Fanararaotana, Karama Ambany Ary Fahalalahana Kiritika : Fiainan'ny Vahiny Mpiasa an-Trano Any Hong Kong

Ny fitsaràna ny momba ilay herisetra ara-batana sy fampijalin'ireo mpampiasa an'i Kartika Puspitasari, mpiasa an-trano, no nanabaribary indray ny toe-piainana mampalahelon'ireo mpiasa an-trano vahiny any Hong Kong.  

Mpiasa an-trano vahiny maherin'ny 310,000 no miasa any Hong Kong amin'izao fotoana izao, ary mandrakotra ny 3 isan-jaton'ny mponina any amin'ny tanàna iraisam-pirenena izany. Fantatra kosa amin'ny politikany momba ny mpiasa an-trano vahiny (FDWs) i Hong Kong. Ankoatra ny lalàna momba ny fifindrà-monina, izay manakana ny fahazahoan'ireo mpiasa an-trano vahiny taratasy ahafahana mitoetra maharitra any Hong Kong aorian'ny fito taona niasàna, manahirana an'ireo mpiasa ihany koa  ny hiova sy hifidy ny mpampiasa vaovao, araka ny “lalànan'ny dimy ambin'ny folo andro” izay manery ny FDWs hitady mpampiasa vaovao ao anatin'ny tapa-bolana taorian'ny nifaranan'ny fifanarahana.

 

Ankoatra izany dia tsy voaaron'ny fepetra mifehy ny karama farany ambany ao amin'io tanàna io ry zareo, no sady araraotin'ireo mpandraharaha mpanelanelana ka voatery hiasa ora maro ary hipetraka miaraka amin'ireo mpampiasa azy, anatin'ny fepetra tsy lavorary.

Indonesian Maids Rally in Support of Abused Domestic Helper on September 15, 2013. Photo from Hong Wrong.

Fitokonan'ireo mpiasa an-trano Indoneziana ho fanohanana ireo mpiasa an-trano iharan'ny fanararaotana tamin'ny 15 Septambra 2013. Sary avy amin'i  Tom Grundy.

Betsaka no tsy nino rehefa nitranga ny tantaran'i Kartika satria noheverina fa “malalaka” ny tsenan'ny asa. Marina fa tsy mihatra amin'ireo mpiasa vahiny izay tsy dia voaaron'ny lalàna toa an-dry zareo tera-tany ny “tombon-tsoa iraisana”. ‘Ndeha jerena ny fitantarana fohy nataon'i Tom Grundy, bilaogera ao amin'ny Hong Wrong momba io tranga io : 

Teo anelanelanelan'ny Oktobra 2010 sy ny Oktobra 2012 dia voalaza fa nokapohana taminà rojo sy kiraro, nodorana tamin'ny vy mahamay, nafatotra tamin'ny seza, notapaham-bolo ary noteren'ny mpampiasa azy hanao lamban-jaza sy akanjon'ankizy i Kartika Puspitasari.

Voaheloka telo taona sy telo volana ary dimy taona sy tapany ireo mpampiasa roa tamin'ny 18 Septambra 2013. Nohamarinin'ny mpitsara tamin'ny alàlan'ny porofo, singanina amin'izany ireo ratra 45 tamin'ny vatan'ilay mpiasa ny fanapahan-keviny, nefa nihevitra izy fa diso tafahoatra ireo fijoroana vavolombelona sasany ary tsy azony ny antony tsy nankanesan'i Kartika tany amin'ny mpitandro filaminana.

Nohazavain'i Rosa avy amin'ny left21, izay nanaraka amin'ny antsipiriany ny fitsarana, ny antony “tsy mampino” ny mponina ao an-toerana ilay tantara, amin'ny fandinihany ny fifandraisan'ireo hery tsy mitovy eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa any Hong Kong :

僱主跟僱傭在法律案件前根本站在不同的起步點,法官在勞資審裁處公開道明「你要留下便得付錢」-意指由於根據條例僱傭不可在等待審訊期間繼續合法在港工作,政府亦不會在此等待期間支付她們生活費或簽證費,她們必須自己支付(或靠慈善機構的幫忙)進行訴訟的費用以贏得正義。在語言不通的重壓及失去工作的恐懼下,如此「你要留下便得付錢」的制度令外傭寧願保持沈默忍受虐待,也不願向僱主提出訴訟。

