Korea:Ny fitsidihan'ny filoha Koreana an'i Etazonia sy ny mpampita vaovao

Natao tamin’ny Aprily teo tany Washington ny fihaonana an-tampony voalohany teo amin’i Amerika sy Korea Atsimo hatramin’ny nahavitan’ny fifidianana filoham-pirenena koreana. Nisarika ny sain’ireo mponin’ny aterineto ity fitsidihan’ny Filoha Lee Myung Bak an’i Etazonia ity. Ankoatry ny votoatin’ny resaka nifanaovan’ny roa tonta, dia ny hoe ahoana no fomba hanehoan’ireo mpampita vaovao mahazatra any Korea ny vaovao no isan’ny nahaliana ny mponin’ny aterineto noho ny vaovao mifono fanaratsiana momba ny fitsidihan’i Roh Moo Hyun tany amin’ny firenen-kafa nandritry ny fotoana nitondrany..

Mponin’ny aterineto iray no mamoaka lahatsoratra kitohitohy momba izay mety ho tsy fitoviam-pijerin’ireo mpampita vaovao.

Lahatsoratra voalohany:

한국 시각 16일 미국 뉴욕에 도착한 이명박 대통령이 교포들을 만났다.그 자리에서 여러가지 말들을 쏟아 냈다.보수언론은 상당히 우호적인 입장으로 기사를 쓰고 있다.만약 노무현이 그랬다면 신문사들 반응이 어땠을까 상상해 본다.

“기분 같아서는 선거가 끝나고 그 다음날 뉴욕을 오고 싶었다”
또 망언…대통령 자리가 그렇게 한가한가?

“뉴욕 분들이 100%라고 말할 수는 없지만 99%는 저를 지지했다고 생각한다”
===>선거민심 자의적으로 해석하는 오만한 대통령

“미국과 유럽이 (경제에) 어려움이 오더라도 대한민국은 극복하고 성공할 수 있다는 자신감을 가질 수 있다”
===>이 대통령, 우물안 개구리? 글로벌 경제 현실에 너무 어두워

“새 정부는 작은 정부를 지향하고 있기 때문에 정부조직은 줄여나가려 하고 있고 앞으로 2단계 조직개편도 있을 것”(재외동포청 신설에 부정적)
===> 한국 동포들의 열망 짓밟는 한국 대통령

“부족한 것은 내 임기중에 많이 바꿔 놓으려고 하며, 내 임기는 5년이지만 10년 내에 일류 선진국가 수준에 갈 수 있을 것으로 본다”
==> 이 대통령, 무리한 장밋빛 미래만 언급

“규제도 없애고 국내외 기업들이 모든 분야에 걸쳐 한국에서 활동하는데 불편하지 않도록 법도 바꾸고 빠른 시간 내에 많은 변화가 이뤄지도록 하겠다”
===> 의회 권력 무시한 오만한 태도….대통령이 지시하면 법이 그냥 바뀌나?

“올해 세계 경제가 좋지 않다고 하는데 FTA가 되면 미국이 동아시아 경제권에 진입하는 교두보가 될 수 있을 것”
===> 한국경제 죽어가는데 미국경제 걱정만

“남북관계는 특수한 관계로 다른 나라와 북한과의 관계는 매우 다르다. 우리 동포라는 점을 인정하지 않을 수 없다”
===> 다시 도진 온정적 민족주의

“외국인도 공무원을 할 수 있도록 법을 바꿔 기회가 많아졌다”
===>내국인 일자리도 모자라는데 외국인까지 꼭 데려와야 하나?

“교육.금융.과학기술 등 여러 분야에서 젊은 교포 2세들을 스카우트하려 한다.”
===>근거없는 낙관…오란다고 다 올까?

Tamin’ny efatra ora hariva (ora koreana), nandray ireo teratany Koreana mpila ravinahitra tao New York ny Filoha Lee Myung Bak. Be ny teny nataony. Ireo mpampahalàla vaovao mifikitra amin’ny nentin-drazana dia namoaka lahatsoratra manasoaso. . Raha i Roh Moo Hyun no nanao an’iny, toa hitako ery ny fandraisan’ireo gazety an-tsoratra azy .

