“Ary Hanao Sary Mandrapahafatiko” Fanontaniana Valo Ho An'ilay Mpanaingo An-tsary Lorraine Rodriguez

Lorraine RodriguezNahita an'i Lorraine Rodriguez aho fotoana maro izay, rehefa namaky ilay bokin-tononkalo “El origen de los párpados” (2008) nosoratan'i Mara Pastor [es]. Taona maro izay no lasa, mbola reko indray ny anarany, amin'ny maha-mpampihaingo an-tsary ny fonom-boky tokan'i Juan Pablo “Day After Day”. Ary rehefa nahita ny bilaoginy aho, avy eo ny tranonkalany, naha lasa eritreritra ahy izy. Ny boky voaravaka sary mitantara ny fiainany nosoratany “My Name is Lorraine” / Lorraine no anarako, sy ilay “about / Mombamomba” ao amin'ny tranonkalany, no fototr'ireo fanontaniana amin'ity fanadihadiana ity, natao tamin'ny alalan'ny mailaka, toy ny fanaovantsika ireo zavatra maro amin'izao fotoana izao.

Avy any “Porto Rico” i Lorraine Rodriguez, 30 taona, ary mipetraka ao “Barcelone”, any Espaina. Kanefa izy no tsara toerana indrindra mba hanome topimaso kely amin'ny fiainany.  

Global Voices (GV): Mamelà ahy aminà fanontaniana efa mahazatra, kanefa tsy maintsy manontany aho: Oviana sy naninona ianao no nanomboka nanao sary?

Lorraine Rodríguez (LR): Siempre que alguien me pregunta sobre esto, cuento la misma historia. Cuando tenía siete u ocho años, estando en la casa de mis tíos, encontré entre las cosas de uno de mis primos, el cassette de “Appetite for Destruction” de Guns N’ Roses. Y me impresionó tanto la portada (era una cruz en fondo negro, y un retrato de cada uno de los miembros de la banda, pero retrato/calavera, en cada punto de la cruz) Tuve que hacer mi propia versión. Cuando llegué a mi casa, la puse en la puerta de mi habitación. Mis padres estaban escandalizados. Esa fue la primera vez que recuerdo haber tenido una experiencia de “ilustración”. También recuerdo dibujar mariposas, nubes y flores. Las dibujaba más grandes que las casas. 
Lorraine Rodríguez (LR): Tantara mitovy foana no tantaraiko na oviana na oviana ny olona manontany ahy ny momba izany. Fony aho fito na valo taona, rehefa tany amin'ny tranon'ny nenitoa sy dadatoanay, nahita ilay rakikiran'ny Guns N’ Roses “Appetite for Destruction” tao anatin'ny entan'ny anadahiko aho. Tena nahatalonjona ahy ilay fonony (lakroa teo ambonin'ny loko mainty ilay izy, ary ny sarin'ireo olona tsirairay tao anatin'ny tarika, kanefa ny sarin'izy ireo/karandoha dia napetraka teny amin'ny tendro tsirairain'ilay lakroa). Nila nanao ny ahy manokana aho. Rehefa nody tany an-trano aho, napetako teo amin'ny varavaran'ny efitrano fandriako ilay izy. Nisomaritaka ny ray aman-dreniko. Iny no fotoana voalohany niainana ny fananana traikefa tamin'ny “fanaovan-tsary”. Tadidiko ihany koa ny nanaovako sary lolo, rahona, sy voninkazo. Nataoko lehibe noho ireo trano nataoko izy ireo. 
 
Lorraine Rodriguez
GV: Inona no ataonao sary? Ahoana ny fomba isafidiananao ny tetikasanao?

LR: Trato de dibujar todos los días, así que usualmente son cosas que se me ocurren al momento: frases que otros dicen, cosas que leo, retratos, canciones que escucho, cosas relacionadas a temas que me interesan. También depende de mis estados de ánimo.

Niezaka nanao sary aho isanandro, noho izany, matetika dia zavatra mivoaka avy aty amiko eo noho eo ireo: zavatra notenenin'ny hafa, toe-javatra novakiako, sary, hira fihainoko, toe-javatra nifanaraka tamin'ny lohahevitra mahaliana ahy. Miankina ihany koa amin'ny fihetseham-poko.

GV: Fa maninona no Barcelone?

LR: Siempre he estado rodeada de personas que se van. Amigos que deciden salir de Puerto Rico un rato para aventurar en otros lugares. Varios amigos habían estudiado acá y en otras ciudades de España, así que luego de pensarlo mucho, de hacer todas las preguntas del mundo -desde las más tontas hasta las más complejas-, al final me decidí. Ha sido una experiencia increíble en todos los sentidos. La ciudad, mis nuevos amigos, las nuevas experiencias. Tengo un “antes de Barcelona” y un “mientras en Barcelona”. Veremos qué sigue.

