Korea Atsimo: Naato ny fitakiana ny mombamomba izay hiserasera

Any Korea Atsimo , voasakana tamin'ny ora farany noho ny fanoheran'ny vahoaka ny fifampiraharahana azo hamoahana ny mombamomba ny olona maro. Nahatsapa ny olona tamin'ny ankapobeny fa lasa lavitra loatra ny fikasan'ny vavahadin-tserasera iray hanangona ny mombamomba ny tsirairay tsy tiany hiely.

Ny maha-samihafa ny Google amin'ny valan-tserasera Koreana ohatra dia noho ianao mila mameno ireo mombamomba anao sy marina rehefa hiditra mpikambana. Raha ny mikasika an'i Naver, Daum sy ireo tranonkala hafa malaza indray, dia tsy maintsy ilaina aloha amin'ny dingana voalohany ny anaranao feno sy ny laharan'ny kara-piantohanao ara-tsosialy. Aorian'ny nanoratanao ireo zavatra roa ireo, hamarinin'ny rindram-baikom-piarovana hamantarana raha ianao tokoa io. Avy eo, mila manoratra ny mombamomba anao ianao amin'ny famenoana banga maromaro ametrahanao ny adiresinao, ny laharan'ny findainao, ary indraindray ny asanao.

Nate.com dia vavahadin'ny tranonkala lehibe Koreana Tatsimo novolavolain'ny SK Telecom sady tompon'i Cyworld, Facebook-n'ny Koreana . Tamin'ny herinandro lasa, nanao dingana lehibe izy nanangona ny adiresy MAC'nireo mpikambana ao aminy sy ny anaran'ny solosain'izy ireo. Niatrika ny fanoheran'ny olona izany ry zareo tao anatin'iray andro ka niverin-dalana.

Mailaka avy amin'i Nate, milaza fa hanangona ny adiresy MAC izy.

ny laharana MAC , na ny adiresy Mac no famantarana tokana nomena ireo mpampiasa tambajotra na ireo karatra interface-n'ny tambajotra(NICs) matetika avy amin'ny mpanamboatra azy . Tsy toy ny adiresy IP izay azo ovaovaina indraindray izy, amin'ny Mac, afaka fantarinao mora foana ny mombamomba ny solosaina. Ho an'ny olon-tsotra, miasa ho toy ny laharan'ny kara-piantohana ara-tsosialin'ny solosaina ny adiresy MAC nomena azy .

Manazava i Nate fa ho amin'ny fiarovana fotsiny ihany ny hetsika ataony amin'ny fanangonana ireo mombamomba ny olon-tsotra, araka ny voasoratra ao amin'ny taratasy misy ny fanazavana’ mba hisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tranonkala amin'ireo mpikambana ratsy saina ary hanakanana ny fampiasana tsy nahazoan-dalana ny tranokala’ . Raha tsy manaiky ny politika vaovao ny mpikambana, dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manakatona ny kaontiny Nate izy. Nitroatra niaraka tamin'ny kiana ireo mpampiasa aterineto, fa fangalarana ny mombamomba anao tsotra izao izany, na farafaharatsiny lalana mankany amin'ny fangalarana ny mombamomba manokana ny olon-drehetra, raha vao nalefa tany amin'ireo mpikambana ireo mailaka . Maro no nandrahona ny orinasa fa hoesoriny ny Nate-ny sy ireo kaontiny Cyworld.

Manakiana ny mpitoraka bilaogy Kotone fa mahatezitra ny olona ny karazana hetsika toy izao ary manely ny ahiahy fa mety ampiasain'ny herin'ny governemanta hanoherany ny vahoakany izany mombamomba azy izany. Maneho ny hadisoana lehibe iray nataon'ny tompon'ny tranonkala SK iray hafa tamin'ny herinandro voalohan'ny volana Jolay ihany koa ny mpitoraka bilaogy. Nanokatra tsy nahy ny lalana amin'ireo bilaogy rehetra ho an'ny olon-drehetra tao anatin'ny 21 minitra ny tranonkala Egloos , ary nanome fahefana ny rehetra ny hanoratra, ny hitsara, ary hamafa izay tao anatin'ny bilaogin'ny hafa na dia tsy misoratra anarana hiditra ao anatiny akory aza .

