SARIPIKA: Olombelon'i Amerika Latinina

"She laughed, laughed and laughed while she waited for interprovincial transportation. Tiraque - Cochabamba". Photo by Mijhail Calle for Humans of Bolivia.

“Nihomehy izy ka nihomehy nandritra ny fotoana niandrasany ny fitaterana mampitohy ny faritany samihafa. Tiraque, Cochabamba”.
Saripikan'i Mijhail Calle ho an'ny Olombelon'i Bolivia, nahazoana alalana.

Raha nahazo ny aingam-panahy avy amin'ny bilaogin'ilay mpaka sary Brandon Stanton mitondra ny anarana hoe Humans of New York (HONY) na Olombelon'i New York, ny mpaka sary matihanina sy mpankafy tsotra rehetra manerana ny tany tamin'ny fananganana bilaogy na pejy Facebook ahitana ireo sary sy tantara nangonina avy amin'reo olona avy amin'ny saranga rehetra –ary tsy maningana amin'izany i Amerika Latinina.

Nanome aingam-panahy ireo mpaka sary Amerikana Latinina izay te-hampiseho ny tanindrazany na ny tanànany amin'ny alalan'ny fampisehoana ny sarintavan'ireo olona isan-karazany misy ao aminy ny hevitr'i Stanton.

Ity ny jery indray mitopy maso ny tetikasa “Humans of…” (izay niniana nadika ho “Olombelon'i…” na tokony hijanona amin'ilay teny anglisy aza) ao amin'ny renim-paritra.

Olombelon'i Buenos Aires

"He lives on the street with a friend. They have 2 mattresses, a couch and 3 chairs (one for guests). He invited me to sit down besides him, after some minutes chatting." Photo by, Shared on Facebook and used with permission.

“Tongava ary tsidiho aho amin'ny fotoana tianao hanaovana izany. Miala tsiny aminao aho tsy afa-mizara [zava-pisotro ao an-toerana] fa tsy manana toerana hamanàna rano aho.” Saripikan'i Jimena Mizrahi, nahazoana alalana.

Mpaka sary mandeha manokana Jimena Mizrahi nanomboka ny Humans of Buenos Aires na Olombelon'i Buenos Aires tamin'ny Mey 2012 ary nahazo mpankasitraka 11.000 ny pejy Facebook-ny.

Nampitodika ny manampahefana tao an-toerana ihany koa ny tetikasany, ka nahatonga ny fampirantiana voalohany ny Olombelon'i Buenos Aires. Nitatitra ny The Argentina Independent fa “ny fampirantiana ‘Micro historias del Microcentro’ dia nampisongadina ny endrik'ireo olona izay monina na miasa ao amin'ny distrikan'ny fandraharahana afovoany ao amin'ilay tanàna”.

Jimena niteny tamin'ny The Argentina Independent fa nanao ny Olombelon'i Buenos Aires izy “tsy noho ny fitiavana miara-mihosina amin'olona ihany, fa misy lesona ihany koa amin'izany fiaraha-mihosina izany. Tontolo ny isan'olona.”

"-I can't believe it! A woman cab driver! -Of course, do you think that women can't be taxi drivers? It's time to stop being surprised when women do things that aren't common for their gender, there ain't things for men or women." Photo by Jimena Mizrahi, used with permission.

“-Tsy mino aho! vehivavy mitondra fiarakaretsaka!
-Oadray, mieritreritra ve ianao fa tsy afaka ny ho mpitondra fiarakaretsaka ny vehivavy? Izao no fotoana tsy tokony ho gaga rehefa mahita vehivavy manao zavatra tsy mahazatra anao loatra noho hoe izy vehivavy, tsy zavatry ny lehilahy na vehivavy ireny.”
Saripikan'i Jimena Mizrahi, nahazoana alalana.

Olombelon'i Colombia sy Olombelona'i Bogotá

"A Wayuu girl, daughter of a restaurant owner in Uribia. We got a delicious sancocho for 3500 pesos in their restaurant after a successful hitch on the top of a water truck on our way back from Cabo de la Vela." Photo by Gábor Szentpétery, used with permission.

“Zazavavy Wayuu, zanakavavin'ny tompona efitrano fisakafoanana ao Uribia.”
Saripikan'i Gábor Szentpétery, nahazoana alalana.

Ny Humans of Colombia (Olombelon'i Colombia) dia natsangan'ilay mpahaibika Maurent Roa sy ilay mpanao maritrano Gábor Szentpétery. Nandritra ny dia nataon'izy roa no nifanenàny tamin'i Mauricio Romero, izay niditra tamin'ny tetikasa sy nandray anjara tamin'ny saripika sasantsasany. Nandritra ny dia nataon'izy ireo ihany koa no nanamarihan'izy ireo fa maro ny olona no tsy mahalala loatra momba an'i Colombia ka ratsy fomba fijery ny tanindrazana; amin'ity tetikasa ity ry zareo no mikendry ny hampiseho ny lafiny ilany momba an'i Colombia.

