Madagasikara: Ny fizotry ny fanongam-panjakana tsy nahomby raha zohina arak'ireo Tweets

Ireo fanapariahana hevitra tselatra amin'ny alalan'ny Twitter dia nahafahan'ny Aterineto manaraka hatrany izay vaovao farany mikasika ny fanongam-panjakana tsy nahomby izay nanomboka ny Alarobia 17 Novambra 2010 sady andron'ny fitsapan-kevibahoaka indrindra.  Jeritodika ny taona 2009, dia hita sahady ny toeran'ny Twitter ho fanoitra mahomby izay ampiasain'ny vahoaka ho fampitam-baovao tselatra mikasika izay fandraisan'ny miaramila an-tànana ny fitondrana tamin'izany fotoana izany. Indro ary fampahitsahivana fohy arak'izay voarakitry Twitter:

31/01/2009 Nanambara-tena ho filoham-pirenen'i Madagasikara i Rajoelina

17/03/2009 Lasa nandao ny firenena i Ravalomanana. Mialokaloka any Afrika Atsimo izy ankehitriny

@tomavana no iantombohan'ity fizohina tantara arak'izay raiketin'ity tweet ity:

@tomavana [ça peut durer] 31.01.2009 Rajoelina s’autoproclame ‘en charge’ de la République #Madagascar ▸45j plus tard, 17.03.2009 Ravalomanana part [fr]

@tomavana [mety mbola maharitra] 01.31.2009 Nanambara-tena ho ‘mpiandraikitra’ ny Repoblikan'i #Madagascar i Rajoelina ▸45 andro taty aoriana, 17.03.2009 nandao ny firenena i Ravalomanana

Nanomboka hatreo dia marobe ireo olona very asa fivelomana. Niezaka ny hanampy amin'ny fikarohana vahaolana ireo mpanelanelana vahiny, niezaka ny hikatsaka marimaritra iombonan'ny rehetra (Rajoelina, Ratsiraka, Zafy, Ravalomanana). Ny fankahalàna mipetraka eo amin'i Rajoelina sy ireo filoham-pitondrana telo teo aloha dia sakana tsy nahafahana ipioran'ny vahaolana mahomby ka nandatsaka ny firenena tao anaty hadin'ny krizy lalina… misimisy ireo hoe soso-kevitre efa natolotra, misy koa anefa ireo fifanarahana izay notsipahina avy eo.

@VOAAfrica Ex-Madagascar PM Calls for Dialogue to Resolve Crisis

@VOAAfrica Praiministra talohan'i Madagasikara niantso dinika hikarohana vahaolan'ny krizy

Vizaky ity krizy maharitra ity, tamin'ny Alarobia lasa teo, ny faha-17 Novambra 2010, dia tokony ho vovonan'ny lalam-panorenana vaovao.

@roulletteplayer: During an intervention on the #Madagascar national channels, Rajoelina urge the people to go vote tomorrow #Referendum

@roulletteplayer: Nandritra ny fanambarana izay nataony tamin'ny haino aman-jerim-pirenena #Madagascar dia namporisika ny olona handeha handray anjara amin'ny fitsampan-kevimbahoaka ny ampitso i Rajoelina #Referendum

@Dada Mangadadamanga Ready for the vote? 🙂 http://fb.me/uKlGhr0e

@dadamanga Vonona handray anjara amin'ny fifidianana ve? 🙂 http://fb.me/uKlGhr0e

@akamasoa: #Madagascar will vote in a long-awaited referendum on a new #constitution on Wednesday@Tantely_Ramaka: #Madagascar répondre par OUI ou par NON. Mais c’est quoi déjà la question? [fr]

@akamasoa: hifidy mikasika ny lalam-panorenana vaovao i #Madagascar rehefa avy niandry ela @Tantely_Ramaka: #Madagascar valinteny ENY ny TSIA. Fa inona sahady moa ilay fanontaniana teo?

