Sary Fahagola Hamerina Ny Fahatsiarovana Mahafinaritra An'i Dhaka Renivohitr'i Bangladesh

Topkhana Road, Press Club Area, Dhaka (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy: Bangladesh Old Photo Archive.

Làlana Topkhana , Press Club Area, Dhaka (1965). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny Tahirintsary Fahagola Bangladesh .

Tena mahatalanjona ny fiovan'ny toerana ao anatin'ny 50 taona.  Dhaka ilay renivohitr'i Bangladesh ohatra no iray amin'ireo tanàna lehibe be mponina indrindra eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy mampino anao izany rehefa mijery ny sariny fahiny ianao.

Tamin'ny taompolo 1960, tonga tao Bangladesh ilay Britanika mpakasary Roger Gwynn mba hanao Fanompoana Sivily Iraisampirenena an-tsitrapo tsy miankina amin'ny fanjakana. Nitety faritra maro tao amin'ny firenena izy, anisan'izany i Pakistan Atsinanana , ary naka sary. Naverina navoaka tao amin'ny pejy Facebook vao haingana ny sasany tamin'ny sariny antsoina hoe Tahirintsary Bangladesh Fahagola ary lasa nalaza be ho an'ireo mpisera Bangladeshi.

Natomboka tamin'ny 24 Aogositra 2011 ny pejy ary manana mpankafy maherin'ny 171.000. Nandritra ny taona maro efa nizara sary maro ao Bangladesh amin'izao fotoana izao — nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany Britanika ka hatramin'ny taompolo 1990. Rehefa mijery ireo tahirintsary ianao, dia afaka manao topimaso kely ny tantara, ny fomban-drazana sy ny fiainan'ireo Bangladeshis nandritra ny taonjato farany.

Mampanembonembona ny olona maro ny sary nalain'i Roger Gwynn . Mahatsiaro ny fotoana nahafinaritra tamin'izany fotoana izy ireo sy ny faniriana vitsivitsy te hiverina ho amin'izany andro izany.

Victoria Park area. Sadarghat, Dhaka (1967). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Faritra Victoria Park. Sadarghat, Dhaka (1967). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Bangladesh Fahagola.

Nampahatsiahy ny fahatsiarovana an'i Victoria Park tamin'ny taompolo 1960 i Salim Omer Sher :

Very nostalgic. I was a student in old Dhaka school and used to visit this park in mid 60s. In 1967 I was 17 years old, when this photograph was taken. Vivid memory of Victoria Park.

Tena mampanembonembona. Mpianatra fahiny tao amin'ny sekoly Dhaka fahiny aho, ary matetika nitsidika io zaridaina io tany amin'ny tapaky ny taompolo 60 tany.  17 taona aho tamin'ny 1967 no nalaina ity sary ity. Fahatsiarovana tsy maty ho an'ny Victoria Park.

Handcart porters at New Market area. Dhaka (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Mpitarika sarety ao amin'ny faritra Tsena Vao. Dhaka (1965). Sary: Roger Gwynn. sary avy amin'ny : Tahirintsary Bangladesh Fahagola.

Nahatsiaro ny vanim-potoanan'ny sakafo mora ilay manam-pahaizana momba ny Serasera Wazir Satter rehefa nahita ny sarin'ny lalamben'ny Tsena Vao :

And one of the restaurants there used to serve special malai cha (Creamed Tea). We the students of Dacca College used to visit this restaurant in 1967-69 for that cha and special gosht-porota (Meat Paratha), The name of the eatery was Chittagong Restaurant. A cup of malai cha was 4 anas (25 Poishas).

Nisy sakafo hafa kely Malai Cha (dite asiana krema) ny iray tamin'ireo trano fisakafoanana. Nitsidika matetika izany trano fisakafoanana izany izahay mpianatra tao amin'ny Kolejy ao Dacca tamin'ny 1967-69 mba hihanana cha sy sakafo manokana gosht-porota (hena Paratha),  Chittagong Restaurant no anaran'ilay trano fisakafoanana. 4 Anas (25 Poishas) ny iray kaopy amin'ny Malai Cha .