Olona mpandeha/mpandao hatrany no nanodidina ahy. Namana izay nanapa-kevitra ny handao an'i “Porto Rico” mandritra ny fotoana voafaritra mba hiaina fiainana any amin'ny toerana hafa. Maro irao namana no nianatra teto sy tany amin'ireo tanàna hafa tao Espaina, ka taorian'ny fieritreretana lava momba izany, sy fametrahana ny fanontaniana rehetra teto an-tany — niainga tamin'ireo adaladala indrindra ka hatrany amin'ireo sarotra indrindra– nanapa-kevitra ny ho aty aho tamin'ny farany. Fiainana mahatalanjona foana ny làlana rehetra. Ilay tanàna, ireo namako vaovao, ireo fiainam-baovao. Nanana fiainana “talohan'ny Barcelone” sy fiainana “nandritra ny Barcelone” aho. Ho hitantsika izay hitranga manaraka eo.

 
Lorraine Rodriguez
GV: Ary “Porto Rico”? Ahoana ny fanampiana na ny famotehan'ilay hoe avy aminà Nosy iray anao?

LR: Como les pasa a todos, la distancia hace que aprecies ciertas cosas mejor. Lo que te parecía fastidioso hace un tiempo, estando fuera, entonces le encuentras lo especial. Estoy orgullosa de donde vengo y de quién soy, y de cómo se refleja en mi trabajo como ilustradora.

LR: Toy ny mitranga amin'ny olon-drehetra, mahatonga anao hankafy bebe kokoa zavatra hafa maro ny elanelan-tany. Ny zavatra hitanao ho mandreraka indray mandeha, ihatahanao kely, amin'izay ianao mahita azy ho zavatra tsy manampaharoa efa hatrizay. Ireharehako ny tany nihaviako sy ny maha izaho ahy, ary ny fomba isehoan'izany amin'ny asako amin'ny maha-mpampahaingo an-tsary ahy.

GV: “2003: Fantaro ireo  tena namako be.” Lazao ahy ny mombamomba ireo namanao.

LR: Mientras estuve de estudiante en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, conocí a muchas personas. Gente de otros pueblos de la Isla. Muchos con intereses en común a los míos. Muchos de ellos, puedo decir, son mis amigos más cercanos y queridos. Muchos de ellos estudiaron cine; muchos de ellos estudiaron literatura comparada. A través de los años he aprendido mucho sobres ellos y con ellos. Claudia Calderón, Yasiri Castro, Charlie Rivera, Chemi González, Ariel Hernández Domenech, Marina Reyes Franco, Rojo Robles, Mara Pastor, Rubén González, Raymond Forbes, María Inés Lefebre, para mencionar a algunos, todos profesionales y exitosos. La verdad estoy muy contenta de cómo hemos mantenido estos lazos a través de los años.

LR: Fony aho mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Porto Rico, tany “Recinto de Rio Pedras”, dia nifanerasera tamin'olona maro be. Olona avy any amin'ny tanàna hafa eran'ny nosy. Manana tombotsoa iraisana ny maro amin'izy ireo. Betsaka amin'ireo, azoko lazaina, no namako akaiky be sy manana toerana lehibe ato am-poko. Nianatra Horonantsary ny maro amin'izy ireo; nianatra ny literatiora “fanaovana fampitahàna” ny sasany. Arakaraky ny nandefanan'ny taona no nahafantarako betsaka ny momba azy ireo sy niarahako  tamin'izy ireo. Claudia Calderon, Yasiri Castro, Charlie Rivera, Chemi Gonzalez, Ariel Hernandez Domenech, Marina Reyes Franco, Rojo Robles, Mara Pastor, Ruben Gonzalez, Raymond Forbes, ary i Maria Ines Lefebre, mba mitanisa sasantsasany fotsiny, manam-pahaizana sy tafita daholo izy ireo. Tena faly aho amin'ny fomba nihazonanay ilay fifandraisana nandritra ny taona maro.

 
Lorraine Rodriguez
GV: Toerana aiza no tianao haleha?

LR: Una vez tienes la oportunidad de salir de Puerto Rico, de pronto se abre un mundo de posibilidades. A mí me encantaría poder visitar todos los confines del globo terráqueo. Pero, siendo realista, podría decir que me gustaría pasar algún tiempo en Oriente Medio por muchas razones. Siempre me ha interesado la literatura, el arte, la música y la cultura de muchos de los países que comprenden esa región geográfica. He dedicado mucho tiempo a estudiar, por mi cuenta, sobre cada una de estas cosas, y no hay descanso. Es una fijación muy bonita e intensa. Si realmente existe esto de las vidas pasadas, seguramente nací y viví allí.