Tomavana no manamarika fa:

@tomavana 1958 1972 1975 1992 1995 1998 2007 puis 2010, le #referendum du jour sera le 8e de #Madagascar http://bit.ly/amWDh7 re: http://ff.im/tS56G

@tomavana 1958 1972 1975 1992 1995 1998 2007 dia izao 2010, ny fitsapan-kevibahoaka androany izany no faha-8 an'i  #Madagascar http://bit.ly/amWDh7 re: http://ff.im/tS56G

Sahabo ho Malagasy 8 tapitrisa no nasaina handray anjara amin'ny fifidianana. Niantso ny olona tsy hifidy kosa ireo antoko mpanohitra, ambaran'izy ireo fa lalana ahafahan'i Rajoelina mifikitra eo amin'ny fitondrana maharitraritra kokoa ity fifidianana ity.

@AngloMalagasy: Coup attempt ‘unsurprising as referendum is last chance 2challenge Rajoelina’s right 2power’ http://da2.me/5N

@AngloMalagasy: tetika fanongam-panjakana amin'ny fiafarana efa ampoizina toy ny fitsapan-kevim-bahoaka rahateo dia fara-ala-nenina hanoherana an-dRajoelina izay handrombaka ny fahefana http://da2.me/5N

Nilamina ireo arabe manerana an'Antananarivo ny harivan'io andro io, fa tany Ivato kosa no nanambaran'ny lieutenant-colonel Charles Andrianasoavina sy andia-miaramila vitsivitsy namany ny fiforonan'ny “Komity miaramila hoa an'ny fanavotam-pirenena” izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitondrana any Madagasikara : “Rava manomboka izao ny andrim-panjakana rehetra misy ary ny Komity miaramila ho fanavotam-pirenena no mitantana vonjimaika ny raharaha-mpirenena”
Ary satria naharitra hateloana izany tetika fanongam-panjakana izany dia feno fanahiana ihany ireo olona nipetraka teny imanodidina (ndlr. ny toby miaramila), eo am-piandrasana izay “ipoahany”. Zara fa misy loharanom-baovao.

@saveoursmile images des mutins de coup d’état à #madagascar via tvplus sur http://bit.ly/bfRbhY

@saveoursmile sarin'ireo miaramila izay mandray anjara amin'ny fanongam-panjakana any #madagascar nampitain'i tvplus ato http://bit.ly/bfRbhY

@chdsandeep Madagascar: Appeal to the mutiny on the constitutional referendum: A group of officers said… http://goo.gl/fb/AFIdv

@chdsandeep Madagasiikara: Antso hanoherana ny fitsapan-kevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana: Andia-manamboninahitra no nanambara fa… http://goo.gl/fb/AFIdv

@salivates #sp Coup Attempt by Military Is Reported in Madagascar: Military officers in Madagascar, including some who had…

@salivates #sp Fikasana fanonganam-panjakana kasain'ny miaramila atao any Madagasikara: Manamboninahitry ny tafika any Madagasikara, izay ahitana sasantsasany amin'ireo izay efa…

@tomavana 2y of constant rumors of coups & even occasional attempt RT @malagasy RT @Twtimes Coup Attempt Reported in #Madagascar http://nyti.ms/chTs1m

@tomavana taona roa tsy ankijanona izay nielezan'ny tsahom-panonganam-panjakana ary indraindray aza nisian'izany mihitsy RT @malagasy RT @Twtimes Tatitra tetika fanonganam-panjakana any #Madagascar http://nyti.ms/chTs1m

@CHALCHIHUITES Rebel troops claim Madagascar government suspended (AFP)

@CHALCHIHUITES Ambaran'ireo andia-miaramila mpikomy fa tsy manam-pahefana intsony ny governemantan-i Madagasikara (AFP)

Manolo-bodorindrina ny seranam-piaramanidina (ndlr. Ivato ao Antananarivo) ny toby miaramila (BANI – Base Aéro-Navale d’Ivato) izay ieren'ireto mpikomy. Nanapoaka setroka mandatsa-dranomaso ireo mpitandron'ny filaminana hanapariahana ireo mpirotaka izay nandoro sakantsakan-dàlana akaikin'ny toby miaramila, anefa tsy niditra izany toby izany ry zareo. Pi-tsary nalain'i Jentilisa:

@jentilisa #madagascar sary hafa indray! http://jentilisa.blaogy.com/post/122/7556

Nambaran-dRajoelina fa “handray ny andraikiny ny governemanta ary handray fepetra”. Ny Praiministra Vital Camille kosa dia niantso ireo mpikomy “mba hanaja ny baiko sy ny sata mifehy azy sy ny maha-matihanina azy…nikasa na hanongam-panjakana izy ireo … mandrak'ankehitriny anefa dia … ambany fanaraha-maso tanteraka ny zavatra rehetra ankehitriny”

@VOAAfrica: Madagascar’s Rajoelina Vows Not to Resign http://bit.ly/bzFfNC

@VOAAfrica: Nanambara ny faniriany tsy hiala i Rajoelina avy any Madagasikara http://bit.ly/bzFfNC

@nbiga MADAGASCAR : Le Premier ministre déclare la situation « sous contrôle » après la … http://goo.gl/fb/th35P

@nbiga Madagasikara : Ambaran'ny Praiministra fa « ambany fanaraha-maso tanteraka » ny zavatra rehetra… http://goo.gl/fb/th35P

@tomavana l’avenir nous dira si c’était qu’un pseudo-coup …déjà un succès si un des buts était d’occulter referendum constitutionnel à #Madagascar [fr]

@tomavana ny hoavy no hanambara amintsika raha sarisarina fanonganam-panjakana iny …nahomby sahady raha isan'ny tetika ny hanakona ny fitsapan-kevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana any #Madagascar

Mandritra izany fotoana izany dia mi-tweet mikasika ny fitsapan-kevim-bahoaka ny olona

@malagasy: When was the last time a no vote won in #Madagascar ? …Oh yeah, NEVER

@malagasy: Oviana moa no fotoana nandresen'ny tsia farany tany #Madagascar ? …Io indrindra, TSY MBOLA NISY

@Heryr: Indice du risque terroriste selon Maplecroft, #Madagascar est dans la zone de risque faible http://goo.gl/11fhq [fr]

@Heryr: Tahan'ny fanahiana hisehoan'ny Fampihorohoroana apariaky Maplecroft, #Madagascar dia heverina ho tsy ahiana firy http://goo.gl/11fhq

@tomavana [referendum #Madagascar ] Antananarivo semble être calme selon témoignage de @falyfamalagasy @news2dago et @jentilisa http://bit.ly/96hVM9 [fr]

@tomavana [fitsapan-kevim-bahoaka #Madagascar ] toa mandry ny tany any Antananarivo arak'izay ambaran-ndry @falyfamalagasy sy @news2dago ary@jentilisa http://bit.ly/96hVM9

Tsy ampy hanarian'ny sasany ny vazivazy zary tenany izany

@dadamanga: #photo « a voting day for adults but a beach day for kids! 😀 » http://fb.me/Oovazl8F

@dadamanga: #photo « androm-pifidianana hoan'ny olondehibe fa filalovana amorontsiraka hoan'ireo ankizy kosa! 😀 » http://fb.me/Oovazl8F

@Metisgasy: Un jour de repos, ca ne fait de mal à personne. Vive le referendum. #Madagascar

@Metisgasy: Andro filantsasatra, tsy mbola hita izay maharatsy izany. Ho ela velona anie ny fitsapan-kevim-bahoaka.#Madagascar

Ny sasany indray mandrohy, amin'ny alalan'ny tweet, any amin'ny blaoginy izay mirakitra lahatsoratra momba ny fitsapan-kevim-bahoaka:

@saveoursmile Témoignage d’un citoyen lambda sur le referendum de ce jour à #Madagascar http://bit.ly/bQlr79

@saveoursmile Fijoroana vavolombelon'ny olontsotra iray mikasika ny fitsapan-kevim-bahoaka izay notanterahina androany aty #Madagascar http://bit.ly/bQlr79

Ny hafa indray dia manapariaka izay heviny fa tsy mampiova ny filaminana mikasika ny serasera sy fizahantany any Madagasikara, ny fisiany na tsy fisian'izany fikasana hanonganam-panjakana izany:

@Yektasays: @lonelyplanet where to stay in Antananarivo? Any suggestion?