“Ao an-tsaiko ao, naniry aho ny ho any New York, iray andro monja taorian'ny fifidianana.”
== = > resaka tiana hatavy indray … f’angaha moa ny toerana maha-filoha ka toeram-pialamboly (fahafinaretana)?
“Na dia tsy azoko antoka 100 isan-jato aza, dia inoako fa ny 99 isan-jaton’ny Koreana no nanohana ahy.”
== = > Filoha mpirehareha mandika vilana amin’izay ilany azy ny ao an-tsain’ny olona.
“Na dia misedra olana ara-toe-karena aza i Etazonia sy Eropa, Korea kosa matoky fa handresy sy ho tafita.”
== = > Fa toy ny sahona miaina anaty fiadanana ve izy e? Tena lavitra be amin’ny zava-misy ara-toekarena eran-tany Ingahirainy.
“ Ny governemanta vaovao dia miandrandra mafy ny governemanta kely. Noho izany, hahenantsika ny firafitry ny governemanta ary hizotra ho amin’ny fandrafetana faharoa ny an-tanantohatry ny governemanta isika (toheriny ny fametrahana biraon’ny Koreana monina any ivelany’).”
== = > Filoha koreana manitsakitsaka ny fanirian’ireo Koreana mpila ravinahitra’.
“ Hiezaka ny hanova izay tsy nety aho mandritry ny fitondrako. Na dia ho dimy taona aza ny fe-potoam-pitondrako, azoko antoka fa i Korea no ho firenena mandroso hitàna ny laharana voalohany ato anatin’ny folo taona.”
== = > Filoha mampanantena ho avy tsy azo antoka loatra.
“ Hofoanako ireo fepetra manakantsakana ireo orinasa teratany sy vahiny any Korea ary hanova zavatra betsaka aho ato anatin’ny fotoana fohy.”
== = > Toetra feno fireharehana minia tsy mijery ny fahefan’ny Antenimieram-pirenena… f’angaha moa ny lalàna afaka miova noho ny baikon’ny filoha fotsiny?
“ Na dia ambara aza fa tsy salama ny teo-karena eran-tany, taorian’ny fahatanterahan’ny FTA, i Amerika dia afaka manitsakitsaka ny faritra ara-teokaren’i Azia Atsinanana ”
== = > Anatin’ny tsy fieritreretana velively ny teo-karena Koreana, dia ny toe-karen’ny Amerikana no mahafatifaty azy.
“Hafa kely mihitsy ny fifandraisana eo amin’i Korea Avaratra sy Atsimo. Tsy toy ny fifandraisan’i Korea Avaratra amin’ny firenena hafa Tsy tokony hodiantsika tsy hita izy ireo tahaka ny rahalahintsika.”
== = > Nationalisme paternel indray.
“Homeko fahafahana mba hiasa toy ny mpiasam-panjakana ireo vahiny.”
== = > Amin’izao tsy fahampian’ny asa eto an-toerana izao, tsy maintsy hanaiky ny vahiny ve isika?
“ Ho mpisava làlana eo anivon’ireo tanora Koreana taranaka faharoa aho amin’ny lafiny fanabeazana, fitantanana, ary ny teknolojian’ny siansa.”
== = > Nofinofy tsy manam-pototra… ho avy tokoa ve ry zareo rehefa miantso isika?

Lahatsoratra faharoa:

이명박이 줄리아니 전 뉴욕 시장에게 한 농담이 화제다.
“Why don’t you ask me how to win the primary?”
이를 두고 동아일보에서는
“사실 ‘예비경선에서 이기는 방법을 내게 물어보지 그랬어요?’라는 의미라면 ‘Why didn’t you ask me how to win the primary?’라고 해야 정확했겠지만 미국인들의 웃음을 자아내는 데는 아무 문제가 없었다.” 라고 썼다. 만약 노무현이 그랬다면 어땠을까? 아니면 동아일보가 이명박에게 노무현만큼 반감을 가졌다면 어땠을까? 다음과 같은 몇 가지 헤드라인들이 예상된다.

- 역시 상고출신…영어 문법 엉망
– 대학나와 영어 잘하는 번듯한 대통령이 그립다
– 공사판 콩글리쉬, 대한민국 품격 떨어진다
– 대한민국 국가원수가 왜 영어로?
– 당사자에 대한 외교적 결례…겉으로 웃지만 속으로는 부글부글
– 한글 맞춤법도 모르는 이 대통령, 이번엔 영어망신
– 부시와도 ‘막말'할까 비서진들 안절부절
– 국익 걸린 외교무대에서 왜 어설픈 영어로?
– 국익보다 우선하는 콩글리쉬 자랑?
– “솔직히 창피하다” 일부 교민 분통
– “서툰 영어는 오히려 손해”…익명의 미 고위 관료
– 외교의 기본도 모르는 대통령…한글 맞춤법부터 배워야
– 이 대통령, 한국말이 그렇게 창피한가?

