nandalo fanarenana ny vadiko. Ho valin'ny lahatsoratra nosoratako momba ny toeram-panarenana mahomby iray tamin'ny gazety, dia nentina tao tamin'ny fandaharana fanarenana ny vadiko. Tsy sahy niditra tao izy tamin'ny voalohany, saingy taorian'ny faharetan'ny fandaharana nandritra ny iray volana, dia tsy te hiala izy.

Toeram-pitsaboana ara-panjakana izany … Efitrano misy efitra fandroana ho an'ny olona roa, sy misy fahitalavitra …

Tapa-bolana ny fanesorana ny zava-mahadomelina tamin'ny buprenorphine sy fanafody hafa tena tsara, ny sauna, ny fitsaboana amin'ny rano, ny otra ary ny fanatanjahatena. Feno hetsika ny tontolo andro, toy ny zavakanto-ara-pitsaboana, ny filatroana, ny sary hosodoko, ny fitsaboana mandeha isaky ny vondrona … Sakafo matsiro, vitamina ary fitiliana ara-pahasalamana sy fitsaboana ny fanaintanan'ny taolana sy ny vanin-taolana, na koa fitsaboana nify mihitsy aza … (Raha ny marina, dia tamin'ny taona 1997, 200 dolara isam-bolana fotsiny no saran'izany, miampy sarany hafa amin'ny fitsaboana nify.) Raha te ho anisan'ny fandaharan'asa ara-tsosialy ao amin'ny foibe ny olona iray, dia mety hahazo vola kely mihitsy. Tena mahafinaritra izany. Rehefa avy niasa nandritra ny enim-bolana tao amin'ny foibe, dia afaka mitahiry vola mitovy tamin'ny nolanianao tamin'ny fanarenana ianao. Maro tamin'ireo mpidoroka rongony taloha no lasa mpiasan'ny foibe. Ny sasany tamin'izy ireo dia nianatra fiteny vahiny ary miasa amin'ny programa mitovy amin'izany any Etazonia, Aostralia, ary Eoropa.

Izany no fandraharahana ara-tsosialy madio. Tsaroako ny resaka nifanaovako tamin'ny filohan'ny foibe, Dr. Galich. Nizara ny nofinofiny momba ny fampidirana fitsaboana solony ho an'ny olona izay tsy afaka narenina tamin'izany fotoana izany, sy ireo izay nifoka rongony naharitra 30 taona ary ireo aretina vitsivitsy tsy andairam-panafody izy. Niresaka momba ny tetikasany hampiditra karazana fandaharanasa manome valisoa ihany koa Dr. Galich. Raha manaiky atao fitiliana rongony indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny herintaona ny marary iray ary ratsy daholo ny valin'ny fitiliana rehetra, dia mahazo vola avo roa heny tamin'ny fandaniany tamin'ny programa fanarenena ny marary iray. Ny zava-misy dia10 monja amin'ny olona 100 no mijanona tsy mikasika rongony aorian'ny fandaharana fanarenana, ka noho izany dia fanentanana tsara ho an'ny marary izany ary koa fandraharahana mahafinaritra [ho an'ny toeram-pitsaboana]. Nolazaiko fa fomba fiasa tsara amin'ny fomba fijery ara-etika sy ara-toekarena izany. Azoko antoka fa tena mahomby tokoa ity fomba fiasa ity

Tamin'ny fiafaran'ny lahatsoratra, nanamarika i Pavel fa, miaraka amin'ireo programa fitsaboana solony, dia tokony hampivoatra bebe kokoa ny programa fanarenana ​​ny governemanta sy ny mpandraharaha ara-tsosialy :

To be constructive: substitution therapy should be provided for everybody who needs it without regards to restrictive “moral principles” of some people, a lot of pointless talks of some politicians and just ignorance.

In addition to investing in substitution therapy, we need investments in rehab centers such as what I describe above, centers which would not just take the money from patients, but use the money to achieve their goals. Sustainability and self-sufficiency should be a part of any social program.

Mba hahitana vahaolana, dia tokony omena ny olona rehetra izay mila azy ny fitsaboana solony, tsy ijerena “fitsipi-pitondran-tena” mamepetra eo amin'ny olona sasany, ny resaka marobe tsy misy dikany ataon'ny mpanao politika sasany sy tsy firaharahiana fotsiny izao.

Ankoatra ny fampiasam-bola amin'ny fitsaboana solony, mila famatsiam-bola any amin'ny foibe fanarenana araka ny nofaritako etsy ambony isika, foibe izay tsy handray ny vola avy amin'ny marary fotsiny, fa hampiasa ny vola mba hanatrarana ny tanjon'izy ireo. Tokony ho ampahany amin'ny programa ara-tsosialy ny faharetana sy ny fahazakantena.