Street scene of Mirpur Road, New Market. Dhaka (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Teo amin'ny làlana Mirpur Road, Tsena vaovao. Dhaka (1965). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh .

Niteraka fahatsiarovana ny fahazazana ny sary ho an'i Babor Huq:

I use to walk these streets holding my father's hand to pick up his laundry from Lifa and have Kalojam (a type of sweet) from Moron Chand when I was a Todler. But some how I remember all those moments. I miss my father every second and praying for him.

Mandeha amin'iny làlana iny foana aho sady tantanan'i dadako mba haka ny akanjony nosasana tany amin'ny Lifa ary mihinana Kalojam (karazana vatomamy) ao Moron Chand fony aho mbola kely. Kanefa indraindray aho mahatsiaro izany fotoana rehetra izany. Malahelo ny raiko isa-tsegondra aho ary mivavaka ho azy.

Demra Road by Hardeo glass factory, Dhaka (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Làlana Demra ho any amin'ny orinasa mpanao fitaratra Hardeo , Dhaka (1965). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny : Tahirintsary Fahagola Bangladesh.

Nanembona ihany koa i Ranajay Gupta rehefa nahita ny orinasa mpanao fitaratra Hardeo:

Interesting. Hardeo Glass Factory came up on land originally owned by my family at Tikatuli. I believe there was a ‘samadhimandir’ (memorial shrine) for my great-grandparents Sarat Chandra Gupta (after whom Sarat Gupta Road is named) and Manorama Gupta at a corner of the land. I am told the Rajdhani Supermarket later came up on the land; someone told me the samadhimandir still exists at a corner of the market.

Mahaliana. Ny fianakaviako no tompon'ny tany nanorenana  ny Orinasa Mpanao Fitaratra Hardeo tao Tikatuli. Tadidiko fa nisy ‘samadhimandir’ (toerana masina fahatsiarovana ) ho an'ny ray amandrenin'ny renibeko Sarat Chandra Gupta teo (nanomezana anarana ny Làlana Sarat Gupta taty aoriana) sy Manorama Gupta teo anjoron'ny toerana. Henoko fa nisy toeram-pivarotana lehibe Rajdhani tatỳ aoriana teo amin'ilay tany; nisy olona niteny tamiko fa mbola ao anjoron'ny tsena ny samadhimandir.

Children are enjoying Bioscope show. Old Dhaka, Bangladesh (1960s). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Mankafy ny fijerena Bioscope ireo ankizy. Dhaka fahiny, Bangladesh (1960s). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh .

Nandritra ireny fotoana ireny, fialam-boly malaza ny Bioscope, karazana tantara tsangana fitondra mandehandeha. Nanoratra i Syed Harun Rashid hoe:

The nostalgic time of bygone era! … I could very much relate to these boys. The sight n thought of being able to enjoy this, out of heaven, thing called Bioscope. I wonder the intense feeling of euphoria this seemingly negligible thing could produced in us will ever part from our memory….

Vanim-potoana taloha mampanembona ! …Mety misy ifandraisany amin'ireo ankizilahy ireo aho. Ny fahitana sy ny eritreritra afaka nankafy izany, ivelan'ny lanitra, amin'ilay atao hoe Bioscope. Manontany tena ny amin'ny hafaliana tsy omby tratra naterak'ilay zavatra toa tsinontsinona nahatonga ny fahatsiarovana ho tsy mety ho voafafa tao an-tsainay aho….

Fantatra amin'ny fitohanan'ny fiara maro be i Dhaka . Fa lasa tanàna milamina izy tamin'ny taompolo 1960. Nanoratra i Rumi Aftab hoe :

So beautiful that period was! now it's always remaining over crowded and loaded with so many different types vehicles gives us discomfort feelings, time consuming too!

