Sary Mampiseho Ny Fahasamihafana Ara-kolontsaina Eo Amin'i Hong Kong sy Shina

Hong Kong is not China. Illustration from "Local Studio HK".

Hong Kong tsy i Shina. Fandravahana avy amin'i “Local Studio HK”.

Vao haingana izay ny vondron'artista miorina ao amin'ny Facebook antsoina hoe Local Studio Hong Kong no namoaka andiam-padravahana mitondra ny lohateny hoe “Hong Kong tsy i Shina“, manamarika ny fahasamihafana eo amin'ny fiarahamonin'i Hong Kong amin'i Shina Tanibe eo amin'ny lafiny politika, sosialy, fiteny ary kolontsaina.

Raha nalaza tao amin'ny Facebook ireto ravaka 22 nahazo tia mihoatra ny 4000 sy fampitana 3600 izay lazain'ny sasany ho manavakavaka — na tonga hatramin'ny fanehoana fisintahana mihitsy aza — dia niaro ny sangan'asany ireo artista tsy fantatra anarana :

歧視?分裂主義?
算啦,話”我係香港人”都會比人話歧視同分裂。
因為是個人創作,就會是主觀。
香港人可以睇下,用黎打下飛機,同時諗下點樣唔變到中國一樣;而中國人外國人了解下(真係一下)中港有咩唔同。

Fanavakavahana? Fisintahana?
Adinoy ny amin'izany. Azo tsikeraina ho manavakavaka sy misintaka ny filazana hoe “Hong Kongey aho”.
Mety mitongilana izay fanehoan-kevitry ny tena manokana.
Afa-mijery ny Hong Kongey. Mety heverinao ho fampaherezan-tena ilay izy ary fanomboham-pieritreretana amin'ny fomba isorohana an'i Hong Kong tsy ho lasa tahaka an'i Shina. Afa-mijery sy manao fampitaha amin'i Hong Kong sy i Shina Tanibe ihany koa ireo Shinoan'ny Tanibe sy ny vahiny.

Na dia mitongilana sy tafahoatra aza ny sasantsasany amin'ireo fanehoana, ny fijerena azy ireo miaraka amin'ny famakiana ny zoro fifanakalozan-kevitra ao amin'ny vondrona no ahafahan'ny mpamaky mamantatra mazava kokoa ny fahasamihafana amin'ireo fiarahamonina roa ireo.

Io ihany koa no ahafahana manazava ny fomba fijerin'ny Hong Kongey mailaka amin'ny fiarovana ny soatoaviny manohitra ilay lazaina ho fanarahana ny fomban'ny Tanibe, voambolana ampiasaina matetika hanazavana amin'ny fijery matroka ny fifandrohizana eo amin'ny fiarahamonin'i Hong Kong sy Shinoa eo amin'ny lafiny toekarena, sosialy ary kolontsaina hatramin'ny 2004, rehefa nampidirin'i Beijing izany politikam-pandaminana izany ho fampifanatonana akaiky kokoa ara-toekarena ny Tanibe sy i Hong Kong.

Ny fandravahana voalohany (etsy an-tampony) no manamarika ny fahasamihafana ara-pamantarana eo amin'i Hong Kong sy  i Shina. I Hong Kong asehon'ny vatolampin-diona, vohitra mahafanta-daza ny nosy, raha ny elo mampahatsiahy ny hetsika ‘elo’ nahazo vahana tao an-dalamben'i Hong Kong nanomboka ny Septambra ka hatramin'ny Desambra 2014, nikendrena hanerena ny governemantan'i Beijing government hiantoka amin'ny mponin'i Hong Kong ny zony hanendry sy hifidy ny mpitarika faratampon'ny tanàna.

