Ekoatora: Fitsapam-pahaizana atao amin'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-bahoaka

Isan'ny tanjona iray napetraky ny governemanta ankehitriny ny fanavaozana ny rafi-pampianarana eto Ekoatora, ary ankehitriny ho fanatanterahana izany dia manara-maso akaiky ny fahaiza-manaon'ireo mpampianatra amin'ny sekolim-bahoaka manerana  ny firenena izy. Ny sampana mpanatanteraka dia vao avy nandàny  lalàna  vaovao iray(.pdf doc) mangataka  ireo mpampianatra rehetra handalo fitsapam-pahaizana mandritry ny herinandron'ny  faha 25 Mey. Na eo  zaza izany, ny Fiombonam-bem-pirenen'ny mpampianatra [es] (UNE ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny Espaniôla) dia manohitra sy mihantsy mivantana ilay fanapahana amin'ny filazàna fa tsy mazava loatra ny maha-ara-dalàna na tsia ny fanaovana fitsapam-pahaizana toy izany. Ampahany kely dia kely raha ny isan-jaton'ireo mpampianatra mpikambana ao aminy no nandray anjara tamin'ilay fitsapam-pahaizana, ary dia mipoitra ankehitriny  ny fanontaniana hoe fomba ahoana no hahazoana antoka fa hahazo ny fampianarana mendrika sy sahaza azy,  avy amin'ireo mpanabe eto amin'ny firenena ireo kilonga.

Unionized teachers marching for a salary increase on the streets of Machala, province of El Oro, Ecuador. Photo used under permission by http://www.diariocorreo.com.ec

Ireo mpampianatra mivondrona manao diabe fitakiana fisondrotan-karama teny an-dàlamben'i  Machala, faritanin'i El Oro, Ekoatora. Famoahan-tsary nahazoana alàlana tamin'i http://www.diariocorreo.com.ec

Vondrona maro avy amin'ny Fiombonan'ny Mpampianatra no naneho ny hevitr'izy  ireo momba ilay fitsapam-pahaizana. Ny UNE ao Carchi [es], ohatra, dia nanomboka hetsi-panoherana ho fanehoam-panohanana ireo sekoly nandà ny hanaovana fitsapam-pahaizana[es].

David Guamba avy amin'ny Ecuador Noticias [es] dia manazava ny antom-pisian'ilay fitsapam-pahaizana sy ny hoe nahoana ireo mpampianatra no matahotra:

Según el Ministro del ramo, Raul Vallejo, se aplicarán dos tipos de evaluaciones: interna y externa. La interna la realizan colegas, directivos, estudiantes, padres y madres, y el mismo maestro (autoevaluación); además se realiza la observación de una hora de clase. Todas estas evaluaciones internas suman el 50 por ciento de la calificación. Por otra parte está la evaluación externa, que consiste en la aplicación de pruebas sobre conocimientos específicos que tendrán un peso del 30 por ciento, prueba de conocimientos pedagógicos que tendrá un peso del 10 por ciento y prueba de habilidades didácticas que tendrá un peso del 10 por ciento de la calificación total.

Los docentes que obtengan una evaluación final mayor a 90 por ciento (excelente) accederán a becas o pasantías, serán maestros en programas de capacitación, y recibirán un estímulo económico de 1.200 dólares cada año, hasta la nueva evaluación, que será después de cuatro años.

Raha ny filàzan'ny Minisitra, Raul Vallejo, hànana endrika roa ny fitsapam-pahaizana: anatiny sy ivelany. Ny anatiny dia harafitry ny mpiara-miasa, ny mpanara-maso, ireo ankizy, ny raiamandreny, ary ny samy mpampianatra [fitsaran-tena](self-evaluation), ary ampidirina ao anatin'io ny fijerena mivantana ao an'efitrano fampianarana mandritry ny ora iray. Izany fitsapam-pahaizana rehetra izany dia hanome ny 50 isan-jaton'ny isa atolotra. Hisy koa ny fitsapam-pahaizana ivelany, izay idiran'ny fahalalàna manokana ka hanomezana ny 30 isan-jaton'ny isa, ny fanànana fahaizana mampianatra hahazoana ny 10 isan-jato, ary ny traik'efa amin'ny fampianarana hanome ny 10 isan-jaton'ny isa rehetra mitambatra.

Ireo mpampianatra mahazo isa 90 isan-jato no mihoatra  (mendrika indrindra) dia hanan-jo hahazo  fanampiana ara-bola na hanaraka fiofanana momba ny asany, ho lasa mpampianatra mpanofana aminà tetikasam-panabeazana izy ireny, ary hahazo famporisihana ara-bola manodidina ny  1,200 dolara isan-taona mandra-pisian'ny hetsika vaovao indray, izay mbola any aorian'ny efatra taona any.

