Philippines: Hevitra taorian'ny fialan'ny fialan'ny filohan'ny Vaomieran'ny fifidianana

Nivelatra be tao anatin’ny fotoana fohy ny raharaha maizina nentin’i Mong Palatino nananika ny lapan’ny filoha

Niala tsy satry tamin’ny andraikitra mahafilohan’ny Vaomieran’ny fifidianana azy manko i Benjamin Abalos tamin’ny alatsinainy rehefa voarohirohy nanao zavatra tsy mazava tamin’ny National Broadband Network (NBN) [Fanapariahana ny onjan-tseraseram-pirenena].

Tao amin’ny Lapan’ny antenimieran-doholona tamin’ny herinandro lasa teo no nampangain’ny filohan’ny vaomieran’ny fampianarana ambony Atoa Romulo Neri minisitry ny fandrindrana ekonomika sy sosialy teo aloha ho nikasa hanome tsolotra azy Atoa Abalos mba hahazoan’ny orinasa shinoa ZTE ny fitantanana ny $329.000.000 amerikana entina hananganana ny NBN ho an’ny Filipina.

Nolazain’i Neri tamin’ny loholona fa tanelanelan’ny resaka teo ampilalaovana golf no nisy tsipalotra momba ny NBN: ” Sec, may 200 ka dito” (Misy 200 ho anao Atoa Minisitra ao). Nambaran’Atoa Neri mazava tamin’ny loholona fa 200.000.000 pesos no dikan’izany.

Ny mpiblaogy sy mpitondra tenin’ny vaomieran’ny fifidianana James Jimenez no nanoratra ny fametrahan’Atoa Abalos fialana ka nisintona ny saina tamin’ny fanonaniana sady fanamarihana nataon’ny lehibeny taloha minitra vitsy taorian’ny filazana ampahibemaso hita tamin’ny fahitalavi-pirenena:

a welcome development that should be accepted by those crying for Abalos’s head eversince:

For those calling for his resignation for ages now, don’t hit a man when he’s down. He resigned to save his ass, but he still resigned. Give him credit for that. Now, on to the harder part, hauling him off to court. Credit is due for resigning but that’s as far as credit goes. In a country where too few resign despite the public clamor to do so, he did it; but he also did it, to avoid what could have been an historic impeachment. So a historic trial necessarily comes next.

Famelabelarana tokony eken’ireo nitady hanaisotra an’i Abalos hatry ny ela :
Ho an’ireo izay nitaky ny fialany efa an-taonany izao, aza manao tsindrio fa lavo azy. Niala izy mba tsy ho tratry ny fahafaham-baraka, saingy efa niala izy. Derao tamin’ny fanapahan-keviny izy. Fa ny dingana sarotra kokoa dia ny hitondra azy any amin’ny fitsarana. Ny fiderana ny nataony dia noho ny fialany ary izay ihany no iderana azy. Amin’ny firenena izay vitsy loatra ny mahasahy mametra-pialana na dia maro aza ireo takian’ny feom-bahoaka, dia nahasahy izy ; aleony miala toy izay azon’ny fanesorana mety hanan-tantara. Ary manaraka ihany koa ny fitsarana manan-tantara.

Angamba anisan’ireo nitaky ny fialan’Atoa Abalos i My name is Daaaviiiiid…izay nizara fa:

Personally it’s been something I’ve been hoping he’d do for a long time. If you check him out online as much as you could, it won’t be surprising if you’ll find a lot of…questionable acts he appears to have committed.

Izay no efa nandrasako taminy hatry ny ny ela. Raha tianao hojerena araka ny fahafahanao ao amin’ny siniben-tserasera ny vitany dia tsy ho gaga intsony ianao raha mahita ireo fihetsika…mampieritreritra vitany.

Raha raisina ny resaka kolikoly, Nisy fanontaniana lehibe natrangan’i Philiblogs.com :

Abalos also claimed he would continue the crusade to clear his name and reputation. How noble! But who’s going to clear the name and reputation of the Philippines that by now has firmed up its reputation as a corrupt nation after this scandal?

Niantsoantso i Abalos fa hanohy ny kroazady (tafika masina) hanadiovana ny anarany sy ny lazany. Teni-pahamendrehana izany tompoko ! Fa iza kosa no hanadio ny anarana sy ny lazan’i Filipina mihosina ao amin’ny fahafaham-barakan’ny firenena anjakan’ny kolikoly noho ity raharaha maizina ity ?

