Madagasikara: Betsaka Ny Lesoka Tamin'ny Fifidianana #mdg2013

Tsindrian-daona nandritra ny fotoana ela ny vahoaka niandry na ho tanteraka ihany na tsia ny fifidianana. Tontosa soa aman-tsara izany na teo aza ny tsy fahatomombanana maro isan-karazany tsikaritra nandritra ny fanomanana, nandritra ny andron'ny fifidianana, ary indrindra fa nikasika ny ora nolazaina fa hikatonan'ny birao fandatsaham-bato.

 

Tamin'ny 6 ora maraina no voatondro araka ny lalàna fa hivohàn'ny birao. Vao maraina dia efa nisy ny olona tonga ary niforona niandalana ihany koa ny laharana. Tsy nandaitra loatra araka izany ny fanentanana nataon'ny olona sasany mba tsy handehanana mandatsa-bato. Hita nifanao fotoana handeha handatsa-bato ny mpiray tanàna, ny mpinamana, alohan'ny hanaovan'izy ireny fandaharam-potoana hafa, toy ny handeha hivoaka an'Antananarivo hanararaotra ilay faran'ny herinandro mba somary lava noho ny mahazatra, na handeha hisinda kely eny amoron-drano hanjono sy hiala voly.

Fiomanana

Toy izao ny tetsy amin'ny EPP Behoririka, ambanin'ny magazay LUXOR:

Vao maraina dia efa nanomboka nilahatra

Vao maraina dia efa nanomboka nilahatra

Eto kosa dia ny EPP Andravoahangy 1, ampitan'ny Caisse d'Epargne no aseho an-tsary:

Tsikaritra fa ireo zokiolona no tena nazoto niala ny trano vao maraina

Tsikaritra fa ireo zokiolona no tena nazoto niala ny trano vao maraina

Hikisaka ho any amin'ny Epp Ankadifotsy, ampitan'ny Lil'Optique indray isika:

mbola misy 5 m ao ambadiky ny kihon-trano ao no lohan'io laharana io

mbola misy 5 m ao ambadiky ny kihon-trano ao no lohan'io laharana io

Raha nodanihan'ny hainandro ny ankamaroan'ny mpilahatra, dia nahazo tombony kosa ireto satria sady nahazo alokaloka, no afaka mipetraka ihany koa raha reraka:

hatreny an-tohatra ka hatreny an-tokontany

hatreny an-tohatra ka hatreny an-tokontany

Nomena alàlana handeha mialoha ireo bevohoka, mitaiza kely, zokiolona ary ireo manana fahasahiranana ara-pahasalamana toy ity rangahy hita amin'ny sary ity.

Sahirna izy mandeha, saingy tsy nanaiky raa tsy nentin'ny ankohonany handatsa-bato

Sahirana izy mandeha, saingy tsy nanaiky raha tsy nentin'ny ankohonany handatsa-bato

Raha izay ny amin'ny mpilahatra handeha hifidy, ndeha kosa hojerentsika ny tena manodidina ny fifidianana:

ery aloha ny fanamarinana lisitra, ary eto akaiky amin'ny sary ny fandraisana ny biletà tokana

ery aloha ny fanamarinana lisitra, ary eto akaiky amin'ny sary ny fandraisana ny biletà tokana

CAndy avy ao amin'ny Global Voices Online Malagasy, tonga nanatanteraka ny fifidianana voalohany teo amin'ny fiainany

Candy avy ao amin'ny Global Voices Online Malagasy, tonga nanatanteraka ny fifidianana voalohany teo amin'ny fiainany

Voafehiny tsara ny andraikiny

Voafehiny tsara ny andraikiny tao amin'ny ” BV01-110901050101 ” tao amin'ny #Epp #Ankadifotsy1

Na teo aza anefa ny tsy fahatomombanana tsikaritra teny rehetra teny, dia azoko lazaina sy deraina ho nahatanteraka ny andraikiny kosa ilay ranamana filohan'ny biraom-pifidianana ” BV01-110901050101 ” tao amin'ny #Epp #Ankadifotsy1, nampian'ireo ekipa rehetra teo ambany fitarihany. Matotra tamin'ny fandraisany andraikitra, ary nahafehy tsara koa ireo mpanatrika fanisam-bato mba tsy hihoa-pefy hifanompanompa na hifanaratsy, toy ny fetim-pianakaviana aza no tao aminy, raha oharina tamin'ireo birao tao amin'ny efitrano ambany rihana.