Nahafinaritra ery izany fotoana izany! mbola feno olona sy feno fiara isan-karazany foana izany ankehitriny izay manelingelina antsika, sady mampandany fotoana koa!

Street scene of Dhanmondi Road No 2. Dhaka (1965) Photographer- Roger Gwynn

Teo amin'ny Làlana Dhanmondi No 2. Dhaka (1965). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh.

Niova be ny fijery ny tanàna hany ka sarotra ny mampitovy ny sehatra hita ao amin'ny sarin'i Gwynn amin'ny Dhaka ankehitriny. Nanoratra ny mpisera Facebook Swargiyo Jiban hoe :

Hard to believe there was a big riverview. I grew up in rayer Bazar n mohammadpur area. Saw rayer Bazar and all the way Mohammadpur surrounded by extended burigongha river. There was a village used to call bochila,so much fun to go there by boat. It was a memory hardly I could remember fr 1982-86, left that area in 1987 and after 15 yrs later once I visited there was very shocking.. 15 yrs changes were huge, landmarks turned into different shapes couldn't even believe there was a river we were playing, swimming.. even all the way hazaribugh to kamrangir chor went by car.. unbelievable…

Tsy mampino hoe nisy renirano lehibe teto. Tao amin'ny Rayer Bazar sy tao amin'ny faritra Mohammadpur no nahalehibe ahy. Tadidiko ny Rayer Bazar sy ny làlana voahodidin'ny reniranon'i burigongha Mohammadpur. Nisy tanàna antsoina hoe bochila tany an-toerana, ka nahafinaritra be ny mandeha mankany mitaingina sambo. Fahatsiarovana zara raha tadidiko izany tany amin'ny taona 1982-86, nandao ny tànana aho tamin'ny 1987, nisafoaka aho rehefa afaka 15 taona tatỳ aoriana indray ka niverina.. nisy fanovana goavana tao anatin'ny 15 taona, nivadika nanana endrika samihafa ireo fanoroan-dàlana , tsy nampino mihitsy hoe nisy renirano teo izay nilalaovanay, nilomanosanay.. ary ny làlana rehetra mankany hazaribugh ho any kamrangir chor aza dia lasa handehanana  fiara.. tsy mampino …

Tsy tia ny endriky ny faritr'i Dhaka amin'izao fotoana izao i Syed Rahman:

That's where I grew up and miss my childhood and feel like how good days were those. Those were the golden days of my loving city of Dacca not Dhaka.

Teo amin'io toerana io aho no lehibe ary malahelo ny fahazazako sy mahatsapa ny hatsaran'izany fotoana izany. Izany no fotoana sarobidin'ilay tanàna tiako Dacca fa tsy Dhaka.

Sarin'i Dhaka maromaro kokoa:

Water carrier, Wari, Dhaka (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Mpatsaka rano, Wari, Dhaka (1965). Sary; Roger Gwynn. sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh.

Morning street market - fresh fish on sale. Dhaka (1960s). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Tsena an-dalambe amin'ny maraina – trondro vaovao amidy. Dhaka (1960s). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny:Tahirintsary Fahagola  Bangladesh.

A guy reading newspaper in a tea stall. Dhaka, Bangladesh (1965). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Lehilahy iray mamaky gazety eo amin'ny latabatra fisotroana dite. Dhaka, Bangladesh (1965).
sary:Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh .

Girls studying the Quran in a maktab. Dhaka (1960s). Photographer- Roger Gwynn. Photo courtesy- Bangladesh Old Photo Archive.

Tovovavy kely mianatra Quran ao amin'ny maktab. Dhaka (1960s). Sary: Roger Gwynn. Sary avy amin'ny: Tahirintsary Fahagola Bangladesh.

Jereo ato ny rakitsary rehetra .

Nampiasaina nahazoana alàlana avy amin'ny Roger Gwynn ireo sary rehetra.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.