Ireo mpampianatra tsy tafita tamin'ilay fitsapam-pahaizana voalohany kosa dia asaina manaraka fiofanana mandritry ny herintaona ka aorian'izay dia homena vintana izy ireny hamerina indray hitsapa fahaizana. Aorian'izay ihany, raha tsy afaka i ramose na i madama, vao roahana tsy ho mpanabe intsony.

Belem Proaño avy amin'ny Temas Para Debatir [es] dia manaiky fa ny fandàvana tsy hotsapàna fahaizana dia hampihen-danja ireo mpampianatra ary ilay fitsipahana dia raisina ho toy ny fandàvana fanavaozana, izay zavatra efa irosoan'ny firenena:

La educación es un tema muy sensible dentro de una sociedad porque tiene relación con su futuro. Si los maestros se niegan a ser evaluados, más bien presionados por su sindicato, se enfrentan a una imagen mediocre frente a los ciudadanos. Este es un tema muy comentado en el país pero todo se ha quedado prácticamente en la polémica.

Personalmente pienso que ningún profesional debería tener miedo a una evaluación porque las evaluaciones no son represiones sino un instrumento que permite conocer la realidad de la educación. Con ello las medidas que se tomen o las planificaciones que se realicen serán más exactas o menos propensas al error.

Zavatra saropady ny fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina  satria iankinan'ny  hoaviny. Raha mandà tsy hotsapaina fahaizana ireo mpampianatra, sahala amin'izay haneren'ny Fiombonamben'izy ireo azy, dia hanome sary ratsy eo anoloan'ireo mpiray tanindrazana amin'izy ireo. Isan'ny anton-dresaka iray tena voizina be eto amin'ny firenena io izao, saingy mbola betsaka ny zavatra mifanipanipaka.

Amiko manokana, heveriko fa ny tsy matihanina ihany no tokony hangovitra amin'ny fitsapam-pahaizana satria ny fitsapam-pahaizana tsy hoe famoretana tsy akory,  fa fitaovana iray hahafantarana ny tena zava-misy eo amin'ny seha-panabeazana. Miaraka amin'ireny fepetra rehetra ireny, ho matotra kokoa ny fandaminan-draharaha ary  tsy hahitàna hadisoana firy intsony.

Ny fitsipahana toy ity dia nitondra adihevitra manodidina ny anjara toerana raisin'ny Fiombonamben'ny mpampianatra sy ny fisiana na tsia fironana pôlitika manosika ilay Fiombonambe. Na dia ny mpitoraka blaogy ao amin'ny Ecuador Sin Censura [es] izay manohitra mivantana ny governemantan'i Filoha Rafael Correa aza, dia mihevitra fa rariny ny hijoroan'ity farany manoloana ny Fiombonamben'ny mpampianatra izay manana fifandraisana akaiky amin'ny antoko pôlitika  Democratic People's Movement (MPD).

Ny Minisitry ny Fampianarana teo aloha Alfredo Vera Arrata dia manakiana ny  MPD ao anatin'ny blaoginy satria vondron'olona  30 mpikambana ao amin'ny  Democratic Popular Movement (MPD), izay milaza tena ho mpampianatra na dia tsy mbola nanitsaka akory ny tokonam-baravaran'ny efitrano fampianarana aza, no milalao ity raharaha ity ary izy ireo dia mandray karama.  Vera dia iray amin'ireo mpankasitraka ny fanavaozana,  miaraka amin'ny Minisitry ny Fampianarana ankehitriny Vallejo, izay ao ambadiky ny hetsika manohitra ny UNE. Ny Unitary Front of Education Workers (FUTE) izay  nampangaina ho manao izay hampizarazara ny UNE izay tena lehibe tokoa [es]. Ity sampana vaovaon'ireo mpampianatra mivondrona ity dia ahitàna hatramin'ny  40 000 ny mpiakambana ao aminy ary mitoetra ho tsindrin'entan'ny  UNE.

Raha mihamahazo vàhana hatrany ny fankasitrahana ny fanaovana fitsapam-pahaizana, mbola mahazo fanohanana manerana ny firenena ihany koa ireo mpampianatra. Ilay mpanao gazety Fernando Balseca ao amin'ny gazety  El Universo dia milaza fa adinon'ny governemanta fa karama varymasaka no raisin'ireo mpampianatra ireo ary ny firenena dia tsy nanana mihitsy Ministeran'ny Fampianarana niainga avy any an-tsekoly izany. Amin'ny endrika fanesoana ihany koa no anamarihany fa ireo lohandohany mpitarika ny fitsipahana dia saiky avy aminà sekoly iray avokoa ary matetika koa dia mpianatr'ireo mpampianatra tandindonin'ny fandroahana amin'izao fotoana izao raha tsy manaiky ny hanao fitsapam-pahaizana.