SK커뮤니케이션즈가 네이트의 개인정보취급방침을 변경하면서 MAC 주소와 컴퓨터 이름도 수집한다는군요. 어쩌면 정부를 …(비판하는) 베플을 올린 사람의 신원과 거주지를 특정할 수 있는 정보를 요구받을 때에 쓴다거나…참고로 같은 SK 소속의 이글루스는 최근에 이용자 권한을 30분간 무한개방(?)하는 사고를 낸 적도 있기 때문에 불안감이 급증하는군요. 후덜덜.

Nilaza ny serasera SK fa ovain'izy ireo ny politika manokan'i Nate amin'ny fanangonana ny adiresy MAC sy ny anaran'ny solosaina. Mety ampiasaina hahitana ireo kiana nolazain'ny governemanta angamba ireo vaovao mikasika ny mombamomba ny tsirairay sy ny toerana ahitana ny olona tsirairay …FYI, Nanao hadisoana goavana vao haingana ihany koa ny tranonkala Egloos izay samy eo ambanin'ny fitantanan'ny vondrona SK , raha nanome ny sata maha-tompo ho an'ny tsirairay, nandritry ny 30 minitra. Noho izany, tsy mampahazo aina ahy mihitsy ity hetsika ity ary mampangotsoka ahy.

Misy tsipika manify manasaraka ny fangatahana fanampim-panazavana ho an'ny fiarovana sy ny famelana ny mombamomba anao tsy feno noho ny antony manokana. Antsoin'ny mpitoraka bilaogy DLSH 1601 hoe antsy roa lela ity zava-manahirana ity, ary alahany ireo zavatra tsara sy ratsy amin'ity hetsika ity. Taty aoriana, milaza ny mpitoraka bilaogy fa raha natao ho an'ny fisoratana fotsiny no nanaovan'i Nate izany, mety ho azo ekena ihany , nefa mila fantany ihany koa ny zava-doza mety hitranga hoentin'izany .

MAC 주소와 컴퓨터 이름을 갖고 있으면, 해당 PC 위치를 정확히 잡아낼 수 있다. 이는 양날의 칼이다. 좋게 보면, 이같은 정책은 사이버 범죄를 예방하고 사후 검거율도 높일 수 있다. 메신저 피싱 범죄를 모의하는 사람이 미리 겁먹고 사전 시도를 못하는 효과를 주게 된다. 은행이나 으슥한 골목에 CCTV를 달아두는 것과 비슷한 이치다.

Miaraka amin'ny adiresy MAC sy ny anaran'ny solosaina, afaka mahita ny toerana marina misy ny solosaina ianao. Mitovy amin'ny asan'ny antsy roa lela , izany vaovao izany. Raha jerena amin'ny lafiny tsara, afaka manampy amin'ny fisorohana ny heloka be vava amin'ny aterineto izany ary mampahomby kokoa ny tahan'ny. Ary mety hampatahotra ireo olona miara-miasa amin'ireo mpanao ratsy misoloky izany . Mitovy fiasa amin'ny fametrahana ny CCTV amin'ny lala-maizina sy amin'ireo banky izany .

반대로, MAC 주소가 든 서버를 누군가 해킹할 경우 위험도 그만큼 커진다. MAC 주소를 알면 해당 PC 이용자 온라인 행적을 시간대별로 파악할 수 있기 때문이다. 이런 식으로 MAC 주소를 빼가는 프로그램이 인터넷으로 은밀히 떠도는 것도 공공연한 비밀이다. 실제로 2008년께 금융권이 MAC 주소를 수집한다는 사실이 알려지며 개인정보 유출 위험에 대한 논란이 벌어지기도 했다.

