Japana: Fijery momba ny olan'ny Wall street

Niteraka sahoan-dresaka maro dia maro tany amin'ny tontolom-bolongana japoney noho ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny firenena sy ampita atsinanan'ny ranomasina misy azy ny olan'ny fihitsanam-bidy, ny fanentsenana ny fatiantoka ary ny fividianana taratasim-bola mifanaretsaka any amin'ny bankim-pandraharahana ao amin'ny Wall Street, izay mandrahona hiteraka fitotongan'ny toe-karena amerikana mety hipaka manerantany koa.

Michi Kaifu [海部美知] (fantatra any Japana amin'ny bolongany hoe Hairahan'Ineny avy any Silicon Valley) no manoratra ao amin'ny newsvine.com momba ny kirizyefa nitranga nialoha ity ao amin'ny Wall Street ity:

The demise of Lehman Brothers and Merrill Lynch reminded me of my home country Japan 10 years ago. Amid the post-real-estate-bubble mess, in 1997, Yamaichi Secirities, then one of the “Big Four” brokers in Japan, closed its doors. Long Term Credit Bank and Nippon Credit Bank wend under as well.

Mampahatsiahy ahy izay nitranga teto Japana 10 taona lasa izay ity fidabohan'ny Lehman Brothers sy Merrill Lynch ity. Tao anatin'ny fikorontanan-toe-karena, tamin'ny taona 1997, no nanakatom-baravarana ny Yamaichi Securities sy ny iray amin'ireo “mpanera efatra goavana” teto Japana. Nanaraka ny lalan'izay ireo ihany koa ny Long Term Credit Bank sy ny Nippon Credit Bank.

Naka ny lahatsoratra iray tao amin'ny Wall Street Journal izy hanadihadiany io toe-javatra efa nitranga taloha io, nanamarihany fa “tsy mbola tafiditra tao amin'ny fiainam-piaraha-monina Japoney akory ny miovaova asa (toerana iasana)” raha nipoaka ny balaonin'ny toe-karena Japoney 10 taona lasa izay:

In the end, many employees from those failed brokers and banks found jobs in other financial institutions. Some still had to go out and seek the opportunity in the new world. It is not an

official story, but I have my own theory that this “spill over” employment issue caused a chain reaction in the form of “mobile phone boom” and pushed Japan up to one of the most sophisticated mobile countries in the world.

Tamin'ny farany moa dia nahita asa tany amin'ny orinasam-pitantanam-bola hafa ihany ny mpiasa tany amin'ireny banky sy fanerana ara-bola bankirompitra ireny. Nisy ihany koa no niova taranja ka nitady izay azo atao any amin'ny tontolo vaovao. Tsy tantara ofisialy ity, fa misy ny nametraka hevitra fa iny “fihoarana ny molony” iny no niteraka ny “firoborobon'ny finday” ary nanosika an'i japana ho firenena manana ny raitra indrindra amin'ny resaka finday.

Mitovy fijery momba izany ao amin'ny “Leson'i Yamaichi“ ihany koa ny mpahay toe-karena sy mpamaham-bolongana Nobuo Ikeda [池田信夫] ao amin'ny Truth about Japan [marina momba an'i Japana]:

The tragedy of Lehman Brothers and the following jump of interbank rates remind me of a similar event in Japan eleven years ago. Yamaichi Shoken, one of the Big Four security brokers, filed to close business in November, 1997.

Mampahatsiahy ahy ny toe-javatra nitranga teto Japana 11 taona lasa izany ny fidabohan'i Lehman Brothers sy ny fiakarana midangan'ny zanabola tany amin'ny banky. Nametraka ny taratasy fikatonany ny Yamaichi Shoken iray amin'ny mpanera ara-bola goavana efatra, tamin'ny novambra 1997.