 

Fanaraha-maso ny fifidianana

Raha hita marobe tetsy amin'ny #EPP #Behoririka sy tany #Vohibola ireo mpanara-maso iraisam-pirenena, tsy mba hitako niserana kosa tao #Ankadifotsy nandritra ny fotoana naha-tao ahy:

fiaran'ireo mpanara-maso #SADC

fiaran'ireo mpanara-maso #SADC

ireo mpanara-maso #SADC

ireo mpanara-maso #SADC

Malagasy mpanara-maso fifidianana

Malagasy mpanara-maso fifidianana, ahitàna ny soratra #Zahavato ny akanjony

mpanara-maso avy amin'ny vondrona Eoropeana

mpanara-maso avy amin'ny vondrona Eoropeana

Ireo olana re tetsy sy teroa (teny an-dàlana, birao, onjam-peo, sns…)

Nitaraina ny mpifidy tany Talata Volonondry fa taraiky be ny fizotry ny fanamarinana ny anarana tao anaty lisitra satria olona sahirana ara-pahitàna no niandraikitra izany. Tsy maintsy natao izay nivahan'ny olana.

Misy kosa ireo olona izay voasoratra any aminà lisitra fifidianana roa samihafa. Ao ireo izay nahazo kara-pidifianana saingy tsy hita tao anaty lisitra, ka tsy navela nifidy. Nody tamin'alahelo ireo izay tratran'izay olana izay ny maraina. Fa taty aorian'ny mitataovovonana kosa dia afaka nifidy ireo nisedra io karazana olana iray io. Very zo aloha izany ireo tsy navela hifidy ny maraina.

Ao ny olona efa maty kanefa mbola nisy kara-pifidianana nivoaka tamin'ny anarany ihany (#Mahavoky); ny olona efa nifindra monina am-polotaonany (#Ambatomitsangana), nefa mbola namoahana karatra tao amin'ny fokontany; ny iray ankohonana ka ny sasany nahazo, ary ny hafa kosa sady tsy nahazo, no tsy ao anaty lisitra; ny afaka nifidy tsy nitondra kara-panondrom-pirenena (#Anjanahary). Fa betsaka ihany koa ny olona no tsy naka ny kara-pifidianany, toy ity hita amin'ny sary ity, izay nentin'ireo kaomitim-pokontany ho eny amin'ny birao fandatsaham-bato, sao mba….:

Tsy nalaina ve? Sa tsy naterina? iza no tokony ho valiana amin'ireo?

Tsy nalaina ve? Sa tsy naterina? iza no tokony ho valiana amin'ireo?

Fa ny tena olana iray faran'izay goavana indrindra dia tsy hain'ny olona intsony izay tena marina momba ny ora fikatonan'ny biraom-pifidianana: ny onjam-peo hafa miteny amin'ny 6 ora hariva, ny hafa indray milaza amin'ny 5 ora hariva. Tsy naharitra ny tena ka niantso mivantana ny #CENIT nanamarina, ary dia ny tamin'ny 5 ora hariva no izy. Marobe anefa ireo izay niezaka nanenjika ny tamin'ny 6 ora raha vao nirava avy any ampiasàny, saingy indrisy fa tsy nisy afaka nifidy sy very zo daholo. Fa angaha tokoa moa tsy andro natao tsy hiasàna ny 25 Oktobra 2013 e? Azo toriana ve ireo mpampiasa raha nanery ny mpiasany tsy handao ny birao talohan'io ora io, sa ireto farany no voafitak'ilay filazana mifandiso etsy sy eroa tany anaty onjam-peo (#Antsiva, ohatra)? – Na dia nitalaho mafy ny mba ho afaka hifidy aza izy ireny, dia tsy nisy hevitra intsony, satria vantany vao tapitra ny olona efa tonga teo an-toerana, teo amin'ny 5:45 mn hariva teo ho eo, dia efa nahorona ny zavatra rehetra, ary nomanina ho amin'ny fanisàna vatom-pifidianana ny efitrano.

