D.R.kongo: Fahatezerana amin'ny fanadihadian’I Kabila ao amin’ny New York Times

Nandefa tsikera ho an'ny  filoha Kongoley Joseph Kabila tamin'ny fanadihadiana azy tao amin'ny New York Times ny tontolon'ny blaogy Kongoley .  tao anatin'izany i Kabila dia  niresaka momba an'ny Rwanda, ny AFRICOM, ny famatsiam-bola sinoa, ary ny fitiavany ny moto.

Niresaka momba ny fahasarotan'ny fahitàna fanampiana tsara ihany koa izy; maro ny mpitoraka blaogy no nanakiana  azy tamin'io. Mametraka ny kolikoly ho toy ny lova navelan”ny fitondràn'i Mobutu ary ny adalan'ireo mpiasam-panjakany ny filoha Kabila, raha tokony ho ny fiekena ny maha tompon'andraikitra azy amin'ny olana sedrain'ny governemantany notokony hataony:

Q: Manana ny olona sahaza mba  hanampy anao ve ianao?

A: (misaina elaela) nitondra ity firenena ity nandritran'ny 37 taona i Mobutu. Nanorina kilasy politika ary toe-tsaina ary tsy afaka amin'izany isika. Ratsy ireo fomba taloha – kolikoly, tsy fanarahan-dalàna, fitantànana tsy mandeha amin'ny laoniny sy ireo hafa ihany koa. Ny tena hadisoantsika dia ny tsy nahitantsika fotoana mba hanazàrana sy hofanana ireo mpitantana antsika manokana. Tsy mila olona an'arivony ianao vao afaka hanova firenena. Tsia, olona 3,4, 10, 15 manana faharesen-dahatra no ilaina, tsy azo akisoka ary vonona. Manana ireo olona 15 ireo ve aho ? Mety ho 5, 6, 7, fa tsy mbola feno 15.

Manoratra i Musengeshi Katata ao amin'ny Forum Réalisance [Fr] fa nandratra ireo Kongoley izay namaky ny fanadihadiana i Joseph Kabila:

Tous les professeurs d´université, les officiers d´armée, les instituteurs, les techniciens, les ingénieurs, les médecins, les banquiers, les ouvriers qualifiés, de parents éduquant leurs enfants, de ministres, d´avocats, de députés…etc qui travaillent chaque jour à bâtir l´avenir une nation ; tous ces gens se réduisaient à une équipe de 15 initiés ? Renversant. Est-ce bien un chef d´état qui parlait ou n´était-ce rien d´autre qu´un mauvais entraîneur d´une équipe de rugby ou de football ?

Apparemment ce président en mal de résultat positif veut faire passer, et cela plait beaucoup aux occidentaux en ces moments incertains de crise, son peuple comme un ramassis de crétins et d´incapables.

Ireo mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ireo manamboninahitry ‘ny tafika, ireo mpampianatra, ireo teknisianina, ireo injeniera, ireo dokotera, ireo mpiasan'ny banky, ireo mpiasa manana faizana zavatra iray manokana, ireo raiamandreny mampiana-janaka, ireo ministra, ireo mpisolo vava, ireo solombavambahoaka…sns izay miasa isan'andro mba handrafitra ny ho avin'ny firenena; nihena ho ekipan'olona 15 ve ireo olona rehetra ireo? Maha-torana, tena filohan'ny repoblika ve no miteny sa mpanazatra vendrana amina ekipa mpilalao baolina kitra na baolina lavalava fotsiny?

Araka ny fijery azy, ity filoha ity , izay tsy nahita vokatra tsara, dia manondro ny vahoaka ho adala tsy misy saina sy tsy manam-pahaizana– ary dia mahafaly ny Tandrefana maro tokoa izany ao antin'izao fotoana mampisavorovoro izao.

C´est à se demander : dans ce cas, que fait-il encore au pouvoir, que diable, si personne ne lui fait confiance et qu´apparemment il ne sait pas choisir les hommes qu´il faut pour obtenir des résultats satisfaisants à sa politique?