Tsy mitovy lanja ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny lafiny lalàna. Nambaran'ny mpitsara avy ao amin'ny Fitsarana momba ny Asa fa “Raha te-hijanona ianao, tsy maintsy mandoa ny vidiny”- araka ny lalàna dia tsy mahazo miasa ny mpiasa mandritra ny fotoana fanaovana ny fombafomba rehetra ara-pitsaràna ary tsy alohan'ny governemanta ny fahazoan-dàlana hijanona ao an-toerana sy ny sakafony. Tsy maintsy alohany (na angatahiny fanampiana amin'ireo vondrona mpanao asa soa) ny saram-pitsaràna sy mba hahazahoana ny fahamarinana. Noho ny tsy fahaizany ny tenim-pirenena ary teren'ny tsy fananana asa, dia ampanginin'ilay lalàna hoe : “raha te-hijanona ianao, tsy maintsy mandoa vola” ireo mpiasa an-trano, hany ka aleony miaritra mangina toy izay miatrika ireo mpampiasa azy ireo any amin'ny fitsaràna.

Kartika對僱主的其中兩項指控被判不成立,因法官認為此印傭的某些證供不可信。他認為僱主不可能在離家旅行時把僱傭綁在家裡五天;他認為女僱主不可能逼僱傭穿著過小的衣服或透明膠袋在男僱主面前打掃;他也認為僱傭不可能沒有機會逃脫,而相信她曾有很多機會逃走卻沒有這樣做。
令人好奇的是,法官在確認了案件的壓倒性證據、清晰兩個僱主不人道的殘酷及漠視僱傭尊嚴的行為後,依然以「正常」僱主應有的「常識」推斷兩個被告曾作的行為,而否決受害人所提出的其他可能性。法官只專注於「硬體」的實物證據,其他軟性的無形力量,如威脅、心理壓力、虐待和飢餓/飢渴造成的弱勢、隔離等,則完全被忽略;這些無形的力量正是令僱傭極難逃走的障礙。

Fanambaràna roa no tsy noraisina satria hitan'ny mpitsara fa tsy azo antoka ny vavolombelona. Ninoany fa tsy azon'ny mpampiasa atao ny mamatotra ny mpiasa an-trano mandritra ny dimy andro nefa an-dàlam-pifindra-toerana izy ireo. Hitany ihany koa fa tsy marina ny hoe noteren'ny mpampiasa hiakanjo tery na hanao akanjo plastika tsy miloko, teo am-panadiovana ny manoloana ny mpampiasa lahy. Tsy mino ihany koa izy fa tsy afaka nandositra ilay mpiasa, fa kosa nifidy ny tsy handositra.

Ny mahavariana dia ninoan'ny mpitsara ny porofo fa mampijaly, tsy manaja ny maha-olona ary manala baraka ny zavatra nataon'ny mpampiasa, nefa dia navoakany ihany ny didim-pitsaràna araka ny “fepetra ankapobe”-n'ny amin'ny fifandraisana arak'asa “ara-dalàna”, ka nolaviny ny fijoroana vavolombelon'ny niharam-boina. Nirona bebe kokoa tany amin'ny “porofo mivaingana” ny mpitsara, ka tsy noraharahiany ny hery tsy hita maso ateraky ny fandrahonana, ny fikorontanan-tsaina, ny herisetra, ny hanoanana, ny fitokana-monina, sns… Ireo hery tsy hita maso ireo no mampananosarotra ny fandosiran'ny mpiasa.

Na izany aza, raha tokony hanova ny hery tsy mitovy mampifandray ny mpiasa sy ny mpampiasa ny sampan-draharahan'ny fifindrà-monina any Hong Kong, dia vao maika manasarotra ny fiovàn'ny mpiasa mpampiasa vaovao, araka ny nitateran'i Tom Grundy azy tamin'ny fiandohan'ny volana Septambra : 

Mba ho ezaka hiadiana amin'ny ‘tsy fisian'ny olana’ amin'ny ‘tsenan'ny asa’, dia nohamafisin'ny governemanta ny lalàna mba hamandrihana sahady ireo mpiasa an-trano nijaly efa ela tao an-tanàna. Tamin'ny herinandro lasa teo izao dia novalian'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fifindrà-monina ilay heverina hoe ‘olan'ny daholobe’, tamin'ny fanambaràna fa ho sarotra ho an'ny mpiasa an-trano ny  hanapaka ny fifanarahana nataony.