Fanisàm-bato

Rehefa tapitra ny ora, feno koa ny fepetra ho fiantsoana ny mpifidy hanisa vato, dia nanomboka namaky ny voalazan'ny lalàna ny lehiben'ny birao fandatsaham-bato:

tsy maintsy mpifidy monina sy voasoratra eo amin'ny fokontany sy ilay biraom-pifidianana no afaka manisa vato

tsy maintsy mpifidy monina sy voasoratra eo amin'ny fokontany sy ilay biraom-pifidianana no afaka manisa vato

Naseho ny rehetra fa tsy mbola nisy tapaka na iray aza ireo fatotra efatra nanidy ny saron'ilay vata:

toy izao ilay fatotra nanidy ny vata

toy izao ilay fatotra nanidy ny vata

Netezana teo imason'ny mpifidy:

DSCF1815

Noraisina sy novakiana ary natodika ho hitan'ny mpifidy ny vato tsirairay rehefa avy nosokafana:

nahazo vato 1 i #ANR teto

nahazo vato 1 i #ANR teto

Ny nanaitra

efa liana amin'ny resaka fifidianana sahady ny ankizy, ka tonga nanatrika fanisàna vato

efa liana amin'ny resaka fifidianana sahady na dia ankizy aza, ka tonga nanatrika fanisàna vato

 

Rehefa vita ny fanisàna, dia nampitovy ny isan'ny mpifidy voasoratra sy ny tonga nandatsa-bato ary ny vato voarotsaka ny rehetra nanatrika teo, alohan'ny hanaovana sonia ny antontan-taratasy rehetra.

fanamarinna ny vokatra, mialoha ny hanaovana sonia ny tatitra

fanamarinana ny vokatra, mialoha ny hanaovana sonia ny tatitra

Marihana fa nisy tamin'ireo solontenan'ny mpirotsaka hofidiana no toa tsy mahalala akory ny andraikitra nekeny horaisina, ka na ny hanao sonia ny tatitra aza, toa saika handosindosirana fotsiny, fa maika hody, ny andro rahateo efa alina. Mila hentitra tsara ireo mpirotsaka amin'ny manaraka rehefa maka olona ho solontena tahaka izany.

 

Fitarainana sy fanakianana notsongaina teny anaty tambajotra sosialy

 