Shina ao anatin'ny fifangarihana ara-pandravahana, dia asehoon'ny fangon'ny Antoko Komonista sy ny Vavahadin'ny Fandriampahaleman-Danitra eo amin'ny Kianjan'i Tiananmen, toerana nanambaran'ny Filoha Mao Zedong ny fananganana ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina (PRC) tamin'ny 1949, ary nahitana ihany koa ny famoretana mahery vaika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra tamin'ny 1989.

The Basic Law in Hong Kong grants Hong Kong people's right to have dual nationalities.

Ny Lalàna Fototr'i Hong Kong no manome zo ny vahoaka ao aminy afaka hizaka zom-pirenena roa.

Marina ara-teknika ity fandravahana an-tsary ny pasipaoro ity, saingy hoy ny navoitran'ilay mpaneho hevitra iray hoe :

Shhh…keep it a secret! Actually many many Chinese people hold more than one passport! And many of them are making “patriotic” and pro-communist party comments here on Facebook right now!

Shhh… tazony ho tsiambaratelo izany! Raha ny zavamisy dia maro ny Shinoa no manana pasipaoro mihoatra ny iray! Ary maro amin'izy ireo no maneho hevitra “tia tanindrazana” manohana ny antoko komonista eto amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao!

Simplified and traditional Chinese font.

Endri-tsoratra Shinoa notsorina sy nentin-drazana. [Tsy hita ao amin'ny endri-tsoratra notsorina ny endrika voambolana ‘fitiavana’]

Ny Endritsoratra Shinoa Notsorina dia nampiroboroboin'ny Antoko Komonista Shinoa tao Shina Tanibe hahabetsaka kokoa ny olona mahay mamaky teny sy manoratra aorian'ny fananganana ny PRC tamin'ny 1949.

Any amin'ireo faritra tsy eo ambany fifehezan'ny Antoko Komonista Shinoa mivantana kosa izay ahitana an'i Hong Kong, Macau ary Taiwan, dia ny endri-tsoratra shinoa nentin-drazana no fanoratra ofisialy. Maro amin'ireo Hong Kongey nomihevitra fa ny shinoa nentin-drazana no tena izy kokoa satria io no mandrafitra kokoa ny dika lazainy. Ny voambolana “fitiavana” voatondro ao amin'ny fandravahana, ohatra, dia fangaron'ny isa sy vaninteny ahitana tanana, fialofana, fo ary namana iray amin'ny shinoa nentin-drazana raha tsy hita kosa ny sary fo amin'ny soratra shinoa notsorina.

Different currencies.

Vola samy manana.

Difference body postures while waiting.

Fihetsiky ny vatana rehefa eo am-piandrasana.

Misy ny mahita ny fandravahana eto ambony ho manafintohina satria ilay ‘mitingitingina’ dia azo heverina ho donendrina kokoa. Mazava loatra fa misy ny manana fomba fandikana azy hafa kokoa, tahaka ny vazivazin'ity mpaneho hevitra iray ity:

Chinese: Healthy enough to squat down.
HK: Too fat, knees will snap.

Shinoa: Salama tsara afa-mitingitingina.
HK: Matavy loatra, tsy mahazaka ny lohalika.

Curse in Putonghua and Cantonese.

Fanonon'ny Putonghua sy ny Kantoney ny ompa reny.

China and Hong Kong territories.

Zaratany Shina sy Hong Kong.

Na dia ny ravaka heverina ho tsy misy fitongilanana aza dia efa miteraka setriny idiran'ny politika, tahaka ity iray ity :

No, it's not a good example. Firstly, Tibet and Uyghur region, I support their independence. So for me, I think they shouldn't be Chinese territory either.

Tsia, tsy ohatra tsara ity.Voalohany, ny faritr'i Tibet sy Uyghur, manohana ny fahaleovantenan'izy ireo aho. Ka ho ahy, tsy tokony ampidirina ao amin'ny zaratany Shinoa ireo.

Toilet hygiene.

Fahadiovan'ny fidiovana.