Nohazavain'i Sheila tao amin'ny Stories Beyond Borderst (Tantanra Any Am-pita ) fa tsy rariny ho an'ireo FDWs ny lalàna'ny tapa-bolana navoakan'ny sampan-draharahan'ny fifindrà-monina, tetikasan-dahatsary avy amin'ny vahoaka mavitrika: 

Maro amin'ireo mpampiasa any Hong Kong no tsy mahalala akory fa tokony hanana ny fialam-boliny sy ny fotoana malalaka ho azy ny FDWs. Notantarain'i Ada, mpiasa an-trano, tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny sehatra fampielezam-baovaon'olon-tsotra inmediahk.net ny zava-tsarotra sedrain'ireo namany rehefa mba manandrana ny misoratra anarana hianatra any Hong kong izy ireo  : 

HK-based Irish photographer Gráinne Quinlan's photo project on "Why do you do what you do?". The team asked several foreign domestic workers to write down why they left their home country to work in another city. Photo via Tom Grundy.

Tetikasa an-tsary avy amin'i Gráinne Quinlan, mpaka sary Irlande monina any Hong Kong, momba ny hoe “Nahoana no manao io ataonao io ianao ?”. Nanontany mpiasa an-trano vahiny maromaro ny ekipa mba hanoratana ny antony nandaozany ny fireneny mba hiasa any an-tany hafa. Sary avy amin'i Tom Grundy.

「我相當幸運,家人非常支持我讀書」。而僱主給予她相當大的自由度,沒有反對,亦不干預她學習,只要不影響工作便可,所以她才能這樣享受學習,無顧慮地進修;相反,她身邊的朋友的處境卻是截然不同,因為不少僱主擔心外傭因學業而影響工作表現--有朋友的僱主得悉她進修一事便反對,亦有朋友因害怕僱主反對進修,於是偷偷躲起來溫習,或趁僱主入睡時才敢翻開課本,也有些朋友需每數月被逼暫停學業一次。

“Tena nanam-bintana aho fa nampianarin'ny fianakaviako” Omen'ny mpampiaza azy fotoana malalaka koa izy. Mahazo mianatra izy raha toa ka tsy misy fiantraikany amin'ny asany izany. Izany no nisoratany anarana hianatra tapak'andro aminà sekoly. Tena samy hafa ny zavatra ananan'ny namany.  

Maro ny mpampiasa no mihevitra fa rehefa mianatra ry zareo dia tsy afaka hiasa tsara intsony. Ny sasany tamin'ireo mpampiasa ny namany dia nandà tsotra izao ny fangatahan'izy ireo mba hianatra. Ny sasany indray tsy sahy manontany ka mianatra an-tsokosoko rehefa matory ny mpampiasa azy. Ny hafa kosa voatery nanajanona ny fianarany indray mandeha isaky ny volana maromaro.

Maromaro ihany ireo vondrona tsy miankina any Hong Kong miara-miasa ka manery ny governemanta hanafoana ny lalàna momba ny fonenana izay natao tamin'ny 2003. Notaterin'i Vera So, mpitati-baovao ao amin'ny  inmediahk.net, ny valan-dresaka nataon'ny vondron'olon-tsotra:

關注外勞權益的移民工牧民中心代表Cynthia Ca Abdon-Tellez稱,難以接受刑事化外傭在外留宿的自由。她又指,強制留宿除令外傭被逼居於極狹小的空間如廚、雜物房、廁所等,更增加她們遭受家庭暴力的風險。
牧民中心於今年4月進行調查,訪問了3004名留宿外傭,發現約三成受訪外傭沒有自己的睡房,要睡在走廊或客廳;另外八成外傭表示曾經歷不同方面及程度的暴力:接近六成遭受言語暴力,而身體暴力及性暴力則分別佔18%及6%,情況嚴重。Cynthia指政策推出10年,絕對需要檢討。

Nolazain'i Cynthia Ca Abdon-Tellez avy ao amin'ny Mission For Migrant Worker (MMW) fa tsy azo ekena ny fampiasàna ny fahalalahana monina any an-kafà hanaovana heloka bevava. Ny lalàna mametra ny fiarahana mipetraka dia manery ireo mpiasa an-trano hipetraka any an-dakozia, trano fidiovana na trano fitoeran-korontana, ka mampitombo ny herisetra atao amin'ny mpiasa an-trano.

Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny MMW, tamin'ireo mpiasa an-trano 3.004 nanontaniana dia ny 30 isan-jato no tsy manana ny efitranony fa matory eny an-dàlan-tsara na any amin'ny efitra fandraisam-bahiny. 80 isan-jato iharan'ny herisetra – 60 isan-jato  herisetra am-bava, 18 isan-jato herisetra ara-batana ary ny 18 isan-jato fanolanana. Tena henjam-be io toe-draharaha io. Nolazain'i Cynthia fa efa folo taona izay no nametrahana ny lalànan'ny fiaraha-mipetraka ka fotoana tokony hijerena azy indray angamba izao.

 

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.