@Yektasays: @lonelyplanet aiza kay no mba tsara ipetrahana ao Antananarivo? Misy sosokevitra ve?

@Yektasays: flying to the capital of #Madagascar in an hour, got @lonelyplanet 2007, no clue where to stay yet re: http://ff.im/tkZuI

@Yektasays: misidina hoa any amin'ny renivohitry #Madagascar ao anatin'ny ora iray, eo am-pelatanako ny boky fizahantany @lonelyplanet vita tonta tamin'ny taona 2007, tsy mbola fantatro mihitsy ankehitriny izay toerana hivantanako re: http://ff.im/tkZuI

@Yektasays: … #Madagascar is fantastic, we think here is similar to Bolivia ,more fun.. re: http://ff.im/tkZuI

@Yektasays: … mahatsikaiky izany atao hoe #Madagascar, heverinay fa mitovitovy amin'i Bolivia, ahitana fahafinaretana kokoa e.. re: http://ff.im/tkZuI

Rehefa nanomboka ny fanafihana ny toby izay nieren'ireo mpikomy, izao no fitatitr'ireo:

@streetrover In sum, the moramora #coup hasn’t failed yet. It’s well & alive. Rajoelina & Co are now desperate. Who will rescue them again?

@streetrover Raha aravona, dia tsy azo atao mihitsy hoe lamokany ankehitriny ilay fanongam-panjakana moramora. Tena mbola velombolo tsara izy. Mamoy fo ankehitriny ry Rajoelina sy ny tariny. Ka iza indray ary no hamonjy azy ireo amin'ity indray mitoraka ity?

@madatribune #Madagascar : le ministère des forces armées demande aux civils d’évacuer la base Bani d’Ivato et les alentours [fr]

@madatribune #Madagascar : iangavian'ny Ministeran'ny foloalindahy ireo olontsotra (ndlr. izay rehetra tsy miaramila) mba handao ny toby BANI sy ny manodidina azy ireo

@falyfamalagasy #Madagascar : Les pourparlers « continueraient » mais l’évacuation « serait » du au fait d’un éventuel débordement au… http://ff.im/u0Ssr [fr]

@falyfamalagasy #Madagascar : toa hoe « mbola mitohy » ny ezaka dinika (ndlr. amin'ireo mpikomy) saingy ny fanalavirana ireo olontsotra dia « tahotry » izay mety ho firongatry ny vahoaka… http://ff.im/u0Ssr

@falyfamalagasy Le CEMGAM est entré dans la Base BANI il y a 15 minutes pour continuer les pourparlers, rien pour l’instant #Madagascar [fr]

@falyfamalagasy Niditra ny toby BANI efa ho 15min mba hidinika ny CEMGAM (ndlr. lehiben'ny Etamazaoron'ny foloalindahy), fa tsy mbola misy vokany hatramin'izao #Madagascar

@topmada #madagascar La HAT « putschistes en mars 2009 » embourbée et contrainte de négocier. Lire ici http://bit.ly/a0Ab8c [fr]

@topmada #madagascar Ny FAT izay « mpanongam-panjakana tamin'ny Martsa 2009 » indray izao no sahirantsaina sy voatery hikatsaka fifanarahana. Vakio ato http://bit.ly/a0Ab8c

@topmada #madagascar Les #USA pour une transition neutre, condamnent toutes actions de forces que ce soit pour s’emparer ou se maintenir au pouvoir

@topmada #madagascar Tetezamita marimaritra iraisana ihany hono no ho eken'ny #USA, melohiny izay herisetra rehetra na handrombahana fitondrana izany na hifikirana aminy.

Napariaky ny fampahalalam-baovao « The Times of Madagascar » ny Fanambarana nataon'ny fitondrana Amerikana manoloana ny zava-mitranga any Madagasikara

@madatribune #madagascar Ambiance toujours tendue à Ivato (écoles et commerces fermés), mais l’heure reste à la négociation. [fr]

@madatribune #madagascar Mbola tena henjana ny raharaha any Ivato (sekoly sy toeram-pivarotana mikatona), anefa dia fikarohana fifanarahana aloha izao no mbola resaka.

