Afrika Atsimo : 67 minitram-piovana – Andro ho an'i Mandela

Nelson Mandela Loharano:www.ambassadors.net

Maro amin'ny olona no mahalala fa 27 ny isan'ny taona lanin'i Nelson Mandela tany am-ponjan'ny Nosy Robben any Afrika Atsimo. Ny tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona momba an'i Madiba (fiantso ahafantaran'ny olona azy am-pitiavana any Afrika Atsimo) kosa dia ny 67 taona laniny nanoherany ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fahantrana. Ho feno 92 taona androany alahady 18 jolay 2010 ity filohan'i Afrika Atsimo teo aloha ity. Tao anatin'izay 16 taona farany izay dia tamin-kafanam-po sy fahazotoana tokoa no nankalazan'ny Afrikana Tatsimo ny tsingerintaona nahaterahan'i Madiba. Tamin'ny 2002 kosa anefa dia nampiasain'i Nelson Mandela ho fanentanana amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA manerantany, 46664, ity andro iray ity.

Tamin'ny taona 2009, nampivoatra ilay lasa nalaza ho “Andro ho an'i Mandela” ny fahombiazan'ny fankalazana sy ny fanentanana 46664, andro iray hanokanan'ny mponina manerana izao tontolo izao 67 minitra hanaovana an'izao tontolo izao ho toerana mahatamàna kokoa ho an'ny rehetra. Manazava ny mpikarakara:

It was decided that there could be nothing more fitting than to celebrate Madiba’s birthday each year with a day dedicated to his life’s work and that of his charitable organisations and to ensure his legacy continues forever.

Tapaka ary ny hevitra fa tsy misy zavatra sahaza ankoatra ny fametrahana fankalazana isan-taona ny tsingerintaonan'ny Madiba ho fampahatsiarovana ny vitany nandritra ny fiainany sy ny fikambanana mpanao asa soa [nosahaniny] ary mba hitohy mandrakizay ny fiarovana ny lova napetrany.

Nanana ny akony tokoa ny fahombiazan'ny Andron'i Mandela tamin'ny 2009 tany Afrika Atsimo. Nalaza tokoa hany ka amin'ity taona 2010 ity no lasa andro Iraisampirenena ho an'i Nelson Mandela araka ny notaterin'i Joburg:

It will be the first Nelson Mandela International Day, as the United Nations passed a resolution on the day in November 2009, declaring 18 July an international day set aside for humanitarian activities. It is the first time the organisation has dedicated an international day to an individual, recognising him as a symbol of hope for those who are oppressed and marginalised.

Ity no ho andro Iraisampirenena voalohany ho an'i Mandela, araka ny tapaky ny Firenena Mikambana tamin'ny volana Novambra 2008, nanambara fa ho andro natokana hanaovana ny asa mahaolona ny andron'ny 18 jolay. Sambany ny Fifandaminana no nanokana andro iraisampirenena ho an'olo-tokana tahaka izao, hiaikena fa dindon'ny fanantenana ho an'ny voageja sy ny voahilikilika izy.

Na dia hankalazaina manerantany aza ity andro ity, dia any Madrid any Espaina kosa no nosafidiana ampahibemaso voalohany hanatontosana rindrankira hanamarihana ny andro iraisampirenena ho an'i Mandela, ka i BB King no nifanarahana hihira ao amin'io fotoana io.

Fa manana fandaharam-potoana hanatontosana rindrankira ihany koa ry zareo avy any New York. Mbola any amin'ity tanàna ity ihany, misy fampirantiana manandratra ny fiainana sy ny lovan'i Nelson Mandela napetraka ao amin'ny Grand Central Terminal  any New York ho fanomezam-boninahitra ny Andron'i Mandela 46664. Teny telo refy [3-D] mamirapiratra miisa enina milaza fihetsehana no asongadin'ny fampirantiana: asa, mihaino, mitarika, mampivondrona, mianatra ary ny miresaka. Mampiseho ny lakilen'ny hafatra ampitain'ny soatoavin'i Nelson Mandela ary manainga fanahy ny mpitsidika hanatanteraka asa ny litera fanombohan'ireo voambolana tsirairay avy ireo.

Mitatitra ny Nelson Mandela Foundation:

In Italy, the Firenze City Council, in conjunction with the Mandela Forum, have arranged for a video about Mr Mandela, the movie Invictus and Mandela Day, to be aired at the Mandela Forum as well as at an open air cinema in Florence. The Firenze City Council has committed to supporting Mandela Day and encourages all citizens of Florence to get involved in the global movement for good by signing a resolution in support of Mandela Day.