LR: Rehefa mahazo hirika indray mandeha ny hiala ao “Porto Rico” ianao, tontolo iray feno safidy no misokatra. Mba tiako raha afaka mitety ny tanàna rehetra maneran-tany aho. Kanefa, aleo ny zava-misy no jerena, te hiteny aho hoe tiako ny hipetraka vetivety any Afovoany Atsinanan'ny tany noho ny antony maro. Ny literatiora, zavakanto, mozika, sy kolontsain'ireo firenena maro be izay manana toerana ara-jeografia nahatalanjona ahy foana. Nandaniako fotoana maro ny fianarana ireny zavatra ireny, nampiana-tena, ary tsy nisy fiatoana. Fifoforana tsara be sy mahatalanjona izany. Raha nisy marina ny fiainana tany aloha tany, azo antoka fa teraka sy nonina tany aho.

GV: Ary fa maninona no Bob Dylan?

LR: Bob Dylan es increíble. Muchas de sus canciones son intensas y hermosas. La primera vez que me detuve a escuchar “Ballad of Hollis Brown”, pensé que era perfecta para ilustrarla. Estando acá en la universidad, se me presentó la oportunidad de trabajarla en el segundo bloque de ilustración narrativa. Fue difícil elegir los versos que iba a ilustrar porque no era un cómic extenso. Era más bien un ejercicio, así que estaba obligada a decidir cuáles aspectos emocionales y narrativos iba a resaltar en solo cuatro páginas. Una vez lo tuve claro, logré dibujarlo todo en dos días; colorearlo en un día y presentarlo.

LR: Goavana i Bob Dylan. Maro ireo hirany no mampihetsi-po sy tsara. Tamin'ny voalohany nijanonako sy nihainoko ilay “Ballad of Hollis Brown,” nihevitra aho fa mendrika raha hohaingona an-tsary ilay izy. Tonga taty amin'ny Oniversite, nanome hirika ny tenako  mba hiasa tao amin'ny toko faharoan'ny tantaran'ny fampihaingona an-tsary. Sarotra ny nisafidy ny andininy izay hohaingoko an-tsary satria tsy tantara an-tsary lava be ilay izy. Toy ny fanazàrana aza ilay izy, ka nila nanapa-kevitra aho hoe endrika mampihetsi-po sy mitantara inona no hanomezako lanja ity ao anatin'ny pejy efatra fotsiny. Vao azoko mazava indray mandeha izay, nataoko izay hamitàna ny sary rehetra tao anatin'ny roa andro; lokoina mandritra ny andro iray io ary atolotra amin'ny andro hafa.

 
Lorraine Rodriguez
 

GV: Ahoana ny fihetseham-po amin'ny hoe fantatrao ny ho ataonao mandrapahafaty?

LR: Pienso que una vez descubres qué es lo que te gusta, lo que te causa satisfacción, lo que sabes hacer, lo que te apasiona por encima de todo en la vida, entonces no hay marcha atrás. Tienes que ser responsable con eso; tienes que darle oportunidad. Descubrí que dibujar es lo que realmente me gusta, entonces ¿por qué no dedicarme a eso? Quiero ser parte de la niñez de otros, por eso quiero seguir ilustrando narrativa para niños; quiero ser parte de los proyectos musicales de otros; de sus proyectos de cine; quiero ser parte de los proyectos personales de mis amigos, de sus obras de teatro, de sus poemarios, de sus pajas mentales. Quiero contribuir en lo que pueda y sea capaz.

LR: Mihevitra aho fa vao hitanao izay tianao, izay manome fahafaham-po anao, izay hainao ny manao azy, izay mampikiry anao mihoatra ireo zavatra hafa, tsy misy fiverenana eo. Mila mandray an-tànana azy ianao; manome hirika azy ianao. Hitako fa ny fanaovan-tsary no tena tiako, ka maninona no tsy hanao izany mba hiainana? Te ho ampahan’ ny fahazazan'ireo olona sasany aho, ary noho izany antony izany dia te hanaingo an-tsary ireo bokin'ankizy kely. Te ho ampahan'ny tetikasan-kiran'ireo olona sasany aho, ary ireo horonantsariny. Te ho ampahan'ny tetik'asa manokan'ireo namako aho, ireo teatra-ny, ireo tononkalony, ary ireo nofinofiny. Te handray anjara amin'ny zavatra rehetra afaka ataoko aho.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.