Mampametra-panontaniana : raha izany, inona no mbola ipetrahany eo amin'ny fitondrana, raha tsisy mahatoky azy ny olona ary raha ny fantatra dia tsy mahay mifidy ireo olona tena  ilaina mba hahazoana vokatra mahafa-po mifanaraka amin'ny politikany izy?
Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of Congo since 2002

Joseph Kabila, filohan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo nanomboka tamin'ny 2002 (Wikipedia)

Raha ny eritreritr'i Congoliberte,  raha tena resy lahatra i Kabila fa tsy misy afa-tsy olona 7 no hany manam-pahaizana ao anatin'ny governemantany, dia fotoana izao handaminany ny tokantranony:

Apparemment, il est obligé de ne s’appuyer que sur 6 à 7 personnes, c’est-à-dire moins de 10, dans un pays qui revendique déjà 70 millions d’habitants, pour faire bouger les choses. C’est grave…

…Congolaises et Congolais cherchent à savoir la raison d’être d’un cabinet présidentiel composé de plusieurs dizaines de conseillers, d’un gouvernement de près de 60 membres, d’un Parlement de 500 députés et 120 sénateurs…

…Des talents et patriotes cachés, qui se comptent certainement par milliers, rongent leurs freins à l’ombre de ceux qui ont pris le pays en otage. Les Congolaises et Congolais attendent de lui un travail urgent de nettoyage des « écuries »…Pourquoi n’innoverait-il pas à mettant en place un cabinet présidentiel de moins de 10 conseillers et un gouvernement de moins de 15 ministres ?…C’est maintenant ou jamais, que le choix de l’excellence s’impose à lui.

Raha ny fahitàna azy, tsy afaka miankina afa-tsy amin'olona 6 na 7 izy, izay latsakin'ny 10, ao anatina firenena izay efa milaza fa manana mponina 70 tapitrisa, mba hampandehanan-javatra. Tena henjana an!…

…Miezaka mamantatra izay tena antom-pisian'ny kabinetran'ny filoha, ahitàna mpanolotsaina ampolony, mpikambana manodidina ny  60 ao amin'ny governemanta, parlemanta ahitàna  solombavambahoaka 500 sy loholona 120 ireo Kongole marobe…

…Ireo talenta miafina sy ireo tia tanindrazana, izay mety hiisa aman'arivony, dia mikiky ny hisatr'izy ireo eo ambany alok'ireo manao takalonaina ny firenena.  Miandry asa maika avy  aminy  [Kabila]ireo mponina Kongole mba hanadio ny “tranon-kisoany”  …Fa maninona no tsy hatsarainy amin'ny fanamboarana kabinetran'ny filoha tsy  misy afa-tsy mpanolon-tsaina latsaky ny 10 ary ministra latsaky ny 15?…Na anio, na tsia mandrakizay, Fotoana izao hanaovana  safidy tsara.

Mieritrerita ny Mouvement Libération du Congo – Diaspora momba ny filazàn'i Kabila mikasika ny tsy fahampian'ny fahaizan'ireo mpiasany dia mamofompofona toetsaina kôlônialy:

Pour ceux et celles d'entre nous qui savent que « les crimes organisés en Afrique centrale » ont bénéficié des services anglo-saxons, il est possible que Joseph soit en train d'envoyer un signal fort à ses « parrains » pour expliquer sa méthode de travail.

A la lecture de la réponse de Joseph Kabila à New York Times, on se croirait en présence d'un Karel De Gucht, Ministre des affaires étrangères Belge, affirmant qu'il n'a pas trouvé au Congo, autour de Kabila, des hommes politiques dignes de ce nom. Quand on connaît toutes les misères que les propos de De Gucht ont suscité et qu'on entend le même discours de la bouche du « raïs », on se dit: « ça sent mauvais ». Face à l'échec patent d'une politique fondée sur l'exclusion, la violence, la corruption et le mensonge, Joseph trouve vite des boucs émissaires: Mobutu, les mobutistes et la mentalité mobutiste. Cette interview aurait été convaincante si Joseph pouvait citer trois ou quatre mesures phares prises pendant ses 7 ans de règne pour un bonheur congolais partagé. Il n'y a en pas eues.