Nifanaraka ny komity mpanolontsainan'ny tanànan'i Firenze any Italia sy ny Mandela Forum handefa lahatsary momba an'Atoa Mandela, sarimihetsika Invictus ary ny Mandela Day, ao amin'ny Mandela Forum sy amina sarimihetsika ankalamanjana any Florence. Nanapa-kevitra moa ny mpanolotsainan'ny tanànan'i Firenze ny hanohana ny Andron'i Mandela sy hanaika ny mponina rehetra ao Florence handray anjara amin'ny hetsi-panasoavana manerantany amin'ny alalan'ny fanasoniavana ny fanohanana ny Andron'i Mandela.

Heno hatrany Cuba ny antson'i Mandela handray anjara :

The Foreign Relations Commission of the Cuban parliament agreed today in an extraordinary meeting to commemorate every July 18 as the International Day of Nelson Mandela.

Nifanaiky nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana androany ny Vaomieran'ny Fifandraisana Ivelany ao amin'ny Antenimiera Kiobàna fa hankalazaina isaky ny 18 jolay ny andro iraisam-pirenena ho an'i Nelson Mandela.

Noraisin'ny Afrika Tatsimo ho antso handaniana ny 67 minitra amin'ity andro ity izy io hanatsarana ny fiainana ao amin'ny firenena. Hotontosaina any amin'ny faritra tiany handaniany ny androny ao amin'ny firenena misy azy izany hetsika izany.

PastorMosaSono no manontany:

Who's joining us at Chris Hani Bara tomorrow @08h30 for the 67min Mandela Day clean up campaign?

Iza no hiara-dia aminay rahampitso @ 08h30 ao amin'ny Chris Hani Bara hanao asam-panadiovana mandritra ny 67min ho amin'ny Andron'i Mandela?

MuffinMegain indray manamafy:

We'll be celebrating Mandela Day on Sunday at Zoo Lake helping to clean up our community!

Hankalaza ny Andron'i Mandela ao amin'ny Zoo Lake izahay hanampy amin'ny fanadiovana ny tontolom-piaraha-moninay!

Mpamaham-bolongana iray ao amin'ny Bolongan'ny fanantenana no nanambara fa tsy tokony ho androm-pialan-tsasatra velively ny Andron'i Mandela:

Each of us can make a small difference and our collective efforts can truly change the world. Nelson Mandela Day is not a holiday – it is a day for all of us to all come together through action.

Help us to share Nelson Mandela’s vision of a better future for all, take action this weekend, and tell us about it on our Facebook Page. Need some inspiration? Our staff will be sharing their individual volunteer efforts for Nelson Mandela on Facebook as well, and here are 67 ideas on how to change the world.

Afa-mahavita zavatra miavaka kely ny tsirairay amintsika ka ny ezaka itambarantsika no tena afa-manova tokoa an'izao tontolo izao. Tsy androm-pialan-tsasatra ny Andron'i Mandela – fa andro iasantsika rehetra miaraka.

Andao hifanampy hizara ny vinan'i Nelson Mandela ho amin'ny ampitso tsaratsara kokoa, hiasa amin'ity faran'ny herinandro ity, ary hiresaka momba izany ao amin'ny takelaka Facebook antsika. Mila aingam-panahy ve? vonona hizara ny ezaka nataony ho an'i Nelson Mandela ao amin'ny Facebook ihany koa ny tsirairay amin'ny ekipanay, ary indreto ny hevitra 67 amin'ny hanovana izao tontolo izao.

Toy izao indray ny ataon'ny mpanofa tany [fermiers] any Stellenbosch, Afrika Atsimo, ny fankalazana ny andron'i Mandela:

Farm workers in have urged volunteers to spend 67 minutes with them on Sunday, in celebration of International Mandela Day.

The group “Women on Farms” has set aside a piece of land for unemployed female workers, giving them a chance to put food on the table.

The initiative aims to alleviate gender discrimination within the agricultural sector.

Nifandrisika hanapitra ny 67 minitra ho an'izay vonona ny mpanofa tany amin'ny alahady, ho fankalazana ny Andro iraisampirenen'i Mandela.

Nanokana sombintany ho an'ny vehivavy tsy manana asa ny “Vehivavy Mpanofa Tany”, mba hahazoan'ireo voatonona voalohany mitondra sakafo eo an-databany.

Ny tanjona moa dia ny hanalefahana ny fanavakavakana ara-pananahana eo amin'ny sehatrasa fambolena sy fiompiana.

Mpamaham-bolongana Tanzaniana, Simba Deo, no mampivoitra ny lanjan'ny fahafoizantena:

It in giving that we receive

In loving that we are loved

In sacrificing that others do sacrifice for us

Self sacrificing for others is key to improving peace, sustaining development, sustaining freedom and justice. The opposite would be seeking for personal glory. Whatever we do, we should do it because we believe in it and that it is for humanity and not for personal glory.