“Ny hevitra dia ny hampiseho an'i Colombia amin'ny alalan'ny olona ao aminy satria tsy mampino ny fahamaroan'ny karazan'olona eto Colombia. Misy fangaro Amerindiana, Espaniola ary Afrikana ao ka izany no tianay aseho amin'izao tontolo izao,” hoy ny fanazavan'i Maurent.

"Carmen Lorena grew up on a coffee plantation estate about three hours from Bogotá but she thinks the city-life is not for her, she prefers the countryside where she will stay after finishing her studies."  Photo by Mauricio Romero., used with permission.

“Nihalehibe tao amin'ny saha fambolena kafe miala ora telo avy ao Bogotá i Carmen Lorena, saingy nieritreritra izy fa tsy natao ho azy ny fiainana ambonivohitra, aleony any ambanivohitra izay honenany ihany rehefa mahavita ny fianarany izy.”
saripikan'i Mauricio Romero, nahazoana alalana.

"What is your perception of love, and your favorite way to love?" -"I think that love is everything, it makes up everything that surrounds us and I'd say that my favorite way to love is...breathing".  Photo by, used with permission.

“Ahoana ny fomba fijerinao ny atao hoe fitiavana, ary ny fomba tianao indrindra hanehoana fitiavana?”
-“Mieritreritra aho fa mahadika ny zava-drehetra ny fitiavana, mahatonga ny zavatra rehetra manodidina antsika ary tiako hiteny hoe ny fomba tiako indrindra hanehoana fitiavana dia ny …miaina (misehosefo mifoka rivotra)”.
Saripikan'i John Cardona, nahazoana alalana.

Raha te-hijery sary hafa avy any Colombia, dia azonao tsidihana ihany koa ny Humans of Bogotá, (Olombelon'i Bogotá) pejy natsagan'i John Cardona sy Jonathan Arévalo tamin'ny jolay 2013.

Ny antony nanetsika an'i John sy i Jonathan dia ny valiny azon-dry zareo, ary kisendrasendra mifankahita amin'olona vaovao sy mandre ny tantaran'izy ireo azo aseho amin'izao tontolo izao ao amin'ny pejiny. Ny lazain-dry zareo fa ity hetsika ity dia “ny hampiseho hoe ahoana no ampitovizantsika rehetra amin'olona iray, na dia lavitra dia lavitra aza ny onenan-dry zareo.”

"One wish? -Safety in all of Bogotá. -Equality -Tranquillity and peace"

“Faniriana tokana?
-Filaminana ho an'i Bogotá iray vohitra.
-Fitoviana
-Fitoniana sy fandriampahalemana”
Saripikan'i John Cardona, nahazoana alalana.

Olombelon'i Bolivia

"In Sipe Sipe - Cochabamba, the man said 'take this abroad'. Then he began playing his charango." Photo by Mijhail Calle, used with permission.

“Ao Sipe Sipe – Cochabamba, milaza ilay lehilahy hoe ‘ento any andafy ity’. Ary dia nilalao ny charango-ny izy.”
Saripikan'i Mijhail Calle, nahazoana alalana.

Natsangana tamin'ny 3 Novambra 2013 ny Humans of Bolivia (olombelon'i Bolivia) no iray amin'ny pejy Facebook vao haingana indrindra naka tahaka ny Olombelon'i New York ao amin'ny faritra. Estelí Puente sy Mijhail Calle te-hanangana ny tetikasa mitovy fihetseham-po amin'izay hitany tany New York psy mitovitovy amin'ny Humans of Amsterdam,(Olombelon'i’ Amsterdam) “fahatsapana fa ny mahaolombelona dia arafitry ny tsirairay samy manana ny tantarany.”

Na dia i Mijhail aza no naka ny ankamaroan'ny sary, dia nahatratra ireo mpaka sary hafa ry zareo izay afa-nizara sary avy amin'ny lafy valon'i Bolivia. “Ny hetsika dia mahatonga antsika hanagana sehatra ifampizarana sy iadian-kevitra momba ny anjara toeran'ny saripika amin'ny fananganana ny mahaizy antsika, noho izany dia mihoatra noho ny andian-tsarin'endrik'olona maro izy io. Tianay izy io ho antony hieritreretantsika ny momba antsika,” hoy ny fanazavan'i Estelí.

"There are not many amauta women, it's hard to be one, but I am. Now I'm part of the union". Photo by Mijhail Calle, used with permission.

“Tsy maro loatra ny vehivavy amauta, mafy izany hoe anisany, saingy anisany aho. Ankehitriny aho anisan'ny firaisana aho”.
Saripikan'i Mijhail Calle, nahazoana alalana.

Olombelon'i Honduras

 "My biggest desire is for politicians to turn a blind eye to the colors of their parties, and for their focus to be solely on the betterment and unity of their country. This is the only way in which Honduras will be able to move forward." Photo by Claudia, used with permission.

“Ny faniriako lehibe indrindra ho an'ny mpanao politika dia ny tsy hijery ny lokon'antoko politikany avy, sy izay ifantohany ka hijery ny fanatsarana sy ny fivondronan'ny fireneny. Izay ihany ny fomba tokana ahafahan'i Honduras mandroso.”
Saripikan'i Claudia, nahazoana alalana.