Nanjary resa-be tao an-tanàna ny vazivazy nataon’ny Filoha Lee Myung Bak tamin’ny Ben’ny tananan’i New York.
“ Nahoana no tsy nanontany ahy ianao amin’ny tokony hatao mba handrombahana ny fifidianana dingana voalohany?”
Momba an’izay, dia hoy ny Dong-A Newspaper
“Raha ny zava-misy, raha te hiresaka izy, “ Nahoana no tsy nanontany ahy ianao amin’ny tokony hatao mba handrombahana ny fifidianana dingana voalohany ,” izay no tokony nanontaniany azy. Saingy tsy dia sarotra loatra ny nahazo izay tiany nambara sy naha ripaky ny hehy ny Amerikana.” Raha nanao toy izany i Roh Moo Hyun? Na raha be lavitra ny tsy fitiavan’ny Dong-A Newspaper. an’i Lee Myung Bak tahaka izay nataony an’i Roh Moo Hyun, mba mety ho toy inona re ny lahatsoratra e? Azoko sary an-tsaina ny hamaroan’ny lohateny mivandravandra.
– Araka izay efa noheverina, nipoitra avy amin’ny sekoly manofana ara-barotra izy … mikorontana ny fitsipi-pitenenana Anglisy
– Manembona ny Filoha mahay miteny Anglisy tsara navoaky ny kolejy izahay
– Konglish, ny maha izy an’i Korea no mitotongana
– Amin’ny maha-Filohan’ny Repoblikan’i Korea azy, nahoana izy no miteny Anglisy?
– Fahadisoana diplaomatika ho an’ny ankilany… na dia nihomehy aza ry zareo tety ivelany, tany an-tsainy kosa mety ho tsy faly mihitsy
– Filoha tsy mahafehy tsara ny teny Koreana… teto koa mbola teny anglisy mivaralila
– nikorontana ny zanak’atidohan’ny sekretera sy ny tariny raha tsy maintsy hitafatafa amin’ny filoha Amerikana izy
– Nahoana izy no mampiasa teny Anglisy mahamenatra toy ireny amina fihaonana diplaomatika mba hiresahana ny tombontsoam-pirenena?
– Mihambo amin’ny Konglish toy izay hijery tombontsoam-pirenena?
– ”Marina tsy tena mahasadaikatra”…hoy ireo Koreana mpila ravinahitra vitsivitsy
– “Teny Anglisy tsizarizary mitera-doza ”…. Olona ambony Amerikana iray no nilaza izany
– Filoha izay tsy mahalala velively akory ny kely indrindra amin’ny diplaomasia … tokony hianatra teny Koreana aloha izy
– Sa izy ilay hoe menatra miteny Koreana?

Lahatsoratra fahatelo:

미국에서 쇠고기 협상 타결 소식을 전해 들은 이명박의 일성이란다.

“양국 대표들이 어젯밤에 한숨도 안 자고 밤을 새서 협상을 했다고 들었다”
“새벽에 두 사람이 잠결에 합의한 것 같다”

보수언론은 한결같이 이 ‘조크'에 좌중의 폭소가 터졌다고 난리다. 한국 국민들은 미국산 미친 소를 먹게 생겼는데 그게 지금 조크가 나올 상황인지, 그리고 그게 지금 대통령의 뛰어난 조크 감각을 찬양하고 떠받들어야 하는 상황인지, 도대체 한국 언론들은 똥인지 된장인지 구분도 못하나?
만약 노무현이 그랬다면 언론의 1면은 이렇게 장식되지 않았을까?
– “잠결에 합의”? 대통령, 잠꼬대 하나
– 대통령 또 막말…농민들 부글부글
– 밤샘 협상 했다면서 무조건 항복…협상단 뭐했나
– 대통령, 미국 소 먹어보긴 했을까
– 국민 생명 댓가로 캠프 데이비드 하룻밤…대통령의 화려한 외출
– “청와대부터 미친 소 먹어라” 네티즌 항의 빗발
– “솔직히 이렇게 쉽게 타결될 줄 몰랐다” 익명의 미 고위 관리

Hoy ny filoha Lee Myung Bak, nandritry ny nipetrahany tany Amerika rehefa reny fa vita ny fifanekena ara-barotra momba ny omby eo amin’i Korea sy Amerika:
“Reko fa nandany ny alina manontolo tamin’ny fifanarahana ny solon-tenan’ny firenena roa tonta, omaly ” “Toa hoe vitan’izy ireo ihany ny fifanarahana na dia jenjin’ny tori-maso tamin’ny vao mangiran-dratsy aza ry zalahy.”
Ireo mpampita vaovao mpandala ny nentin-drazana dia nilaza fa vokatry ny vazivazy fanaony toy izany dia ripaky ny hehy ireo olona manodidina azy. Amin’ny fotoana izay anombohan’ny Koreana mihinana ny omby Amerikana, isan’izany ny omby vavy adala, ahoana no mbola ahavitana mivazivazy ary ahoana no mbola hanomezan-toerana ny hanihany amin’izany ?

Raha mba nanao toy izany koa i Roh Moo Hyun, ahoana no hivoizan’ny mpampita vaovao azy?
– Fifanarahana natao tanaty torimaso ? Niresaka ve izy tao anatin’ny torimasony tao?
– Mbola teny tsy voahevitra avy aminy indray… tsy faly ny tantsaha…
– Tsy firaharahana tanteraka ny fifanarahana natao nandritry ny alina manontolo …inona no nataon’ireo vondrona nanao ny fifanarahana?
– Ny filoha, efa mba nanandrana ny henan’omby Amerikana ve izy?
– Miaraka amin’ny vidim-piainan’ny olona, sy alina iray tao Camp David… fitsangatsanganana lafovidin’ny Filoha
– “Tokony hanandrana ny omby vavy adala aloha ny Trano Manga hoy ny fanakianana mitohy asetrin’ny mponin’ny aterineto
– “Ambara ny marina, tsy nanantena velively aho hoe ho haingana toy izao ny famahana azy ity” hoy ny olona ambony Amerikana iray.

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.