Nohazavain'i Ikeda ary fa avy amin'ny nahabankirompitra ny orinasa mpanera iray, Sanyo Shoken, no nampikatona ny Yamaichi Shoken [ja] [山一證券], niteraka tsy fahaloavam-bola nifampindramina teo amin'ny samy banky izany ka nampikoropaka sy nampianjera ny Hokkaido Takushoku Bank sy ny Yamaichi:

The Ministry of Finance let Yamaichi fail because it was only a broker. However, Fuji Bank, the “main bank” of Yamaichi became the target of short selling, because Yamaichi's bankruptcy signaled the liquidity crisis of Fuji. Then overall credit crunch emerged, which forced the MoF to bailout 21 major banks in 1998. It was similar to that of AIG.

Navelan'ny minisiteran'ny vola hidaboka ny Yamaichi satria mpanera fotsiny io. Na izany aza dia kinendrin'ny fividianana tao anatin'ny fotoana fohy ny Fuji Bank, “Banky renin'i” Yamaichi satria manamarika ny tsy fahampiam-bola kirakiraina ao amin'ny Fuji ny nianjeran'Yamaichi. Nipatitaka amin'izay ny findramam-bola amin'ny ankapobeny ka nahatery ny Minisiteran'ny vola hanentsina ny fatiantoky ny banky lehibe 21 tamin'ny taona 1998. Mitovy amin'izany ihany koa no mitranga ao amin'ny AIG.

Ao amin'ny takelaka antsoina hoe “Ny raha antsoina hoe fitokisana” (信用というもの), no amalian'ny mpamaham-bolongana kitanotakeshi55 ny fanehoan-kevitra [ja] nataon'ny Minisitry ny toe-karena Kaoru Yosano izay milaza fa toy ny tsindrona renintantely ihany ny fiantraikan'ny olana ara-pitantanam-bola (ハチが刺した程度):

結局、元大蔵省のエリート官僚達は予算を決めるのが自分たちの仕事だと信じているのです。予算を決めて、国債の発行額を決める。キャリアの官僚の仕事はそ こまでだ、というのです。流通がどうなろうと、実際の取引で何がどこでフェールしようと、それはキャリアの官僚の管轄外、という認識です。こういう人 (々)が今や国会議員で首相を目指している訳です。

Tamin'ny farany nino ny mpitana birao ambony avy ao amin'ny Minisiteran'ny fitantanam-bola fa misahana ny momba ny fandaniam-bola ny asany. Manapa-kevitra momba ny fandaniam-bola, manapaka ny amin'izay isan'ny taratasim-bola indraman'ny fanjakana amin'olo-tsotra. Izany no asa sahanin'ny mpitana birao matihanina. Tsy takatry ny sain'ny mpitana birao kosa ny mieritreritra amin'izay mety hitranga mandritra ny fivezivezen'ny vola. karazan'olona tahaka izany ankehitriny no manao fivoriam-pirenena mikendry ny ho Praiminisitra.

(Nomarihin'i kitanotakeshi55 moa eto fa tsy teraka hisahana raharaham-birao izany i Yosano na dia mampanombatombana ho amin'izany aza ny fomba fanoratry Yosano ao amin'ny takelaka, ary tsy izay ihany koa no kendren'ny mpamaham-bolongana avoaka.)

Nanohy nanao fampitahana tamina raharaham-bary lò moa i kitanotakeshi55:

国民の皆さん、特に港区のみなさん、よく覚えておきましょうね。考えてみると検査さえすれば実際の流通の現場がどうなってるかなんて関知しないよ、と言っている事故米と全く同じ構図ですね。こういうものなのですよ、実態は。

Manao aza fady ry olom-pirenena, indrindra ianareo any amin'ny vazantanin'i Minato, ataovy ao an-tsaina indrindra izao. Fa raha mieritreritra momba ity ianareo dia mitovy tanteraka tamin'ny raharaham-bary lò izy ity, izay nieritreretan'ny maro fa nisy hatrany ny fanaraha-maso ka tsy
misy intsony ny tokony hiahiahiana ny entana efa mivezivezy hamidy. Toy izany indrindra ity.