Tsy nitsitsy teny koa i Ideological Soup tao amin’ny fiteny tena mandratra taorian’ny fialan’Atoa Abalos:

I was extremely bowled over by Abalos’s resignation statement, more so when he mentioned the words “to clear my name and reputation.” His crusade to clear his already tainted name by his own wrongdoings is something beyond imagination. History will not be so kind to those who try to distort it. And reputation, this is something that you can’t buy, something that you can’t pay for, even if you bribe somebody for 200 million or 200 billion to grant you good reputation.

Kivy tanteraka aho tamin’ny fomba nametrahan’i Abalos fialana, indrindra moa rehefa nanasongadina ny teny hoe « hanadio ny anarako sy ny lazako » izy. Efa matroky ny heloka mihoatra lavitra noho izay azo eritreretina ny kroazady kasainy hanadiovana ny anarany. Ny tantra koa dia mbola hitsara, tsy hanaiky izay fanovana tian-katao. Ary zavatra tsy voavidy na oviana na oviana ny laza na dia hanome tsolotra 200.000.000 na 200.000.000.000 hahatsara laza anao aza ianao.

Na dia ny mpiasan’ny vaomieran’ny fifidianana lazaina fa mitsinjatsinjaky ny hafaliana rehefa nandre ny fialan’ny lehibeny.Manahy kosa i Oragon. Ankoatra ny heloka telo loha mahatafiditra dia niteny i Oragon :

[T]he resignation may be viewed as a combination of legal strategy and political maneuver. The first would seek to provide a breathing space for Abalos, the latter would put a breathing space for political leaders implicated in the scandal.

Abalos’s resignation effectively stopped the efforts in the House of Representatives to impeach Abalos or, in other words, hold him politically liable, for his role in the NBN-ZTE scam.

Mety ho fiarahan’ny paik’ady anaty lalàna sy tetipanorona politika ny fametraham-pialana. Ny paika dia ny itadiavana sehatra ahafahan’i Abalos maka aina, ny tetika kobonina dia ny hanoroana lalana ny mpitarika politika rehetra mety ho tratran’ny raharaha maizina hoe mankary ny sehatra ahafahana maka aina.Tapi-dala-kaleha tokoa manko ny antenimieram-pirenena saiky hanongana an’i Abalos raha vao nametra-pialana ity farany, izany hoe, (saika) hitazona azy ho manana andraikitra politika tamin’izay nataon’i Abalos hahatontosa ny fifanarahana NBN sy ny ZTE.

christabel kosa very finoana. Henoy ny fitenenany tahaka ny voatery anelanelan’ny fisainana mpianatra tia basket sy fampisehoan-kira

Like some Filipinos, I don’t know what to believe anymore. I’m still waiting for further events and I just pray one thing, for the truth to be set out and for corruption to end but just some time ago, the Philippines was named as one of the most corrupt countries in the world today. It’s very disappointing.

Tahaka ny Filipiana maro ihany aho, tsy fantatro intsony izay azo inoana. Mbola miandry ny tohin’ny raharaha aho ary mivavaka zavatra iray loha : mba hivoaka ny marina ary mba hitsahatra ny kolikoly, saingy efa tokony ho fotoana vitsy lasa izay, voatondro ho firenena anjakan’ny tsolotra indrindra manera-tany i Filipina. Mahaketraka !

Ny ekipan’ny Philippine Center for Investigative Journalism kosa maheno fofom-boalavo ary miahiahy fa tsy mahita fahasamihafana amin’izay nataon’i Richard Nixon’s amin’ity raharaha ity.

Cradle of the Brave,[Rotsirotsin’ny sahisahy] no itateran’ny mpanao gazety Reeza Singzon ny tafatafa tamina mpahay lalàna:

In a conversation this afternoon with the mild-mannered and soft-spoken retired Court of Appeals Justice Santiago Javier Ranada, I brought up the subject and said “Well, now that he is no longer an impeachable official, he just untimely opened himself up to criminal prosecution.”
Justice Ranada said, “That may be true, but remember that resignation does not mean admission of guilt.”

NItafatafa tamin’ilay mpana-toetra bonaika sy malefa-piteny tao amin’ny Fitsarana ambony efa misotro ronono aho, Ny mpitsara Santiago Javier Ranada, natsidiko taminy ny raharaha ary hoy aho hoe : « Ankehitriny moa efa tsy ao anatin’ny olona fanongana intsony izy, izy ihany izany no nanokatra ny raharaha amin’ny heloka bevava iampangana azy ».
Namaly ny mpitsara Ranada : « Mety ho marina izany, saingy tadidio fa ny fialana tsy midika ho fiaiken-keloka. »

Niady hevitra tamin’io fitadidy (fampitandremana) i Reeza :

Abalos’ persecutors still have a long way to go if they want his head on a platter. Abalos may yet turn out to be greatest strategist in all this, knowing full well that by rendering impeachment moot, any alleged wrongdoing on his part will have to be proved the hard way— beyond reasonable doubt in a criminal case before a fair and impartial court of justice— instead of the highly political and biased impeachment process.