Maro no tsy mitovy hevitra amin'ity fanehoana fidiovana ity:

Ha, this is so biased. Try to increase HK population by about 20000% and see if  HK people are clean as you think

Mitongilana loatra. Ampitomboy 20000% ny mponin'i HK dia jereo raha madio tahaka izay eritreretinao ny vahoakan'i HK

please visit any 公廁 [public toilets] in HK and see for yourself

Jereo ny efi-pidiovana hoan'ny sarambambe eto HK dia aleo ianao ihany no mijery azy

carAmin'ny mahazanatanin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) azy taloha dia manamory ankavanana i Hong Kong raha amin'ny ilany ankavia kosa no anamorian'i Shina Tanibe.

Difference in world view.

Fahasamihafan'ny fomba fijery izao tontolo izao.

Maro amin'ireo mpaneho hevitra ihany koa no mahita lafinjavatra tsy anekena ity fandravahana ity :

nope. sorry. raised in HK but can't agree with this. this is just an insult with no factual basis.

Tsia.azafady. nihalehibe tao HK aho fa tsy afa-manaiky ity. Ompa tsy misy antony ity amiko.

Subway courtesy seats in China and Hong Kong.

Toerana voatokana ao Shina sy Hong Kong.

Ny sary eo ambony dia lavitry ny zavamisy, araka ny avoitran'i mpaneho hevitra iray:

CLEARLY, you have not be on the MTR [Hong Kong metro system], especially during busy hours. Lived in HK all my life and have never seen this. ever. Such biases…

MAZAVA fa tsy mbola nandeha ny metron'i Hong Kong ianao, indrindra rehefa amin'ny ora mahabetsaka olona. Efa tao HK nandritra ny androm-piainana fa tsy mbola nahita an'ity. mitongilana loatra.

People's relation with their leaders.

Fomba fifandraisan'ny vahoaka amin'ny mpitondra.

Sary niteraka adihevitra mafana:

Chinese love to be enslaved? . . .seriously? this is pure insult with no factual basis.

Shinoa tia andevozina? .. tokoa ve? tenaompa tsy misy fahamarinany.

Ary setrinly marikivy:

You think it is an insult because you are brainwashed by western imperialist values. Patriotic Chinese do think it is an honour to be enslaved and manipulated by the Chinese Communist Party. Have you heard of the song “Learn the Good Example of Lei Feng”? Here are the lyrics: “Loyal to the Revolution and the Party…Willing to be the screw of the Revolution machine…”

Mihevitra ianao fa fanevatevana izany satria voasasa atidohan'ny soatoavina imperialista tandrefana ianao. Mihevitra mihitsy ny Shinoa tia tanindrazana fa voninahitra ny andevozina sy ataon'ny Antoko Kaominista Shinoa fitaovana. Efa nandre ny hira “Mianara ny Ohatra Tsara an'i Lei Feng ve ianao”? Ity ny tononkira: “Mahatoky ny Revolisiona sy ny Antoko … Vonona ho visy amin'ny milina Revolisiona…”

Street banners.

Sorabaventy andalambe.

Matetika hita eny an-dalamben'ny Shina Tanibe ny fampielezan-kevitra ara-politika. Ao Hong Kong, teny filamatry ny vondrona ara-pivavahana, Falun Gong, tsy ara-dalàna ao amin'ny Shina Tanibe saingy mbola mavitrika ao Hong Kong ny sorabaventy eo ambony “Potehin'Andriamanitra ny Antoko Komonista Shinoa”.

food security

Antoka ara-tsakafo

Tsy misy ny fifandirana momba ny fampahafantarana ny olan'ny antoka ara-tsakafo ao Shina Tanibe.

Facebook and Twitter are available in Hong Kong.

Facebook sy Twitter ao Hong Kong.

Mobile messaging apps.

Fampiharana fandefasana hafatra amin'ny finday.