Amin'ny alalan'ny fanomezana no handraisana

Amin'ny fanolorana fitiavana no handraisana fitiavana

Amin'ny fahafoizantena no ahafoizan'ny hafa ny tenany ho antsika

Ny fahafoizantena ho an'ny hafa no lakilen'ny filaminana, fampandrosoana maharitra, fampivelarana ny fahafahana sy ny rariny. Ny mifanohitra amin'izany kosa moa dia mankamin'ny fitadiavana fanandratan-tena. Na inona na inona ataontsika dia ataontsika am-pinoana izany ary ho an'ny mpiara-bolona rehetra fa tsy ho amin'ny lazan'ny tena manokana.

Dorin sy ny Fokon'ny Bush Mpiady kosa mitaky antsika hanaja ny andron'i Mandela amin'ny alalan'ny fiarovana ny fiainan'ny bibidia sy ny tontolo iainana:

The amazing things Nelson Mandela has done reaches far beyond humans, as he has done many things for wildlife and the environment as well. Much like his dreams for human rights, Nelson Mandela has also dreamed of African wilderness being unified in peace across many countries. He once told National Geographic journalist, Peter Godwin, “I dream of an Africa which is in peace with itself…I dream of the realization of the unity of Africa, whereby its leaders combine in their efforts to solve the problems of this continent. I dream of our vast deserts, of our forests, of all our great wildernesses. We must never forget that it is our duty to protect this environment. Transfrontier parks are a way we can do just that.”

We recently brought you the story about his plan to save southern Africa’s elephants with the implementation of Elephant Corridors. It is through his involvement with his organization, the Peace Parks Foundation, along with Sir Richard Branson, Mike Humphries, and Virgin Unite that this dream will become a reality.

Tsy ho an'ny olombelona ihany fa mihoatra izany ny zavatra tena mahavariana vitan'i Nelson Mandela, satria maro ihany koa ny vitany ho an'ny fiainan'ny bibidia (biby tsy fiompy) sy ny tontolo iainana koa. Tahaka ny nofinofiny momba ny zon'olombelona ihany dia nanofinofy momba ny voary dia afrikana mivondrona ao anaty filaminana manerana ny firenena maro ihany koa izy. Hoy izy indray maka tamin'ny mpanao gazetin'ny National Geographic, Peter Godwin, “Nofiko ny mba hilaminan'i Afrika amin'ny tenany…Nofiko ny fahatontosan'ny fitambaran'i Afrika, ary manambatra ny heriny ny mpitondra ao aminy hamaha ny olan'ity kaontinanta ity. Nofiko ny fidadasiky ny tany hay, ny alantsika, ny halehiben'ny fiainana tsy nofehezin'olombelona. Tsy tokony adinoina velively fa andraikitsika ny miaro io tontolo iainana io. Ny fametrahana vala iraisana an-tsisintany (frontières) no lalana ahafahantsika manao izany.”

Efa nentinay ho anareo ny drafitrasany hiarovana ny Elefantan'ny faritra atsimon'i Afrika amin'ny alalan'ny fametrahana toerana manokana ho an'ny Elefanta. Amin'ny alalan'ny fidiran'ny fifandaminany an-tsehatra, ny Peace Parks Foundation, miaraka amin'ingahindriana Richard Branson, Mike Humphries, ary ny Virgin no hahatontosa izany nofinofiny izany hivaingana tokoa

Misy moa ny antsoina hoe “Mivoy bisikileta ho amin'ny andron'i Mandela” – vondrona mpanamory bisikileta (sy soavaly vy?) miisa 21 (miaraka amin'i Morgan Freeman) izay teo amin'ny andro fahaenina teny an-dalana manodidina ny tanànan'i Le Cap hiresadresaka momba ny Andron'i Mandela.

Raha mbola tsy resy lahatra ianao dia mba jereo kosa indray ary ity fanentanana ataon'ny Zokiolona (Mpitondra teo aloha maro) ity.

Hoy i Madiba tamin'ny fitsidihana iraisam-pirenena farany indrindra notontosainy tany Londres, Jona 2008:

It is time for the next generations to continue our struggle against social injustice and for the rights of humanity. It is in your hands.

Izao no fotoana ho an'ny taranaka ho avy hanohizana ny tolona hanoherana ny tsy rariny ara-piarahamonina sy ho amin'ny zon'ny olombelona rehetra kosa. Eo ampelatananareo izany.

2 hevitra

Hiresaka koa

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.