Mbola lavitra ny lalana alehan’ny mpanenjika an’i Abalos raha tiany ny hahazo ny lohany eo an-dovia. I Abalos aza no tena fetsy ao anatin’ity raharaha ity, fantany tsara fa raha tankina ny lalam-panonganana dia ho sarotra mandrakariva ny hanaporofo ny fisian’ny fandikan-dalàna heverina ho nataony. –Ankoatra ny ahiahy hoe hoe hitsara tsy miangatra amim-pahamarinana tokoa ny Fitsarana – [Miaro azy] ny Politika avo lenta sy ny lesoky lalam-panonganana.
Mety hananan’ny maro izay fomba fijery be ahiahy izay, raha jerena ny mety ho mpikambana ao amin’ny fitondrana voarohirohy amin’ity raharaha ity. Tahaka izay efa nolazaiko mialoha, mety handiso fanantenana indray ny mpanelanelana (mediatora) raha jerena izay efa niampangana ny Vaomieran’ny fifidianana izay notarihin’i Abalos.

Ho an’ny  AWBHoldings, Abalos no voatendry ho lohan’ny mpanangana ny rindrin’ny Henatra amin’ity taona ity.

The Senate is expected to continue its inquiries, until the whole truth is laid bare. First Gentleman Mike Arroyo may be summoned by the chamber and, if he ignores the summons, may be arrested and forced to sit before the senators.

Antenaina hanohy ny fanadihadiana ny antenimieran-doholona mandra-pahazoana ny marina rehetra. Mety hahazo teny mahery amin’ny antenimiera ny olo-manan-kaja voalhany Mike Arroyo, ary raha tsy miraharaha ny teny izy dia mety hosamborina ary voatery hiatrika ny fanadihadian’ny loholona.

.

While there are now millions of Filipino netizens, only this minority may be able to understand what the NBN project is or what it hopes to achieve. Methinks it is a really good project to link together all government agencies, national or local, as well as schools and businesses. Similar projects have done wonders in other countries like Australia. The problem is that the government which aims to do it is so unpopular, graft-ridden and widely perceived to be inefficient and incompetent — so much so that the NBN project is now cursed as if by authorities’ reverse Midas touch.

Raha anarivoarivony ny mpivoivoy amin’ny aterineto, vitsy amin’ireo monja no mahafantatra ny volavolam-panorenana NBN sy ny tanjona tratrariny. Mieritreritra aho fa tena volavola tsara tokoa ny mampifandray ny ny sampan-draharaham-panjakana rehetra, na an’ny faritra io na misahana ny firenena manontolo, ary mahatratra ny sekoly sy ny fandraharahana rehetra. Efa nisy ny volavola notanterahina tahaka ity tany amin’ny firenen-kafa toa an’i Australia ary nahatalanjona tokoa ny zavabitany. Ny olana dia ny kendren’ny governemanta atao azy ho lasa tsy tian’ny olona, manao petatoko [dika bontolo: mitaingina amin’ny zavatra efa mitaingina (grefy)] ary malaza ho tsy mahavita zavatra sy tsy mahay, hany ka ny vinavinam-pananganana ny ny NBN indray no voaompa fa izay kasihan’i Midas dia mivadika (ambony ambany) avokoa.

Mba hahafantarana bebe kokoa sy ahalalanao ny vaovao farany momba ny NBN dia tsidiho aza fady ny  Inquirer.net’s NBN microsite. I Tek 4 d Pipol nanoratra ny Fijery misolo, tsia, fijery mivoatra momba ny NBN ho an’i Philippines . Dia hoy ny fizisiana Dr. Giovanni Tapang izay mampahatsiahy antsika ao amin’ny blaoginy Penguin tales:

Improving telecommunication services by using modern technologies, without corruption and foreign interests, will always be a welcome development for the people.

I agree.

Fampivoarana ny fifandraisandavitra amin’ny alalan’ny fampiasana haitao maoderina, tsy misy kolikoly sy tombotsoa vahiny, no iriana hampandrosoana ny vahoaka.Ekeko izany.

Tonyo cruz

Atombohy ny resaka

Mpanoratra, azafady Hiditra »

Torolalana

  • Miandry fanekena ny hevitra rehetra. Aza alefa in-droa ny hevitra.
  • iangaviana ianao haneho fifanajàna amin'ny hevitra rehetra. Tsy ekena ny hevitra feno fankahalàna, vetaveta, mamely olona manokana.