Email options

Safidy mailaka

Raha ny marina, maro kokoa ireo mpamatsy tolotra mailaka ao Shina Tanibe raha oharina amin'i Hong Kong, saingy tsy ahitana fanafenan-tsoratra https ny ankamaroan'ireo tolotra mailaka Shinoa, izay midika fa azon'ny manampahefana idirana tsy mila tamberin'andraikitra ny tahirim-baovaon'ny mpiserasera.

Police officers.

Polisy manampahefana.

Mahagaga ary indrisy, fa eken'ny olona ny polisy ao Hong Kong  mitondra tena tahaka ny polisin'ny tanibe.

Media

Media

Ny China Central Television (CCTV) no mpitondra-teny lehibe indrindra an'ny CCP (Antoko Komonista Shinoa) raha ny  Asia Television (ATV) kosa no fahitalavitra mpanohana miharihary an'i Beijing ao Hong Kong.

Raha vitsy ny mpijery loatra ny ATV, tsy ampy ny vola miditra amin'ny dokam-barotrany mba hampandehanana azy. Noho ny teritery henjana avy amin'ny vahoaka, nanapa-kevitra hampitsahatra ny fahazoan-dalany ny governemanta ao Hong Kong.

Nanipika tao amin'ny zoro fanehoan-kevitra ireo Shinoan'ny Tanibe mpiserasera sasany fa tsy “voatery” jerena ny CCTV ary misy ireo safidy hafa. Na dia ireo fantsona fahitalavitra ara-barotra ao Shina aza iharan'ny sivana avy amin'ny antoko tokan'ny governemanta. Ao Hong Kong, manjaka ao amin'ny fahitalavitra sy gazety mahazatra ihany koa ny fomba fanao amin'ny fanivanan-tena.

Feeling hurt.

Mahatsiaro voadona.

Ny fitaratra vaky eto dia maneho fo mora maratra. Matetika ny diplaomaty Shinoa milaza ny fehezan-teny hoe “Mandòna ny fahatsapan'ny vahoaka Shinoa” mba hitsikerana ireo fanehoan-kevitra ratsy momba an'i Shina. Tsy nazava tamin'ny maro izany fanoharana izany ka noraisin'izy ireo hoe mora tohina am-po ny Shinoa.

Missing numbers in China.

Laharan'isa tsy hita ao Shina

Isa saro-pady tanteraka ao Shina ny “6” sy “4” satria maneho ny fandripahana 4 Jiona tao Tiananmen tamin'ny 1989. Isan-taona, rehefa akaiky ny tsingerintaonan'ny 4 jiona, sarotra tadiavina ao amin'ny aterineto Shinoa ny isa tahaka ny 64 sy 1989.

 

Political systems

Rafitra politika

Maro ireo tsy miombo-kevitra momba ny famaritana ny rafitra ara-politikan'i Hong Kong satria ny “mpanatanteraka no mitantana” ny fitantanan-draharaha ary tsy manana fahefana tanteraka ny mpanao lalàna satria tsy mahazo manolotra volavolan-dalàna avy amin'ny olon-tsotra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fandaniambolam-panjakana.

Matetika mazava amin'ny lafiny ara-politika sy toekarena amin'ny voambolan'ny “rafitra roa” manondro ny rafitra sosialista sy kapitalista ny foto-kevi-dalàmpanorenana “Firenena Iray, Rafitra roa” izay mamaritra ny fifandraisana misy eo amin'i Shina sy Hong Kong.

Na dia izany aza, rehefa miha-kapitalista i Shina, maro ireo mponin'i Hong Kong mahita ny fahasamihafana kokoa eo amin'i Hong Kong sy i Shina amin'ny resaka sosialy sy kolontsaina. Ny tolona hisian'ny tena fifidianana andraisan'ny vahoaka anjara eo amin'ny lafiny politika no fomba iray hiarovana ny fizakantenan'ny tanàna. Misy ihany koa ny tolona ara-kolontsaina mirazotra, izay iezahan'ny mponina ao Hong Kong mamaritra indray ny tanàna sy ny mari-panondroana ny vahoakany.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.