Claudia Elvir sy Daniela Mejía no manasa “anao hamantatra an'i Honduras amin'ny alalan'ny olony” tao amin'ny pejy Facebook-n'i Olombelon'i Honduras.

Nanaraka ny bilaogin'i Stanton i Claudia ary variana, “tsy tamin'ny sary mahatalanjona azy ihany, fa tamin'ny fomba fanapihana ny mahaolona tao ambadiky ny sarintava tsirairay ihany koa, ary amin'ny fomba hilazan'ny mpaka sary tsirairay avy ny tantara any am-pon'ny mpaka sary.”

Nitarika ny tafatafa ny namany Daniela. Te-hanova ny endrika maherisetra sy ratsy izay ananan'i Honduras amin'izao tontolo izao i Claudia sy i Daniela, ary tian-dry zareo hiova ihany koa ny fijerin'ny Hondiorana ny fireneny.

Amin'ny alalan'ny saripika sy ny tafatafan'i Claudia sy Daniela no hanantenan-dry zareo fa i Honduras dia firenena “feno olona miasa mafy, vahoaka manana ny nofinofiny, zaka-kendrena eo amin'ny fiainana, fifaliana sy alahelo tahaka ny fahita amin'ny vazantany efatr'izao tontolo izao.”

"I asked him to smile and very amiably he said, 'I would like to, but in this job you have to be serious.' and with that he demonstrated how appearances are deceiving." Photo by Daniela, used with permission.

“Niangavy azy aho ny hitsiky fa niteny tsotra tsy nisorona izy hoe, ‘Tiako tokoa ny hanao izany, saingy amin'ity asa ity dia mila matotra ianao.’ ary tamin'izany no nampisehoany fa mamitaka ny fijery tsotra amin'izao.”
Saripikan'i Claudia, nahazoana alalana.

Olombelon'i Guatemala

"Slow but steady! Yes, it´s a long way to go but I will make it." Photo by Elmer Alvarez, used with permission.

“Miadana fa mijoro! Eny, lavitra ny lalana fa hataoko izany.”
Saripikan'i Elmer Alvarez, nahazoana alalana.

Efa naka sarin'olona nanerana an'i Guatemala i Elmer Alvarez nialoha ny nanombohana ny pejy Facebook Olombelon'i Guatemala tamin'ny Septambra 2013. Wendy Del Aguila, izay manoratra ny mombamomba ny sary amin'izao fotoana,no niteny tamin'i Elmer momba ny Olombelon'i New York ary mahatsiaro mavitribitrika hanatontosa pejy mitovitovy amin'izany momba an'i Guatemala.

Nitady “hanapika sary tampoka ireo olona mahafatra-po ahitana ny tsikiny,ny fitiavany, ny mahavariana azy, ny asany mafy, ny fahamenarany,ny fahatsaram-pony ary indrindra indrindra ny maha isa fa tsy roa azy ireo tsirairay avy!” i Elmer sy i Wendy.

La Teacher-"Let Your Smile Change The World", photo by Elmer Alvarez, used with permission

La Teacher-“Avelao ny tsikinao hanova izao tontolo izao”
Saripikan'i Elmer Alvarez, nahazoana alalana

“Olombelon'i …” Hafa koa

"Every morning Don Pedro opens his taqueria in this small village for 2 years. He has the usual clients and he gives out free tacos to all the minibus drivers who stop their minibus near his stand. " Photo by Humans of Mexico, used with permission

“Efa roa taona izao i Don Pedro isa-maraina no nanokatra ny taqueria-ny tao amin'ity tanàna kely ity. Efa manana ny mpanjifa zatra aminy izy ary manome tacos maimaipoana amin'ny mpamily manajanona ny ity minibus entin-dry zareo eo akaikin'ny tsenany. “
Saripikan'i Meksika, nahazoana alalana

Ny sary eto ambony dia avy amin'i Olombelon'i Meksika, pejy iray nisokatra tamin'ny Marsa 2010. Mbola avy ao Meksika ihany, Olombelon'i Mexico City mitady hananganana “fanisana ny sarin'i Mexico City. Sarintavan'olona iray isaky ny arabe ao anatin'ny fotoana iray.”

Olombelon'i Costa Rica, pejy iray niforona tamin'ny Jolay 2013, nahazo “tia” mihoatra ny 1.700.

Any Brezila, ny pejy Facebook-n'ny Olombelon'i Rio de Janeiro no iray amin'ny mavitrika indrindra ao amin'ny faritra, ary nahazo “tia” mihoatra ny 9.000.

Ny pejy Facebook sasany – tahaka ny Olombelon'i Nicaragua, Olombelon'i Panama, ary ny Olombelon'i Santiago, Chile- dia miangavy ny mpiserasera handray anjara hanome sary amin'ny tetikasa. Ny hafa tahaka ny Olombelon'i Quito, Olombelon'i Lima, Olombelon'i Peru, ary ny Olombelon'i Asunción- indray dia vao latsaky ny iray volana izay no nitsangana.

Have we missed any “Humans of…” projects from South or Central America? Let us know in the comments!

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.