Etsy andaniny, raha misy mahafantatra ny adiresy MACn'ny solosaina, (miankina amin'ny hoe iza ilay ‘olona’ mahafantatra ) mety ho lehibebe kokoa ny loza mety hitranga. Miaraka amin'ny adiresy MAC, afaka manaraka tsara ireo zavatra ataon'ireo mpampiasa ny solosaina ianao ( ohatra) mandritra ny adiny iray. Tsiambaratelo fantatry ny rehetra izany fa miriorio tsy ara-dalàna amin'ny aterineto ireo logiciel izay mangalatra ireo adiresy MAC . Raha ny marina, tamin'ny taona 2008, niseho ny olana goavana mikasika ny toe-draharaha mampiahiahy izay nahitana ireo mombamomba manokana ny olon-tsotra raha nambara ampahibemaso fa misy ireo rafi-pitantana ara-bola sasany izay manangona ny adiresy MAC.

Nanohy nanakiana ihany ny mpitoraka bilaogy fa tsy ity ihany no vahaolana tokana ampiharin'ny orinasa Koreana .

이번 논란으로 네이트온은 숙제를 떠안았다. 정보보호 강화와 이용자 사생활 침해 위협 사이에서 어떡하면 지혜로운 해법을 내놓을 수 있을까. 이는 비단 네이트온에 국한된 문제만은 아니다. 인스턴트 메신저를 제공하는 마이크로소프트, 야후 등도 현명한 줄다리기를 해야 할 시점이다. 해묵고도 어려운 문제지만, 한 가지는 확실하다. 칼은 결국 쓰는 자 의지에 따라 용도가 달라진다는.

Tamin'ity tranga ity, nahazo andraikitra mikasika ny fandanjana izany ny Nate On( rindram-baiko mpandefa hafatra tsindraindray ) ary hanome paik'ady matotra eo amin'ny fiarovana sy ny fandrahonana ny mombamomba ny olon-tsotra manokana. Tsy i Nate ihany no tokony handinika izany zava-misy izany. Mila manatsara ny asany ao anatin'ireo zava-tsoa roa ireo ny Microsoft sy Yahoo izay manome tolotra hafatra tsindraindray . Vahaolana antitra sy sarotra izany, zavatra iray anefa no tsara, afaka ampiasaina amin'ny fomba hafa mihitsy ny antsy araka izay itiavan'ny tompony azy .

Manakiana ny mpitoraka bilaogy Darkel fa miteny ho an'ny fironana manara-tsisiny amin'ireo orinasa Koreana izay manamaivana ny momamomba manokana olon-tsotra ity zava-doza tokana nitranga  ity .

적잖은 커뮤니티들이 가입시 이름, 주민등록번호, 집 주소와 휴대폰 번호에 직업 등을 아무렇지도 않게 요구한다는 것을 생각하면 정말 그야 말로 넷상에서 가져갈 수 있는 모든 개인정보를 공짜로 아무렇지도 않게 쪽쪽 빨아드시겠다는 심보다…대체 인터넷으로 메일을 이용하고, 메신저를 이용하며, 카페-혹은 클럽-에 가입하는데 집주소와 직업이 필요한 이유는 무엇일까?…이전부터 자주 이야기했지만 최근 넷상에서는 개인정보를 너무도 아무렇지 않게 취급하는 경향이 높아지고 있다. ID와 비밀번호만이 지켜야 할 정보는 아니다… 사실 대부분의 사이트에서 개인정보를 수집하는 목적은 ‘본인확인'보다는 광고메일과 스팸문자를 보내기 위한 것일 가능성이 높다. 광고를 의뢰한 개인이나 단체에는 제공되지 않는다 하더라도 소위 말하는 ‘스팸'들은 이것 때문에 발생하는 경향이 높다. 모 사이트에 가입한 이후 스팸이 늘었어요. 라는 경험을 해본 사람이 많다.