Ho antsika izay mahalala fa ireo “famonoana voaomana tany Afrika afovoany ” dia nahazo fanohanana avy amin'ny sampan'asa  Anglo-Saxons, dia  mety ho an-dàlam-pandefasana hafatra  any amin'ireo  “mpiantoka ” azy i Joseph mba hanazavany ny fomba fiasany.

Raha mamaky ny valin-tenin'i Joseph Kabila tamin'ny New York Times dia toy ny hoe manatrika antsika i Karel De Gucht, ministry ny raharam-bahiny Belza, mikiaka ny hoe tsy nahita izy  tany Kongo, manodidina an'i Kabila, mpanao politika mendrika izany anarana izany. Raha fantatsika ny fahoriana rehetra nateraky ny vavan'i  De Gucht ary maheno resaka tsy misy hafa amin'izay avy amin'ny vavan'ny  “raïs” (izany hoe, Kabila), mampiteny irery anao izany hanao hoe “tena ratsy ity”.  Manoloana ny  tsy fahombiazana mivandravandran'ny pôlitika miorina amin'ny fanavakavahana, ny herisetra, ny kolikoly, ary ny lainga, mahita mpisolo vaika haingana tokoa i Joseph : Mobutu, ireo mpomba an'i Mobutu, sy nytoe-tsaina môbotista. Naharesy lahatra ihany ity resadresaka ity raha ohatra ka afaka nitanisa fepetra telo na efatra noraisiny nandritry ny 7 taona nitondrany izy ka nitondra soa iombonana  ho an'ny sarambabem-bahoaka kongole.  Tsy nisy anefa izany.

Niresaka momba ny fanambaràna nataon'ny filoha Kabila mikasika an'i Rwanda ny mpitoraka blaogy sasany, izay mihenjana ny fifandraisana aminy amin'izao. Ankoatry ny zavatra hafa rehetra, tsy manaiky ny hanalàna an'i Laurent Nkunda i Rwanda, lehibe-na fikambanana mpioko pro-Tutsi iray taloha tany atsinanan'i  Kongo. Nanambara tamin'ireo mpanao gazetin'ny New York Times i M.Kabila fa:

“Inona ny tombontsoan'i Rwanda ao  Kongo? Te-hino ihany aho fa mitovy zareo ireo. Nefa raha misy firaketana nafenina, na raha ohatra ka mifehy tsy ara-dalàna ireo toerem-pitrandrahana sy ny tahaka izany no tiombotsoan'i Rwanda, tsy manara-dalàna, ary raha manohana ny zava-mitranga any Avaratra sy Atsimon'i Kivu izy, dia ho lavitry ny fahatokisana isika. Aleo omentsika fahafahana noho ny fisalasalana ry zareo, indray mandeha indray,  mety ho izay ny farany”

Manontany tena ny The Mushaki Pager hoe inona no nahatonga ny filoha Kabila naka fomba fijery henjana toy izao:

Très peu diplomatique. Veut-il fâcher les autorités rwandaises ? A-t-il fait un deal avec la France lui permettant d’utiliser un langage aussi provocateur envers ses alliés rwandais dont le président disait encore tout récemment que l’amitié avec Kinshasa était solide ?

Tsy dia tena diplomatika loatra. Te-hanao izay hahatezitra ny manampahefana Rwandais ve izy?  Nanao fifanarahana  tamin'i Frantsa angaha izy ho afaka mampiasa fomba fiteny manafintohina toy izao tamin'ireo namany Rwandais izay vao tsy ela akory izay no notenenin'ny filoha fa hoe tsara sy mafy ny  fifandraisany amin'i Kinshasa?