Nanoratra ny nampahasarotra kokoa ny resaka fifampiraharahana ara-bola amin'ny ankapobeny ny mpamaham-bolongana nutrocker:

汚染米ではないが、信用度の低い住宅ローン債権を、見てくれの良い金融商品に変え、金融取引を可能にさせたのが、いわゆる金融工学なる学問が生みだした錬 金術である。伝統的な金融取引の場合、お金(資金)の借り手と貸し手との関係は明確で、個別にリスク管理ができる。金融工学はこのような単純な仕組みを見 えなくしてしまった。数学的、統計的な手法を用いて、新たな金融マーケットを生みだした。実体経済を伴わない金融商品が多数作り出されることになった。そ こに金の亡者どもが群がり、これぞ新しい金融経済だとばかりに、国の財務担当者までが一斉になびいてしまった。

Tsy resaka vary lò izy ity, fa alshimia (raikipohim-pahagagana) nitsangana avy amin'ny fianarana ny antsoina hoe injenioràn'ny fitantanam-bola, fomba famadihana ny findramambolan'ny fanorenan-trano (sub-prime) ho lasa vokatra mitera-bola, manao izay hahazoana vola amin'ny fomba azo atao rehetra. Eo amin'ny sehatry ny fifanarahana ara-bola, mazava tsara ny vola kirakiraina ifandraisan'ny mpampindrana sy ny mpindram-bola, ary azo atao tsara ny mitsinjo ny vola mety tsy ho tafaverina rehefa mijery ny dosie tsirairay. Nataon'ny fahaizana avolentan'ny fitantanam-bola ho tsy azo tanterahina intsony anefa izay fahazarana tsotra dia tsotra izay. Ary dia teraka ny tsenam-bola vaovao nampitafy ny hairahan'ny matematika sy ny antontanisa. Tsy voaisa intsony ny zanabola isankarazany niforona ivelan'ny asa ara-toe-karena tena izy (manara-enitra). Nivangongo tao amin'izay ny mpivaro-bola sy ireo tompon'andraikitra ara-pitantanam-bola efa niantsoantso fa io no fomba fitantanam-bola vaovao.

Ny mpamaham-bolongana Jei ao amin'ny The Diary After Retirement no manahy amin'ny fironan'ny “borderless investment” (fiharian-karena tsy misy sisintany):

あえて信用度の低いところを狙った金融というのは,理解しがたい。しかし,それを証券化することによって(お金でもないのに紙に書いた数字の羅列で)商売 をすることができるというのが,アメリカ市場主義の恐ろしいところだと思う。結局リーマンブラザーズは「サブプライムローンが焦げ付き」→「他の証券会社 より多くの投資をしていたため巨額の損失」を被ったということだろう。それがリーマンブラザーズ一社の破綻で終わらないところが恐ろしい。いまや世界の経 済は,こうした投資がボーダレスにつながっていて,それこそ全世界の株価にはねあがってくるのだから恐ろしい。

Sarotra dia sarotra ho ahy ny mahazo resaka amin'ny hoe fitantanam-bola mikendry faritra iray tiany ho azo nefa ambany ny sanda itokisany azy. Na izany aza dia endrika mampatahotra amin'ny toe-karena mampiavaka ny tsena amerikana ny raharaham-barotra miankina amin'ny fitantanam-bola tahaka izao (fampiasana ny sorabola ambony taratasy, tsy misy vola kirakiraina anefa). Azo tarafina ihany fa nafenin'ny Lehman Brothers ny anton'ny ifandraisan'ny “fampindramam-bola hananganan-trano lasa trosa tsy misy antoka – ho tsy voaefa – (subprime loans being bad debt)” sy ny vokatry ny “ fahaverezana goavana noho ny fitadiavana handany vola bebe kokoa hihariana harena mihoatra noho ny orinasa azo antoka”. Ny marina dia hampihovitrovitra mihitsy raha tsy ho tapitra miaraka amin'ny nahabankirompitra an'i Lehman Brothers ity raharaha ity. Efa mifandray mihoatra sisintany ankehitriny ny toe-karenan'izao tontolo izao, izay no mampitsambikimbikina ny tsena, ary izay no tena mampangovitra.