@falyfamalagasy RT @madatribune: #madagascar Le chef d’État-major a négocié pendant deux heures. Pas de déclaration à la sortie (vers 12h30).

@falyfamalagasy RT @madatribune: #madagascar Naharitra adiny roa ny dinika izay nataon'ny lehiben'ny Etamazaoron'ny foloalindahy. Tsy nanao fanambarana izy rehefa nivoaka (tokony ho tamin'ny 12:30 ora any ho any).

@falyfamalagasy #Madagascar : si c’est un pseudo-putsh pour légitimer la HAT auprès de la CI ça risque de marcher, mais il ne faut pas jouer avec le feu !

@falyfamalagasy #Madagascar : mety mahomby ihany raha toa ka sarisarina fanonganam-panjakana natao mba ahazahoan'ny FAT fankatoavana avy amin'ny fianakaviambe eran-tany, tsy tokony hilalao amin'ny afo ihany anefa !

@topmada Statuquo des négociations à #madagascar. Les militaires refusent pour le moment tout ordre d’assaut contre leurs frères d’armes

@topmada tsy misy fiovana ny fikarohana fifanarahana any #madagascar. Ny tafika ankehitriny dia mandà ny baiko nomena azy mba hanafika ireo rahalahiny foloalindahy (ndlr. mpikomy)

@tomavana appel du CEMGAM aux militaires: ‘apaisement & continuer sur la voie négociation’ #Madagascar http://bit.ly/c8oBFr re: http://ff.im [fr]

@tomavana antson'ny CEMGAM ho amin'ireo foloalindahy: ‘aoka samy ho tony ary koa mitohy ny làlana fikarohana fifanarahana’ #Madagascar http://bit.ly/c8oBFr re: http://ff.im [fr]

@rovamanga « Déclaration du Cemgam, le Gal Ndrianarijaona André » http://0z.fr/cxRVV

@rovamanga « Fanambaran'ny Cemgam, ny Jeneraly Ndrianarijaona André » http://0z.fr/cxRVV

@topmada #madagascar Assaut avorté, signe d’un vrai début de réconciliation au sein de l’armée ? disqualifiant d’office la HAT http://bit.ly/cfpaWr [fr]

@topmada #madagascar Moa ve ny fanafihana lamokany dia porofon'ny fiatombohan'ny famerenam-pihavanana anivon'ny samy miaramila? manao ankilabao avy hatrany ny FAT http://bit.ly/cfpaWr

@topmada #madagascar Andry Rajoelina refuse la réconciliation entamée par l’armée. Réconciliation ou division des malgaches son choix est fait

@topmada #madagascar Mandà ny famerenam-pihavanana natomboky ny tafika i Andry Rajoelina. Fampihavanana ve sa Fisaraham-bazan'ny vahoaka Malagasy, efa vita ny azy ny safidy

@tananews Le CEMGAM Ndrianarijaona André serait sur le point d’être remercié. Un mutin de plus en perspective qui va gonfler les rangs de la BANI ?

@tananews toa hoe eo an-dalam-pandroahana hono ny CEMGAM Ndrianarijaona Andre. Miaramila hafa afaka hanampy ireo (ndlr. mpikomy) eny amin'ny toby BANI?

@jentilisa It’ll be over for the FAT if CEMGAM is dismissed. Fatal error if CEMGAM is dismissed. src #tananews #madagascar

@jentilisa Vita hatreo ny an'ny FAT raha voaroaka ny CEMGAM. Tena hadisoana mahafaty raha voaroaka ny CEMGAM . src #tananews #madagascar

@topmada #madagascar L’ordre d’assaut du CSMP (BANI) à Ivato par le FIS et le DSP a été donné par Andry Rajoelina

@topmada #madagascar Nomen'i Andry Rajoelina an'ny FIS sy ny DSP ny didy hanafihana ny CSMP (BANI) eny Ivato

@news2dago Reading: « Un fort dispositif des forces de l’ordre vient d’arriver aux abords du BANI Ivato. » ( http://twitthis.com/no5yi8)