Andriankaja Oelisoa Zoé Harivelo: Te hifidy mafy nefa tsy manana kara-pifidianana..nefa tsy niova adiresy..tsy ao anaty lisitra…. — ennuyé.
Taratasy ho anao….isaky ny 1mn…miandry valiny aminao….mirary torimaso mamy daholo e
TARATASY MISOKATRA HO AN’I ATALLAH BEATRICE</p> <p>Eo am-pihainoana anao ao amin’ny TV Plus izahay dia tena malahelo. Tsy hainay intsony raha ianao no tokony alahelovana na ny Malagasy mihaino ny teninao.</p> <p>Hoy ianao mantsy :<br /> “Tsy fahadisoan’iza na iza ny nisian’ny doublons miisa 1.400.000”, satria tsy mbola nisy ny “logiciel amélioré”. Na ianao misolo vaika ny ankalana, na ianao tsy mahay ny momba izany “informatisation” izany.<br /> Ny “logiciel” dia nataon’olombelona. Ka raha misy fahadisoana, dia ny “informaticiens” sy ny “analystes” namolavola izany no DISO. Diso ihany koa izay Tomponandraikitra Voalohany (ny mpangalatra sy ny mandray halatra dia mitovy heloka).</p> <p>Tsotra ihany ny anay : Mila faizina ny nanao ny fahadisoana, satria tsy kilalaon-jaza ny fiainam-pirenena, ary aminay dia tsy afaka manala ny tenany Atoa Hery Rakotomanana sy ny “teknisianiny”.</p> <p>Sao lahy mamela heloka ianao, … satria (sanatriavina) mety hanao fahadisoana fanahy iniana ... na noho ny tsy fahaizana ?<br /> Ahiahy tsy hihavanana ny anay !
TARATASY MISOKATRA HO AN’I ATALLAH BEATRICE Eo am-pihainoana anao ao amin’ny TV Plus izahay dia tena malahelo. Tsy hainay intsony raha ianao no tokony alahel…Afficher la suite
 • Ravaka Andriamahazo doublons 1,4M? wow, fa in foana karakaraina hatramzay. c loin d etre le + compliqué: ny gasy feno taona va tsy num karapanondro tokana ian?!!!
 • Nadia Raonimanalina de efa misy vato 1400M mandehadeha any izany, izay be enchère no mahazo azy
 • #Mdg2013, very ny volan'ny #Cenit: Karapanondro dia afaka mifidy.Nanary vola fotsiny izany nanonta ireo karapifidianana diso sy tsy ampy ireo nefa misy afaka hasolo azy. -Aza omena karama i Beatrice mamerina io vola narina io.
  • Andriankaja Oelisoa Zoé Harivelo Za manohana ity hevitrao ity 100%, fa tsy very ny vola fa niova lalana…
  • Hariliva Andrianasolo ramatoa nefa ni-style be ery t@lé nanao recensement reny, informatisé e ! bla bla e ! tsy hisy diso e ! dé ohatran'ny nisy kou oe tsy maintsy kara-pifidianana iany fa tsy mety ra CIN fotsny nefa zao zany lasa CIN fotsny njay satria tsisy ilana azy lé kara-pifidianana …
    
  • Nadia Raonimanalina ny vola lany nanaovana impression le carnet de recensement reny fotsiny efa ohatrinona
    
  • Hariliva Andrianasolo ka zay lé oe ny vola misy fa ny andaniana azy no tsisy kou ! lool
    

Zo Andriamifidisoa: Omeo ny feon'ireo noverezin-jò nefa tsy nisazy ary noho ny fahadisoan'ny CENIT fa tsy fahadisoan'ny vahoaka http://t.co/uZ7MuOefA0 #mdg2013
 

Béatrice Atallah : “Les possibilités de fraude sont quasiment nulles”… Cartes d'électeurs non remis (les plaintes sont nombreuses, aussi bien de la part des électeurs que des chefs fokontany chargés de les distribuer), électeurs non inscrits, doublons sur les listes, logiciel permettant de changer les résultats et qu'on n'a pas sécurisé (sciemment?), sans parler de la désorganisation à tous les niveaux… Les seuls qui peuvent s'estimer satisfaits sont les observateurs étrangers, à qui on a payé des vacances gratuites, en plus de grosses indemnités… Après une affirmation aussi définitive, la question qui vient à l'esprit : Est-ce que Béatrice Atallah est vraiment c… ou ce sont les Malagasy qu'elle prend pour des c…? Seuls désormais les citoyens, par leur engagement sur le terrain pour contrôler chaque bureau de vote, pourraient limiter les fraudes… http://www.tananews.com/asides/beatrice-atallah-les-possibilites-fraude-quasiment-nulles/
 
Vita izay ny fifidianana, fa mba hanao ahoana ny fanadiovana ny tanàna sy famerenana ny endriny? Hoy i Rianasoa:
 

Des millions dépensés pour poser sauvagement des affiches n'importe où, et pas un sou pour les enlever … #MDG2013

Vokatra vonjimaika voaray tamin'ny 15h 30:

Recap_National_001

Asa raha nahatanteraka izay voalazany ato ny CENI-T sy ny vondrona iraisampirenena : http://www.cenit-madagascar.mg/

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

 • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
 • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.