Ao amin'ny gatto libero, ny mpamaham-bolongana iray no manoratra fa mihamanjombona sy mampahonena izao tontolo izao tao ho ao:

ただでさえ温暖化、ゲリラ豪雨、食安全問題とかいろいろふあんなところにもってきて
サブプライム問題以降いつ大恐慌が起きてもおかしくない状態、
おまけに福岡や千葉で子供が殺される事件が起きて、
不安だらけで希望があまりもてない世界になってきたなあと思います。
あんまり暗いことばかり考えたくないけどね…

Amin'izao fiahiahiana maro mianjady amintsika ankehitriny izao, miainga amin'ny fiakaran'ny hafanana amin'ny ankapobeny izany, ny orana mpandrava efa, ny adihevitra momba ny fitandremana ara-tsakafo, dia tsy hahagaga loatra taorian'ity fampindramam-bola[tsy voahevitra tsara] hananganan-trano ity raha tratran'ny fitotonganana goavana isika. Fanampin'izany ny tranga momba ireo ankizy roa nisy namono tany Fukuoka sy tany Chiba ary tahaka ny tsapako fa mitady ho lasa toerana mampandry tsirangaranga tsy misy fanantenana ity izao tontolo izao ity.
Tsy hoe te-hieritreritra zavatra mampahonena fotsiny aho saingy…

Ny mpamaham-bolongana kawaii123, kosa indray eto ampamaranana, no manolo-kevitra fa ny kapitalisma mihitsy no efa misaratsaraka:

今の資本主義自体が行き詰っているというこのなのでしょうか?
日本のマスコミは、都合のいいニュースしか放送しませんが、本当に役に立つ情報は
やはり、自分で見つけるしかないのかもしれなせんね。
中南米諸国では、ますます反米、嫌米主義が激しくなってきています。
それは、アメリカという国の力が衰えてきている証拠でしょう。今回のサブプライムで
完全にアメリカのドルの価値は下がり、どの貨幣が力をつけてくるのか注目されます。
ヨーロッパが、ユーロを共通の通貨にしたのは、やはり、先を読んでいた結果です。
日本もアジア圏で、円の力をつけようとしましたが、アメリカの横槍で潰された経緯が
あります。

Moa ve midika izao fa efa miahotrahotra ankehitriny ny kapitalisma?
Mitatitra ny vaovao rehetra tiany taterina ny haino aman-jery Japoney, fa rehefa te-hahalala ny vaovao tena ilainao ianao dia tsy misy tsara noho ny ianao ihany no mandeha mizaha izay tadiavinao. Mihamahazo vahana ny fankahalana an'i Etazonia sy ny fomba fiainany any Amerika afovoany sy atsimo.Manombana aho fa izany no porofon'ny fihenankerin'i Etazonia (solanga mihajoko hery) amin'ny mahafirenena azy. Vokatry ny olana mitranga tamin'ny fampindramam-bola hananganan-trano [tsy voahevitra] (subprime) no nampilatsaka ny dôlara amerikana, ary iadian-kevitra ankehitriny ny vola matanjaka hafa hampivadika ny rasa. Efa mikambana ao amin'ny vola Euro ho vola iraisany i Eoropa satria efa nitsinjo mialoha izy. Efa nisy ihany koa ny fiezahan'i Japan sy ny firenena aziatika hafa hifikitra amin'ny yen, saingy nosembanin'ny fidiran'ny Amerikana an-tsehatra izany.

Raha hijery fomba fijery hafa mahaliana ianao dia andramo jerena ity lahatsoratra ao amin'ny My Image Ltd. nosoratan'ny mpamaham-bolongana Waki[teny japoney], izay nahita ny fifandraisan'ny fahamoran'ny fampiasana ny iPhone sy ny fidabohan'ny banky fiharian-karena ao amin'ny Wall Street.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.