Na izany aza, maro no manakiana ny Filoha Correa momba ny fitantanany ireo raharaha fitsipahana sy ny fitsapaham-pahaizana.Indray mandeha indray, ny mpitoraka blaogy ao amin'ny Ecuador Sin Censura [es] dia tsy mahita loatra ny antony iventesan'ny governemanta ny Artikla faha-38,andalana momba ny asan'ny mpampianatra ho fototra iorenan'ny fandroahana ireo mpampianatra mandà ny tsy hiatrika fitsapam-pahaizana. Milaza izy io fa ireo mpampianatra dia azo roahana rehefa voaporofo ny tsy fahaiza-manaony, nefa kosa ny fandàvana tsy hiatrika fitsapana dia tsy porofo mihitsy azo hanamarinana izany zavatra izany .

Farany, Julio C. Enriquez avy amin'ny Ultimatum [es] dia mihevitra fa manana ny tsy azony ihoarana i Correa sady miantso fifanatonana eo amin'ny roa tonta. Manontany izy hoe nahoana i  Correa, raha handany andro hifampitàna amin'ireo mpitarika sy ny mpikambana ao amin'ny UNE ihany, maninona izy raha mampanao fihaonambem-pirenena sy manaiky mba hihaino ireo mpanabe sy ny hanoloran'izy ireo ny vivavinany  hahafahan'izy ireo miara-miasa hikatsaka izay tsara indrindra ho an'ny fanabeazana Ekoatoriana:

Siendo así las cosas ¿Porqué Correa aparece altisonante, con una política de amenazas hacia los profesores de la UNE, francamente tonta. ¿Por qué no convoca al magisterio a un gran diálogo nacional para enfrentar juntos el desafío de transformar para siempre el pesado fardo de una educación básica preterida por todos los gobiernos de turno? ¿Por qué Correa no interroga a la UNE acerca de que propuesta tiene para transformar la educación y la compara con su visión del mundo ahora que como máximo representante de su clase social –la pequeña burguesía progresista–,se erige en clase dominante en el poder? ¿Por qué el método de choque?

Amin'ny fitrangan'ny raharaha amin'izao fotoana, nahoana i Correa no mbola miseho milay amin'ny pôlitikan'ny fampihorohoroana ireo mpampianatry ny  UNE ihany? Tena tsorina, mandreraka be izany. Maninona no tsy miantso fihaonambem-pirenena amin'ireo mpampianatra ireo izy mba hanamafisana miaraka ilay fanamby hanovàna ireo lova mavesatra mitambaby amin'ny fanabeazam-pirenena nodian'ireo governemanta nifandimby tsy hita, indray mandeha tsy miverina? Maninona no tsy anontanian'i  Correa ny  UNE momba izay soso-kevitry ry zareo ho fanavaozana ny fanabeazana sy mba hampitahàna izany  amin'ny fomba fijeriny  manokana ny tontolon'ny fanabeazana, amin'izao fotoana maha-sangan'ny sarangam-piarahamonina misy azy izao – dia ny sarangan'ny  bourgeois vao misondrotra izay hanjary ho saranga mitàna ny fahefana atsy ho atsy? Fa maninona no miditra amin'ity fomban'ny fifandirana ity?

Ireo mpitarika ny UNE dia mihevitra ny hankalàza ny  National Council meeting amin'ny Alatsinainy 1 Jona mba hifanakalozana hevitra momba izay tetik'ady hiatrehana ny hoavy, ary efa miantso sahady diabem-pirenena izy ireo ny 11 Jona izao.  Rafael Méndez dia mihevitra ny hanatrika ny fampihaonana hokarakarain'i  Correa ao Guayaquil ny Zoma 29 Mey ho fanohanany ny tolo-keviny amin'ny fitsapana fahaizana.  Méndez dia mino ny maha-zava-dehibe ny tokony hanohanana ny Filoha  Correa ary mitantara ny antony mbola nandraisan'ireo  mpampianatra 12000 (mpikambana ao amin'ny UNE) karama ihany na dia tsy niasa aza izy ireo. Ho izy manampy:

de ser así, ellos no tendrían autoridad moral para dejar de año a los estudiantes que se nieguen a hacer exámenes en los colegios.

Araka izany, ry zareo (mpampianatra) dia tsy manana ny fahefana ara-moraly hampamerina kilasy ireo mpianany izay tsy manaiky hiatrika ny fanadinana (azy ireo) any an-tsekoly.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.