@news2dago eo am-pamakiana: « fampitaovana fitandroam-pilaminana henjana no vao tonga any amin'ny faritra manamorona ny BANI Ivato. « ( http://twitthis.com/no5yi8)

@jentilisa Raikitra ny an-kitifitra. Echanges de tirs dans l’enceinte du camp BANI Ivato src #orangemadagascar #madagascar

@jentilisa Raikitra ny an-kitifitra. Fifampitifirana ao anatin'ny toby BANI Ivato. loharano nanovozana: #orangemadagascar #madagascar

@tomavana ‘accalmie après échanges de tirs au BANI Ivato’ Antananarivo #Madagascarhttp://bit.ly/c8oBFr à suivre sur orange.mg

@tomavana ‘fitsaharana taorian'ny tifitifitra tao amin'ny BANI Ivato’ Antananarivo #Madagascar http://bit.ly/c8oBFr azonao arahina ao amin'ny orange.mg

@falyfamalagasy #Madagascar (sourge orange.mg) 16H50 : Accalmie au BANI Ivato, les tirs ont cessé. Les forces spéciales ont pénétré… http://ff.im/u53zz

@falyfamalagasy #Madagascar (loharano nanovozana: orange.mg) 16H50 : fitsaharana ao amin'ny BANI Ivato, nitsahatra ny poa-basy. Niditra ny toby ireo Miaramila Avo Lenta… http://ff.im/u53zz

@thierry_ratsiz RT @BreakingNews: Gunshots heard after security forces in #Madagascar enter rebel barracks – Reuters

@thierry_ratsiz RT @BreakingNews: Poa-basy re taorian'ny fidiran'ireo ireo Miaramila Avo Lenta ny tobin'ireo mpikomy any #Madagascar – Reuters

@tomavana ‘Gunshots has ceased before the special forces anter rebel barrack’ then exchange of gunfire again http://bit.ly/buIf1H src orange.mg [fr]

@tomavana ‘Nitsahatra aloha ireo poa-basy, niditra ny toby ireo Miaramila Avo Lenta’ dia vao nandrenesana poa-basy re indray http://bit.ly/buIf1H loharano nanovozana: orange.mg [fr]

@falyfamalagasy RT @tomavana: [assaut à la BANI Ivato #Madagascar ] ‘général Noel Rakotonandrasana et qq officiers se seraient rendus’ src orange.mg

@falyfamalagasy RT @tomavana: [fanafihana ny BANI Ivato #Madagascar ] ‘ambara fa nitolotena ny jeneraly Rakotonandrasana Noel sy manamboninahitra vitsivitsy’ loharano nanovozana:orange.mg

@avylavitra #madagascar La destination inconnue pour ces officiers rebelles. Ils seront repartis dans différentes prisons.

@avylavitra #madagascar Toerana tsy fantatra no itondrana ireo manamboninahitra mpikomy (ndlr. voasambotra). Haparitaka any amin'ny fonja samihafa izy ireo raha hogadraina.

@tomavana [opération de com rondement menée] #Madagascar ‘La vie reprend son cours normal aux abords du BANI’ conclut orange.mg

@tomavana [tetika fampitam-baovao matipaika sy mahomby] #Madagascar ‘miverina amin'ny laoniny ny fiainana manodidina ny Bani’ araky ny famehezan'ny orange.mg

@news2dago #Madagascar Fin de l’épisode

@news2dago #Madagascar Tapitra hatreo ny tantara androany

@avylavitra #madagascar BANI Résumé: début des hostilités vers 15h 50 par FIS/Lylison, environ 30 rebl se sont rendu 17h30, aucune perte de vie humaine [fr]

@avylavitra #madagascar Raha aravona: fiandohan'ny fifanoherana izay notarihin'iFIS/Lylison sahabo ho tamin'ny 3:50 ora tolakandro tany ho any, mpikomy sahabo ho 30 no nitolotena tamin'ny 5:30 ora hariva, tsy misy aina nafoy
Ireo mpanoratra Global Voices Mialy Andriamanjara sy Paula Goes dia nanampy tamin'ny fandrafetana ity lahatsoratra ity.

2 hevitra

Hiresaka koa

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.