Tsy vitsy ny valan-tserasera no manontany ny anaran'ny olona, ny laharan'ny kara-piantohana ara-tsosialy, ny laharan'ny telefaonina, ny finday sy ny asa atao nefa tsy miraharaha izany. Sahala amin'ny hoe afaka ny hihinana amin'ireo mombamomba ny tsirairay izay hita ao amin'ny tranonkala nefa tsy andoavam-bola izy ireo… Fa maninona ny olona no te hahalala ny adiresinao sy ny asanao nefa mailaka, tolotra hafatra ary miditra amin'ny trano fanaovana aterineto na klioba fotsiny no tianao atao ? Nahare feo miely imbetsaka izahay mikasika ity vahaolana ity fa niha-nahazo vahana ny fironana amin'ny fanesorana ny manangona mombamomba manokana ny olon-tsotra. Tsy famantarana ny tsirairay fotsiny sy ny teny fidirana izay mahatonga ny fiarovana izany … Mino mihitsy aho fa ny handefa spam no tena tanjon'ny fanangonana ny mombamomba ny tena manokana amin'ny ankabeazan'ireo tranonkala, rehefa tsy dia misy antony ny fanamarinana ny famantarana anao. Mahazo spam amin'ny alalan'io lalana io foana isika na dia tsy lasan'ny olona hafa sy ireo vondrona hafa aza ireo mombamomba ny tena araka ny ambaran'ireo politikan'ny tranonkala mikasika ny mombamomba ny tena manokana . Betsaka ireo olona nahita fahamaroana ahazoana spam raha niditra mpikambana amin'ireo tranonkala sasantsasany .

Nampian'ilay mpitoraka bilaogy fa manomboka lasa toy ny fandaharana fahitalavitra mitovy amin'ny “Truman show” itrangana famoahana tsy nahy matetika ny mombamomba manokana olon-tsotra sy ny fisiana fakantsary mpanaramaso amin'ny toerana maro.

개인정보는 자의 반 타의반으로 공중에 떠돈다. 아동, 청소년 대상 성범죄자의 신상정보’ 사이트는 개장 하루만에 다운 됐다. 조금만 시간이 지나면 넷상에는 인증받지 않아도 볼 수 있도록 떠돌 것이다. 범죄자의 인권에 대해 논할 생각은 없지만 한번 오픈된 정보는 숨길 수 없다. 범죄의 증거로서 각광받고 있는 CCTV는 점차 설치 장소가 늘어나고 있다. 심지어 충북도는 도내 초,중고,특수학교 등 483곳 모든 학교에 CCTV 감시체제를 구축한 뒤 실시간 모니터링이 가능하도록 책임자를 지정,운영할 계획이다. 이미 우리가 하루에 만나는 CCTV는 트루먼 쇼를 연상시킬 만큼 많다.

Mihazohazo eny amin'ny rivotra ireo mombamomba manokana olon-tsotra a, ny antsasany te hanao zavatra, ny antsasany tsy mazoto. Tsy tafasokatra noho ny fifanotofana hijery ny mpanao ratsy indrindra tamin'ny ankizy ny tranonkalan'ny governemanta vantany vao nisokatra. Niloka aho, andro vitsy taty aoriana fa hiparitaka manerana ny aterineto hovakian'ny besinimaro tsy mila fahazoan-dalana ny mombamomba ireo mpanao ratsy. Tsy te-hiresaka be loatra mikasika ny zon'olombelona ho an'ny jiolahy mpamono olona aho, fa zavatra iray no tokony ho tsaroana dia raha vao mivoaka ny mombamomba ny olona iray, tsy misy fomba intsony hamerenana azy ho tsiambaratelo indray . Maro ny olona faly tamin'ny fampidirana fakantsary mpanaramaso mba ho porofon-keloka amin'ny raharaha maro ary fakantsary mpanaramaso betsaka no napetraka amin'ny toerana maro . Ny faritanin'i Choonchung manokana dia nikasa hametraka fakantsary mpanaramaso amin'ny ambaratongam-pianarana rehetra miisa 483 ary mikasa hametraka olona manokana hanaramaso eo noho eo amin'ny alalan'ny fampiasana ireny fakantsary mpanara-maso ireny. Maro dia maro tokoa ny fakantsary mpanaramaso amin'ny fiainantsika ka manjary hahatsiarovana ny Truman show.

Na zava-misy ahatsiarovana ny “Truman” na tsia, mbola maro ireo Koreana no manontany tena hoe avy aiza no ahazoan'izy ireo isan'andro ireo spam amin'ireo mailaka sy amin'ny finday. Tsy azonao omena tsiny izy ireo raha hiahiahy ireo orinasa lehibe ho mampiely an-tsokosoko ny mombamomba azy manokana.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.