Nandefa dikan-teny frantsay amin'ilay fanadihadiana àry ny Afrique des Grands Lacs ary nanoratra hoe:

Mr. Kabila a encore affirme que le Rwanda va extrader Laurent Nkunda et que celui-ci fera face a la justice congolaise. Cependant, on peut se demander de quelle marge de manoeuvre dispose Kabila pour obtenir de Kagame l’extradition de Nkunda…

Mbola nanamafy ihany i Mr. Kabila fa handroala an'i Laurent Nkunda i Rwanda ary ho entina hotsaraina any amin'ny RDC izy . Nefa na dia izany aza, mampanontany tena ihany ny hoe hatraiza no fahafaha-mihetsika ananan'i Kabila mba hahazoany toky avy amin'i Kagame hampody an'i Nkunda…

Je suis ebahi que Kabila declare qu’il n’y a pas de mandat d’arret a l’encontre de Nkunda. Cette grave contradiction dans une meme interview est un signe clair que Kabila ne travaille pas pour l’extradition de Nkunda. Si le Chef de l’Etat lui-meme “oublie” un mandat d’arret international lance par la justice de son pays, comment voulez-vous que ce mandat ait un effet?

Zendana aho nahare ny fanambaran'i Kabila hoe tsy misy taratasy fampisamborana marina an'i Nkunda. Izany fifanoheran-kevitra izany dia maneho mibaribary fa tsy miasa saina amin'izay fampodiana an'i Nkunda. Raha ny filoha izy tenany  ihany aza “manadino” ny didy fampisamborana iraisam-pirenena navoakan'ny fitsaran'ny fireneny, ahoana hoy ianao no hahamarim-pototra iny fe-potoam-piasana iny?

Mitsikera ny hatsaran'ny fanadihadiana ao amin'ny Forum Réalisance [Fr]i Katata, ary indrindra indrindra ny fanombanany tsy fahampian'ny ventin-kevitr'i Joseph Kabila. Manameloka ny fitongilanan'ny mpampahalala vaovao tandrefana koa izy:

Il est tout de même surprenant qu´un président élu puisse avoir si peu de substance dans son interview dans un journal aussi important que le New York Times.

Mahagaga ihany hoe filoha voafidy ve dia manify ny ventin-kevitra ao amin'ny fanadihadiany ao anatina fampahalalam-baovao manana ny maha izy azy toy ny New York Times.

Beaucoup diront : cela a à voir avec les questions qui lui ont été posées et ce que poursuivait le journaliste dans cette Interview. Et ici je reconnaîtrai que c´est plausible : il s´agissait plus de faire une quelconque publicité à un président africain dont on voulait se rallier la sympathie, qu´à éprouver sa maturité logique ou sa compétence politique. Après tout, les américains se font une idée précise de l´Afrique : celle d´un continent de pauvres, de défaillants et d´incapables dont on avait besoin pour se sentir encore plus fort dans sa richesse et sa puissante politique, militaire et économique. Un grand continent de mendiants auxquels on octroyait périodiquement une aide surfaite, dont on résolvait tant bien que mal les problèmes qu´il ne savait résoudre lui-même.

Maro ny mety hiteny hoe: misy ifandraisany amin'ireo fanontaniana napetraka taminy sy ny notenenin'ny mpanao gazety nandritry ny fanadihadiana izany. Raisko ho mety ho azo ekena izany: fanaovana dokambarotra ho ana filoha afrikana iray izay tiana hohasohasoina, toy izay hanaporofo ny fahamatoran'ny fandrindran-keviny sy ny fahaiza-manao pôlitikany. Na eo aza izany rehetra izany, manana hevitra voafaritra momban'i Afrika ny Amerikanina: ny kaontinantan'ny mahantra, ny malemy, ny tsy mahavita azy izay ilaina amin'ny fanondrotana ny fahatanjahany sy ny harenany ary ny tanjaka ara-pôlitika, ara-tafika sy ekonomikany. Kaontinanta lehibe iray feno mpangataka izay tolorana fanampiana matetitetika, izay efa zatra vahana olana tsy hay intsony hoe ahoana na ahoana, ny olana izay tsy hainy vahana samirery.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.